ANA SAYFA

Maddenin Halleri Konu Kavrama Testi

1 / 20
 1. Aşağıda verilen maddeler bir grup oluşturursa hangisi dışarıda kalır? 
  1. Limonata 
  2. Kolonya
  3. Petrol 
  4. Kum
 2. Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın içini tamamen doldurur? 
  1. Şeker 
  2. Su 
  3. Hava 
  4.   Benzin
 3. I. Katı
  II. Sıvı
  III. gaz
  Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangilerinin belirli şekli yoktur? 
  1. Yalnız I 
  2. Yalnız II 
  3. I, III 
  4. II, III
 4. Maddenin halleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
  1. Su buharı - sıvı 
  2. Hava - gaz 
  3. Süt - sıvı 
  4. Karbondioksit - gaz
 5. I. Akışkanlık
  II. İçine konulduğu kabı tamamen doldurma
  III. Konulduğu kabın şeklini alma
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir? 
  1. Yalnız I 
  2. I, III 
  3. II, III 
  4. I, II, III
 6. Aşağıdakilerden hangisi sadece gaz maddelerin bir özelliğidir? 
  1. Konuldukları kabın şeklini almaları 
  2. Akıcı olmaları 
  3. Görülememeleri 
  4. Belirli bir şekillerinin olmaması
 7. I. Bal sıvıdır.
  II. Şeker katıdır.
  III. Oksijen gazdır.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
  1. Yalnız I 
  2. I, II 
  3. II, III 
  4. I, II, III
 8. Berna, boş bir şişeyi su dolu leğene ağzı aşağı gelecek şekilde batırdı. Şişenin içinden baloncuklar çıktığını gözlemledi. 
  Berna, bu deneyi hangi amaçla yapmıştır? 
  1. Şişenin suda batıp batmadığını anlamak için 
  2. Havanın varlığını göstermek için 
  3. Suyun akışkan olduğunu kanıtlamak için 
  4. Suda hava olup olmadığını göstermek için
 9. Berna, boş bir şişeyi su dolu leğene ağzı aşağı gelecek şekilde batırdı. Şişenin içinden baloncuklar çıktığını gözlemledi. 
  Berna, bu deneyle 
  aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz? 
  1. Havanın zamanla yok olduğu 
  2. Boş şişenin içinde hava olduğu 
  3. Su dolunca şişenin içindeki havanın dışarı çıktığı 
  4. Baloncukları havanın oluşturduğu
 10. “..……………………………....... bulundukları kabın şeklini alırlar.”
  Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için noktalı yere hangi kelime yazılmalıdır? 
  1. Maddeler 
  2. Katılar 
  3. Sıvılar 
  4. Gazlar
 11. I. Su buharı gaz maddedir.
  II. Su sıvıdır.
  III. Buz katıdır.
  IV. Sis sıvıdır.
  Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
  1. I, II 
  2. III, IV 
  3. I, II, III 
  4. II, III, IV
 12. Berat, balonu şişirip iğne ile deldi. Havanın balondan ne kadar sürede çıktığını not aldı. Daha sonra balona su doldurarak suyun ne kadar sürede çıktığını not aldı. 
  Berat’ın bu deneyle ulaştığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
  1. Su balondan daha kısa sürede çıkmıştır. 
  2. Hava daha kısa sürede çıkmıştır. 
  3. İkisi de balondan eşit sürede çıkmıştır. 
  4.   Su balondan çok az çıkmıştır.
 13. Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir? 
  1. Bir şekle sahip olma 
  2. Akışkan olma 
  3. Bir yer kaplama 
  4. Bulunduğu kabı tamamen doldurma
 14. Aşağıdakilerden hangisindeki maddelerin tümü sıvı maddedir? 
  1. kolonya, un, sirke 
  2. petrol gazı, su, zeytinyağı 
  3. süt, ayran, kakao 
  4. alkol, petrol, gaz yağı
 15. Aşağıdaki maddelerden hangisi şekillendirilebilir? 
  1. cam 
  2. zeytinyağı 
  3. oksijen 
  4. mazot
 16. Özge, ıslanan mendilini kaloriferin üzerine koyuyor. Bir süre sonra mendilin kuruduğunu gözlüyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
  1. Su yok olmuştur. 
  2. Su kaloriferin içine akmıştır. 
  3. Su tamamen buharlaşarak havaya karışmıştır. 
  4. Su donarak buz olmuştur.
 17. Aşağıda hava ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 
  1. Havanın rengi vardır. 
  2. Havanın kokusu yoktur. 
  3. Havayı göremeyiz. 
  4. Hava akışkandır.
 18. Tuğba, bardağın tabanına bir kâğıt mendil koydu. Bardağı su dolu leğene dik olarak batırdı.
  Tuğba bu deneyi hangi amaçla yapmış olabilir? 
  1. Bardağın battığını göstermek için 
  2. Kâğıdın ıslanıp ıslanmadığını anlamak için 
  3. Havanın yer kapladığını kanıtlamak için 
  4. Suyun taşıp taşmadığını anlamak için
 19. Tuğba, bardağın tabanına bir kâğıt mendil koydu. Bardağı su dolu leğene dik olarak batırdı.Tuğba’nın yaptığı deneyin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
  1. Bardak su ile dolar. 
  2. Kâğıt mendil kuru kalır. 
  3. Su yükselir ama taşmaz. 
  4. Bardak suya batmaz.
 20. Tuğba, bardağın tabanına bir kâğıt mendil koydu. Bardağı su dolu leğene dik olarak batırdı.Bu deneyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? 
  1. Su akışkandır. 
  2. Havanın belli bir şekli yoktur. 
  3. Su içine konulduğu kabın şeklini alır. 
  4. Hava bardağın içinde yer kaplar.