ANA SAYFA

Maddeyi Tanıyalım 4.Test

1 / 20
 1. Çevremizde dokunduğumuz, gördüğümüz, kokladığımız birbirinden farklı birçok varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan varlıklara ne ad verilir?
  1. Cisim
  2. Madde
  3. Malzeme
  4. Eşya
 2. “Işığı geçiren maddelere denir. Bu maddeler renksiz olabileceği gibi farklı renklerde de olabilir. Pencere, bardak, gözlük gibi camdan yapılmış maddeler ve bazı poşetler Bu maddelerdendir. Benzer şekilde su da böyle bir maddedir.” Yukarıda anlatılan madde aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Opak Madde.
  2. Saydam Madde.
  3. Kırılgan Madde.
  4. Berk Madde.
 3. “Tül perde, buzlu cam, kâğıt gibi bazı maddeler ışığın bir kısmını geçirir.” İfadesinde anlatılan hangi özellikteki maddedir?
  1. Saydam Madde.
  2. Opak Madde.
  3. Yarı Saydam Madde.
  4. Yarı Opak Madde.
 4. “Bazı cisimler üzerine ışık düştüğünde parlar. Örneğin, çelik tencere, altın ve gümüşten yapılmış maddeler, teneke kutular ışıkta parlar. Odun, toprak gibi maddeler ise üzerine ışık düştüğünde parlamaz.” Yukarıdaki anlatımda madenin hangi özellikleri karşılaştırılmıştır?
  1. Saydamlık – Opaklık.
  2. Esenklik – Berklik.
  3. Yumuşaklık – Sertlik.
  4. Parlaklık – Matlık.
 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. Cam, pencere ve ampul yapımında kullanıldığında bir malzemedir.
  2. Cama şekil verilerek yapılan sürahi bir cisimdir.
  3. Camdan yapılan pencere, ampul birer eşyadır.
  4. Laboratuvarlarda maddeleri karıştırmak için kullanılan cam çubuk bir eşyadır.
 6. “Toz şeker, tuz, un, toz deterjan, kum gibi maddeler küçük taneli katılardır. Küçük taneleri katıların taneleri katı gibi davranmasına rağmen bu katılar sıvılar gibi davranarak akarlar. Bu özelliklerinden dolayı konuldukları kabın şeklini alırlar. Örneğin, bir miktar mercimek bardağa konulduğunda bardağın, kavanoza konulduğunda kavanozun şeklini alır.” Yukarıdaki anlatımdan yola çıkarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. Küçük taneli katıların belli bir şekli yoktur.
  2. Küçük taneli katılar sıvılar gibi davranır.
  3. Küçük taneli katılar akışkandır.
  4. Küçük taneli katılar içine konuldukları kabin şeklini alırlar.
 7. Bacalardan çıkan dumanın bir süre sonra görülmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Gazların belirli bir hacminin olmaması.
  2. Gazların bulundukları ortamda yayılmaları.
  3. Bacadan çıkan dumanın madde olmaması.
  4. Dumanın gökyüzüne doğru uzaklaşması.
 8. “Ağaç bir maddedir. Çeşitli işlemlerden geçen ağacı günlük hayatımızda birçok alanda kullanmaktayız.“ Aşağıdaki cümlelerde ağacın hangi durumlarda cisim, eşya, alet ya da malzeme olduğuyla ilgili yanlışlar yapılmıştır. Bu ifadelerden hangisi doğrudur?
  1. Ağaçların kesilmesiyle elde edilen tahta bir eşyadır.
  2. Tahta, çekiç yapımında kullanıldığında, bir alettir.
  3. Tahtadan yapılan çekiç, çivi çakmada kullanıldığında bir alettir.
  4. Tahtadan yapılan sıra ve dolap birer araçtır.
 9. Maden ocaklarından çıkarılan demir cevheri bir maddedir ve fabrikalarda ona istenilen şekil verilerek kullanıma sunulur. Buna göre aşağıdaki cümlelerde demirin hangi durumlarda cisim, eşya, alet veya malzeme olarak kullanıldığına ait bir yanlışlık yapılmıştır?
  1. İnşaat demiri bir cisimdir.
  2. Demir, bina veya köprü yapımında kullanıldığında bir malzemedir.
  3. Demirden yapılan bıçak bir alettir.
  4. Demirden yapılan ütü bir eşyadır.
 10. “Ceren, bir kâğıt parçasını buruşturarak düşmeyecek şekilde cam bardağın dibine yerleştiriyor. Bardağın ağzı aşağı gelecek şekilde su dolu bir kaba daldırıyor.” Ceren bu deneyi neden yapmıştır?
