ANA SAYFA

Dünyamızı Tanıyalım Testi

1 / 20
 1. Yer kabuğunun yapısında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) toprak
  B) maden
  C) kayaç
  D) magma
 2. Yeryüzüne çıkarak ya da yer kabuğunun derinliklerinde tabakalar arasında soğuyup kayaçları oluşturan lavlar Dünya’nın hangi katmanından ayrılır?
  A) taş küre
  B) hava küre
  C) magma
  D) ağır küre
 3. Yer kabuğunda bulunan aşağıdaki maddeler hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
  A) Kum, çakıl, taş, kaya, kayaç
  B) Kayaç, kaya, taş, kum, çakıl
  C) Kaya, taş, kayaç, çakıl, kum
  D) Kum, taş, çakıl, kaya, kayaç
 4. Aşağıdakilerden hangisi taşların kullanım alanlarından biri değildir?
  A) Ev ve bina yapımı
  B) Yol yapımı
  C) Mutfak eşyası yapımı
  D) Heykel yapımı
 5. Bazı taşlar farklı renklerden oluşurken, bazıları ise tek renklidir. Taşların tek renkten oluşması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) İçinde mineral olmadığının
  B) Güneşte çok kaldığının
  C) Bir çeşit mineralden oluştuğunun
  D) Çakıl taşı olduğunun
 6. I. Tahta
  II. Elmas
  III. Çakıl taşı
  IV. Demir
  V. Altın
  Yukarıdakilerden hangileri madendir?
  A) I - III
  B) II - V
  C) II - IV - V
  D) II - III - IV - V
 7. Aşağıdakilerden hangisi doğal olarak toprağın yapısında bulunmaz?
  A) su
  B) hava
  C) taş
  D) plastik
 8. I. Biçimi
  II. Rengi
  III. Sertliği
  Taşların yapısında bulunan mineraller, taşların yukarıdaki özelliklerinden hangisi ya da hangilerini belirler?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II - III
  D) I - II - III
 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Toprağın rengini kayaçları oluşturan mineraller belirler.
  B) Toprağın oluşması uzun yıllar sürer.
  C) Canlılar toprağın üstünde yaşarlar.
  D) Rüzgâr, toprağın oluşumunda etkilidir.
 10. Havanın ılık olduğu bir gün Neşe, bahçelerinde toprağa sürahi ile su döktü. Su toprağa sızarken sudan baloncuklar çıktığını gözlemledi. Kısa süre içinde toprağın üstünde hiç su kalmamıştı.
  10 ve 11. soruları yukarıdaki deneye göre cevaplayınız.
  Deneyde suda kabarcıkların oluşması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
  A) Suyun yapısında hava olduğunun
  B) Toprakta hava olduğunun
  C) Suyun buharlaştığının
  D) Toprakta canlılar olduğunun
 11. Toprağın üstünde hiç su kalmadığına göre Neşe’nin döktüğü suya ne olmuştur?
  A) Magmaya akmıştır.
  B) Köstebekler suyu içmiştir.
  C) Topraktaki hava boşluklarına dolmuştur.
  D) Bitkiler suyu kökleriyle almıştır.
 12. Deniz ve akarsuların kenarlarındaki taşların yuvarlaklaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır?
  A) Taşlar, sularla sürüklenirken sivri yerleri ve köşeleri aşınır.
  B) Bu sularda yaşayan canlılar taşların biçimini değiştirir.
  C) Su kenarlarında yaşayan insanlar taşları yuvarlaklaştırır.
  D) Rüzgârlar taşları birbirine çarptırarak aşındırır.
 13. şağıdakilerden hangisi erozyona neden olmaz?
  A) dere
  B) göl
  C) nehir
  D) ırmak
 14. I. Yağmur
  II. Ani sıcaklık değişimleri
  III. Bitkiler
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kayaların parçalanmasında etkilidir?
  A) Yalnız I
  B) I – II
  C) II – III
  D) I - II - III
 15. Kayaçları oluşturan en küçük yapılara ne denir?
  A) kum
  B) taş
  C) mineral
  D) maden
 16. Aşağıdakilerden hangisi erozyonun meydana geldiği bir yerin özelliğidir?
  A) Düz bir ovadır.
  B) Tarıma çok elverişlidir.
  C) Toprağı verimlidir.
  D) Bitki örtüsü azdır.
 17. I. Yağmur
  II. Rüzgâr
  III. Sıcaklık
  IV. Akarsular
  Yukarıdakilerden hangileri erozyona doğrudan neden olur?
  A) I – II
  B) III - IV
  C) I - II – IV
  D) II - III – IV
 18. Bitkilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi erozyonu önlemede etkili değildir?
  A) Yapraklarıyla yağmurun hızını kesmeleri
  B) Kökleriyle topraktan mineral almaları
  C) Gövdeleriyle rüzgârın hızını azaltmaları
  D) Kökleriyle toprağı tutmaları
 19. Aşağıdakilerden hangisi canlıların yaşamını olumsuz etkileyen kirliliğe neden olmaz?
  A) Deterjanlar
  B) Naylon torbalar
  C) Ölü bitki ve hayvanlar
  D) Tarım ilaçları
 20. I. Oluşmasının uzun yıllar alması
  II. Kirlenince temizlenmesinin mümkün olmaması
  III. Bitkilerin yaşamlarını topraksız sürdürememesi
  IV. Karaların yeryüzünün 1/4’ini oluşturması.
  Yukarıdakilerden hangileri toprağın çok değerli olmasının ve korunması gerektiğinin nedenlerindendir?
  A) I – II
  B) II – IV
  C) I - III – IV
  D) I - II – III