ANA SAYFA

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

1 / 20
 1. Aşağıdaki araçlardan hangisi elektrikli ev aletidir?
  1. kevgir
  2. kepçe
  3. ütü
  4. sürahi
 2. Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmaz?
  1. otomobil
  2. traktör
  3. kamyon
  4. bisiklet
 3. Aşağıdakilerden araçlardan hangisi şehir elektriği ile çalışır?
  1. saç kurutma makinesi
  2. kol saati
  3. duvar saati
  4. el feneri
 4. Aşağıdakilerden hangisi akümülatörle çalışır?
  1. flüoresan lamba
  2. traktör
  3. bilgisayar
  4. televizyon
 5. Aşağıdakilerden hangisi akümülatörle çalışmaz?
  1. taksi
  2. otobüs
  3. motosiklet
  4. fayton
 6. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresi elemanlarından değildir?
  1. duy
  2. anahtar
  3. kablo
  4. priz
 7. Bir pilde, hangisi bulunmaz?
  1. çinko kap
  2. karbon çubuk
  3. porselen çanak
  4. özel çözelti
 8. Aşağıda elemanları verilen pillerden hangisi elektrik üretmez?
  1. bakır - çinko - saf su
  2. bakır - çinko - asitli su
  3. bakır - çinko - tuzlu su
  4. kömür - çinko - nişadır eriği
 9. Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi hem pil hem şehir elektriği ile çalışır?
  1. kol saati
  2. çamaşır makinesi
  3. bilgisayar
  4. buzdolabı
 10. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal enerji ile elde edilen elektrikle çalışır?
  1. televizyon
  2. mikser
  3. bulaşık makinesi
  4. el feneri
 11. İki bulut arasında meydana gelen kıvılcım şeklindeki elektrik atlaması olayına ne denir?
  1. şimşek
  2. yıldırım
  3. paratoner
  4. gök gürültüsü
 12. Gök gürültüsünün meydana gelişi hangi olayla ilgilidir?
  1. İki bulutun çarpışması
  2. İki bulut arasındaki etkileşim
  3. Buluttaki su zerreciklerinin çıkardığı ses
  4. Şimşek çakınca, ısınan havanın genleşerek etrafındaki havayı sıkıştırması sonucu çıkan sestir.
 13. Gök gürültüsünün, şimşek çaktıktan sonra duyulmasının nedeni hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?
  1. Işığın yayılma hızı, sesin yayılma hızından çok fazladır.
  2. Sesin yayılma hızı, ışığın yayılma hızından çok fazladır.
  3. Kulak, göz kadar hassas değildir.
  4. Kulağın sesi duymasından önce, göz ışığı görür.
 14. "Gece karanlıkta kedimizi okşadığımız ve elimizi tüyleri arasında dolaştırdığımızda adeta küçük bir şimşek çakar." Bu olayın nedeni hangisidir?
  1. Kimyasal bir elektriklenmedir.
  2. Sürtünme ile oluşan elektriklenmedir.
  3. Etkileşimle oluşan elektriklenmedir.
  4. Güneş enerjisinin kedinin tüyleri arasında oluşturduğu elektriklenmedir.
 15. Aşağıdakilerden hangisi yıldırımdan korunmada kullanılır?
  1. parabol
  2. parametre
  3. paratoner
  4. paravan
 16. Yıldırım olayı hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?
  1. İki bulut arasındaki elektrik boşalmasıdır.
  2. Bulutlarda biriken elektriğin yere boşalmasıdır.
  3. Havadaki bulutların birbirini etkileyişidir.
  4. Kimyasal olarak oluşan elektriğin boşalmasıdır.
 17. Bir elektrik devresinde akımı açıp kapayan devre elemanı hangisidir?
  1. anahtar
  2. duy
  3. ampul
  4. kablo
 18. Termik santrallerde hangi enerji çeşidi kullanılır?
  1. su enerjisi
  2. atom enerjisi
  3. rüzgâr enerjisi
  4. yakıt enerjisi
 19. Aşağıdaki araçların hangisinde mıknatısın özelliğinden yararlanılmaz?
  1. kapı zili
  2. elektrik ampulü
  3. telefon
  4. radyo
 20. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?
  1. elektrik prizine çivi sokmak
  2. fişi prizden çekerken bir elimizle de prizi tutmak
  3. fişi prizden çekerken kablodan çekmemek
  4. elektrik olan açık kabloya dokunmamak