ANA SAYFA

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Test

1 / 20
 1. “Terzi, 2 metre kumaştan bir elbise yapmak için, kumaşı makasla kesti ve dikiş makinesinde dikti.” Buna göre,
  I.kumaş, malzemedir.
  II.makas, alettir.
  III.dikiş makinesi, cisimdir.
  IV.elbise, malzemedir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  1. Yalnız I
  2. I,II
  3. I,II,III
  4. hepsi
 2. “Baran, içi su dolu bir dereceli kabın içine taş attı.Suyun seviyesini ölçtüğünde 175 mL geldiğini gördü.Taşı suyun içinden alıp, suyun seviyesini tekrar ölçtüğünde bu sefer suyun seviyesinin 105 mL olduğunu gördü.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Suyun hacmi 175 mL’dir.
  2. Taşın hacmi 70 mL’dir.
  3. Suyun hacmi 105 mL’dir.
  4. Suyun hacmi taşın hacminden fazladır.
 3. “Emir, boş bir kabı ölçtüğünde 235 g geldiğini gördü. Daha sonra kabın içine bir miktar su koyup ölçtüğünde bu sefer 1000 g geldiğini gördü.” Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1. brüt kütle 1235 g’dır.
  2. net kütle 235 g’dır.
  3. dara kütle 765 g’dır.
  4. net kütle 765 g’dır.
 4. “Ceren, içi boş bir şişeyi, su dolu bir kovaya batırdığında, bir zaman sonra kovanın içinden kabarcıklar çıktığını gördü.” Mert, bu deneyden aşağıdaki ifadelerden hangisini çıkaramaz?
  1. şişenin içi zamanla su ile dolmuştur.
  2. şişenin içindeki hava dışarı çıkmıştır.
  3. su ile hava yer değiştirmiştir.
  4. hava zamanla kaybolmuştur.
 5. “Ayşen elindeki maddenin özelliklerini şöyle sıralıyor:
  I. opaktır.
  II.suda batar.
  III. berktir.
  IV.mıknatıs çekmez.
  Buna göre, Ayşen’in elindeki madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  1. toplu iğne
  2. silgi
  3. cam bardak
  4. porselen tabak
 6. “Ali, elindeki elma dolu poşeti eşit kollu terazi ile ölçüyor. Terazinin diğer kefesine 1,5 kg’luk ağırlık koyduğunda ağırlığın olduğu kefe havaya kalkıyor.2 kg’luk ağırlık koyduğunda ise bu sefer poşetin olduğu kefe havaya kalkıyor.”Buna göre, elmaların kütlesi aşağıdakilerde hangisi olamaz?
  1. 1700 g
  2. 1750 g
  3. 2050 g
  4. 1650g
 7. Yandaki eşit kollu terazideki ağırlıkların her biri 2 kg olduğuna göre demir misketin kütlesi ne kadardır?
  1. 2000g
  2. 400g
  3. 4 kg
  4. 2kg
 8. Yandaki eşit kollu terazide, demir misketlerden bir tanesi 15 g olduğuna göre, kaç gramdır?
  1. 60 g
  2. 80 g
  3. 50 g
  4. 70 g
 9. Yiğit’in yaptığı bu deneye göre, A maddesinin hacmi ne kadardır?
  1. 50 mL
  2. 120 mL
  3. 20 mL
  4. 10 Ml
 10. Yiğit’in yukarıda yaptığı deneye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. Bu deneyde taşın kütlesi bulunmuştur.
  2. Suyun hacmi 125 mL’dir.
  3. Taşın hacmi 125 mL’dir.
  4. Bu deneyde dereceli kap kullanılmıştır.
 11. Yiğit’in yaptığı bu deneyde, = 9 g, = 6 g olduğuna göre, terazinin eşit olabilmesi için, kaç tane daha olması gerekir?
  1. 6
  2. 5
  3. 4
  4. 7
 12. Yiğit’in yaptığı yukarıdaki deneye göre, Kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  1. 1250g
  2. 1500g
  3. 1750g
  4. 2,5kg
 13. Yiğit’in yaptığı bu deneyde, 2 kg olduğuna göre, kaç kg’dur?
  1. 2kg
  2. 3 kg
  3. 4kg
  4. 5kg
 14. I. 0,5 kg = 500 g
  II. 7000g = 7 kg.
  III.4kg = 4000g
  IV.8500g =8 kg
  Yukarıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
  1. I ve IV
  2. yalnız IV
  3. I,II,III
  4. hepsi
 15. Kütle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
  2. Kütle ölç birimi gram ve kilogramdır.
  3. Sıvıların kütlesi litre ile ölçülür.
  4. Kütle değişmeyen madde miktarıdır.
 16. “Ebru, sınıfta boş bir kabı eşit kollu terazi ile ölçtüğünde 245 g geldiğini gördü. Sonra kabın içine su koyarak ölçtü, 1820g geldiğini gördü.” Buna göre, sadece suyun kütlesi kaç g’dır?
  1. 2065 g
  2. 1575 g
  3. 1585 g
  4. 1565 g
 17. Sıvıların kütlesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. Net kütle = Brüt Kütle – Dara Kütle
  2. Brüt Kütle = Net Kütle + Dara Kütle
  3. Dara Kütle = Brüt Kütle – Net Kütle
  4. Brüt Kütle = Dara Kütle – Net Kütle
 18. “Öğretmen, Elif’e 1 kg demir mi daha ağır, yoksa 1000 g pamuk mu, diye sordu.” Elif, öğretmene hangi cevabı vermelidir?
  1. 1 kg demir daha ağırdır.
  2. 1000 g pamuk daha ağırdır.
  3. Pamuk, demirden daha hafiftir.
  4. İkisi de aynıdır.
 19. I. Kütle ölçü birimi eşit kollu terazidir.
  II. Gazların kütlesini balonla ölçeriz.
  III. Bir maddenin kütlesi dünyanın her yerinde aynıdır.
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  1. yalnız III
  2. I, III
  3. II,III
  4. I,II,III
 20. I. 5 L =5000 mL
  II. 0,5 L = 500 mL .
  III. 8000 mL = 8 L
  IV.8250mL=8,5 L
  Yukarıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  1. yalnız I
  2. I, II
  3. I,III
  4. I,II,III