  1. Hava boşlukta yer kaplar.
  2. Bardak suda batmaz.
  3. Kağıt havlu ıslanmayan maddedir.
  4. Kağıt suda batmaz.
 11. Berna, şırıngalardan birisinin ucunu parmağıyla kapatır ve pistonu iter. Diğerinin ise ucunu kapatmadan pistonu iter. İlk şırıngada belirli bir noktadan sonra pistonu itemediğini ancak ikinci şırıngada pistonu tamamen itebildiğini fark eder. Bu durumun sebebi nedir?
  1. Gazlar çok küçük deliklerden geçebilir.
  2. Gazlar sıkıştırılamaz.
  3. Gazlar uçucu maddelerdir.
  4. Gazlar yer kaplamazlar.
 12. Baran, boş bir dereceli silindiri ters bir şekilde suya dik olarak daldırıyor. Dereceli silindire suyun dolmadığını fark ediyor. Bu durumun sebebi nedir?
  1. Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar.
  2. Gazlar boşlukta yer kaplar.
  3. Gazların bir kütlesi vardır.
  4. Gazlar bulundukları kabın şeklini alırlar.
 13. “Maddelerin sahip olduğu özelliklerden biri de miktarlarıdır. Her maddenin belirli bir miktarı vardır.” Madde miktarı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  1. Kütle
  2. Hacim
  3. Terazi
  4. Litre
 14. “Kütleyi tartı aletlerinde ölçerek tespit ederiz. Eşit kollu terazi, elektronik terazi, baskül gibi aletler kütle ölçmek için kullanılır.” Bu ölçümlerin sonucu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
  1. Kütle
  2. Hacim
  3. Litre
  4. Kilogram
 15. “Sıvılar, içine konuldukları kaplarla birlikte tartılır. Bu durumda tartı aletinde ölçtüğümüz miktar, sıvının ve kabın toplam kütlesidir. Sıvının kütlesini bulmak için toplam kütleden kabın kütlesinin çıkarılması gerekir.” Yukarıdaki işlemin sonucunda aşağıdakilerden hangisini buluruz?
  1. Dara
  2. Brüt kütle
  3. Net kütle
  4. Litre
 16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış?
  1. Brüt kütleden net kütleyi çıkarınca darayı buluruz.
  2. Dara kap ağırlığıdır.
  3. Dara ile net kütlenin toplamı brüt kütledir.
  4. Net kütleden darayı çıkarınca bürüt kütleyi buluruz.
 17. “Maddelerin kapladıkları yer onların sahip olduğu bir diğer özelliktir. Eşyalarımızı ve malzemelerimizi kullanırken kapladıkları yeri göz önünde bulundururuz. Örneğin, yiyeceklerimizi buzdolabına koyarken kaplayacağı yere göre yerleştirme yaparız. Benzer şekilde eve kanepe, koltuk gibi eşyalar alırken odaya sığıp sığmayacağını düşünürüz.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
  1. Kütle
  2. Hacim
  3. Cisim
  4. Madde miktarı
 18. “Sıvıların hacimlerini ölçmek için dereceli kaplar kullanılır. Dereceli kapların üzeri belirli hacimleri gösterecek şekilde eşit aralıklarla çizilidir. Sıvıyı bu tür bir kaba koyduğumuzda sıvı seviyesine denk gelen sayısal değer sıvının hacmini verir.” Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
  1. Litre
  2. Kütle
  3. Kilogram
  4. Gram
 19. Emir; dereceli kaba koyduğu suyun seviyesini ölçüp defterine yazdı. Daha sonra da kaba bir taş parçası attı ve suyun seviyesi tekrar ölçüp defterine yazdı. Son ölçümden ilk ölçümü çıkararak defterine yazdı ve altını çizdi.” Emir aşağıdakilerden hangini ölçmüştür?
  1. Suyun hacmini
  2. Taşın kütlesini
  3. Taşın hacmini
  4. Taşın darasını
 20. Çevremizdeki maddelerin büyük bir kısmı doğada kendiliğinden oluşur. Örneğin, toprak, ağaç, su, maden gibi maddeler doğanın bir parçasıdır. Benzer şekilde süt, yumurta, meyve ve tahıl canlıların doğal ürünleridir. Doğada kendiliğinden oluşan maddeler nasıl adlandırılır?
  1. Sunni madde
  2. İşlenmiş madde
  3. Yapay madde
  4. Doğal madde