ANA SAYFA

Dünya’mızın Yapısında Neler Var?

1 / 20
 1. Su küre ile ateş küre arasında yer alan katman aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taş küre
  B) Ağır küre
  C) Hava küre
  D) Altın küre
 2. “Ceren, ufuk çizgisine doğru bakarken önce geminin direklerini, sonra bacasını, sonra da geminin kendisini gördü.” Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kesin olarak delilidir?
  A) Geminin büyüklüğünün
  B) Dünyanın yuvarlak olduğunun
  C) Dünyanın kendi etrafında döndüğünün
  D) Geminin küçük olduğunun
 3. “Dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ettiği için idam edilmesine karar verilmiş ve idam anında son bir şans verilerek dünyanın yuvarlak olmadığını söylemesi halinde canını bağışlayacakları söylenmiştir. O ise, biraz düşünmüş ve;
  - Ama o yuvarlaktır demiştir.”
  Yukarıda anlatılan olay, hangi bilim adamının başından geçmiştir?
  A) Aristo
  B) Galileo
  C) Magellan
  D) Eflatun
 4. “Dünya yuvarlak ise batı yönünde giderek yapacağım deniz yolculuğu ile Atlas Okyanusu’ nu aşıp Hindistan’ı ulaşabilirim diye düşündüm. Meğer Amerika’yı keşfetmişim.”
  Yukarıda kendini anlatan ünlü kaşif kimdir?
  A) Magellan
  B) Marco Polo
  C) Cristoph Colomb
  D) Piri Reis
 5. I.Canlılar için gerekli oksijeni içerir.
  II. Doğa olayların tamamı bu katmanda gerçekleşir.
  III. Güneşin zararlı ışınlarından korur.
  IV. Gök cisimlerinin dünyaya çarpmasına engel olur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri hava kürenin özelliklerindendir?
  A) I, II, III
  B) I,III
  C) I, III, IV
  D) Hepsi
 6. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın gözlemlenebilir katmanlarından değildir?
  A) Hava küre
  B) Su küre
  C) Ateş küre
  D) Taş küre
 7. “ Beni ancak yanar dağların ağzından akarken görebilirsiniz. Sıcaklığım bir fırının sıcaklığının 10 katından fazladır.” Yukarıda kendini bize anlatan katman, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ateş küre
  B) Ağır küre
  C) Su küre
  D) Taş küre
 8. “Atmosfer” hangi katmanın diğer adıdır?
  A) Ateş küre
  B) Hava küre
  C) Su küre
  D) Taş küre
 9. Dünyamızın katmanlarını dıştan içe doğru sıralarsak 2. katman aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) Ağır küre
  B) Su küre
  C) Ateş küre
  D) Taş küre
 10. Dünya’nın şekli ve hareketleriyle ilgilenen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Arkeoloji
  B) Antropoloji
  C) Astronomi
  D) Jeoloji
 11. Ateş kürenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Magma
  B) Çekirdek
  C) Yerkabuğu
  D) Atmosfer
 12. Aşağıda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Ağır küre–çekirdek
  B) Hava küre–atmosfer
  C) Ateş küre–magma
  D) Su küre – yer kabuğu
 13. Aşağıdaki yerlerden hangisinde taş küre en ince halindedir?
  A) Okyanus tabanlarında
  B) Geniş ova düzlüklerinde
  C) Dağlık alanlarda
  D) Irmak yataklarında
 14. Bir şeftaliyi dünya modeli olarak kabul edersek, hangi kısmı ağır küre olarak söyleyebiliriz?
  A) Kabuğunu
  B) Etli kısmını
  C) Sapını
  D) Çekirdeğini
 15. Dünyanın katmanları arasında, dünyanın büyüklüğü nazara alındığında en kalın katman aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taş küre
  B) Ağır küre
  C) Hava küre
  D) Ateş küre
 16. Aşağıdaki katmanların hangisinde canlı yaşamı görünmez?
  A) Su küre
  B) Taş küre
  C) Hava küre
  D) Ağır küre
 17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Ağır küre, dünyanın en sıcak katmanıdır.
  B) Magma, volkanik hareketlerle yeryüzüne çıkabilir.
  C) Ağır küre, dünyanın en dışındaki katmandır.
  D) Atmosfer, güneşin zararlı etkilerinden bizi korur.
 18. “M.Ö. 382 – 320 yılları arasında yaşadı. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen eski çağlarda yaşamış büyük bir düşünürdü.” Yukarıda hakkında bilgi verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pisagor
  B) Aristo
  C) Thales
  D) Platon
 19. Ateş küre aşağıdaki hangi katmanların arasında yer alır?
  A) Ağır küre – su küre
  B) Ağır küre – taş küre
  C) Su küre – hava küre
  D) Ağır küre – hava küre
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Hava küre, dünyanın en dışındaki katmandır.
  B) Çekirdek, dünyanın en ağır katmanıdır.
  C) Ateş küre, dünyanın en sıcak katmanıdır.
  D) Ağır küre, dünyanın tam ortasındaki katmandır.