ANA SAYFA

Maddeyi Tanıyalım 3.Test

1 / 20
 1. • süt • kolonya
  • su • benzin
  • kum • sirke
  Yukarıda verilen maddeler bir grup oluşturursa hangisi dışarıda kalır?
  1. su
  2. kolonya
  3. Benzin
  4. Kum
 2. Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın içini tamamen doldurur?
  1. tuz
  2. su
  3. hava
  4. petrol
 3. I. katı
  II. sıvı
  III. gaz
  Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangilerinin belirli şekli yoktur?
  1. Yalnız I
  2. Yalnız II
  3. I, III
  4. II, III
 4. Aşağıda verilenlerden hangisinin paketi delindiğinde sıvılar gibi akıcılık özelliği göstermez?
  1. tuz
  2. tereyağı
  3. bulgur
  4. toz şeker
 5. I. Akışkanlık
  II. İçine konulduğu kabı tamamen doldurma
  III. Konulduğu kabın şeklini alma
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir?
  1. Yalnız I
  2. I, III
  3. II, III
  4. I, II, III
 6. Aşağıdakilerden hangisi sadece gaz maddelerin bir özelliğidir?
  1. Konuldukları kabın şeklini almaları
  2. Akıcı olmaları
  3. Görülememeleri
  4. Belirli bir şekillerinin olmaması
 7. Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir?
  1. Bir şekle sahip olma
  2. Akışkan olma
  3. Bir yer kaplama
  4. Bulunduğu kabı tamamen doldurma
 8. Aşağıdakilerden hangisindeki maddelerin tümü sıvı maddedir?
  1. kolonya, un, sirke
  2. petrol gazı, su, zeytinyağı
  3. süt, ayran, kakao
  4. alkol, petrol, gaz yağı
 9. Aşağıdaki maddelerden hangisi şekillendirilebilir?
  1. cam
  2. zeytinyağı
  3. Oksijen
  4. Mazot
 10. Ceren, toprağa bir miktar su döktüğünde kısa sürede suyun gözden kaybolduğunu gördü. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
  1. Su yok olmuştur.
  2. Su topraktaki hava boşluklarına dolmuştur.
  3. Su tamamen buharlaşarak havaya karışmıştır.
  4. Su donarak buz olmuştur.
 11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kütleyi açıklar?
  1. Maddenin ağırlığıdır.
  2. Maddenin uzayda kapladığı yerdir.
  3. Madde miktarıdır.
  4. Maddenin büyüklüğünü gösterir.
 12. Eşit kollu terazi ile maddenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ölçülür?
  1. hacmi
  2. kütlesi
  3. Büyüklüğü
  4. uzunluğu
 13. Meliha, pazardan 3 kg elma, 1000 g armut aldı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Elma miktarı armuttan 2 kg fazladır.
  2. Armudun miktarı 1 kg’dır.
  3. Armut miktarı elmadan 997 g fazladır.
  4. Elma miktarı 3000 g’dır.
 14. Aşağıdakilerden hangisinin kütlesi yoktur?
  1. doğal gaz
  2. ısı
  3. alkol
  4. hava
 15. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
  1. Madde miktarı çok olan maddenin kütlesi büyüktür.
  2. Sıvı maddelerin kütlesi katı maddelerden azdır.
  3. Gaz maddeler uçucu olduğu için kütlesi ölçülemez.
  4. Yalnızca katı maddelerin kütleleri belirlidir.
 16. Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli hacmi yoktur?
  1. şeker
  2. hava
  3. su
  4. süt
 17. Beril, dereceli silindire bir miktar portakal suyu koydu. Portakal suyunun miktarının 120 mL olduğunu gördü. Beril portakal suyunun hangi özelliğini ölçmüştür?
  1. kütle
  2. esneklik
  3. Hacim
  4. akışkanlık
 18. Maddelerin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Aşağıdakilerden hangisinin hacmi yoktur?
  1. hava
  2. Işık
  3. benzin
  4. oksijen
 19. Baran, şişirilmemiş balonu ve şişirilmiş balonu ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı. Baran, bu deneyi hangi amaçla yapmıştır?
  1. Havanın hacmini bulmak
  2. Balonun hacmini ölçmek
  3. Havanın kütlesi olduğunu göstermek
  4. Balonun kütlesi olduğunu göstermek
 20. Sıvılar gibi davranmasına rağmen kumun hacminin dereceli kapla ölçülememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kumun konulduğu kabın şeklini alması
  2. Kum taneleri arasında hava boşluklarının olması
  3. Kumun akıcı olması
  4. Hacmi terazi ile ölçülebilmesi