ANA SAYFA

Geçmişimi Öğreniyorum Test

1 / 20
 1. 1-Doğum
  2-Okul bitirme
  3-Evlenme
  4-Yürüme
  Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 2. Bir milletin devamlılığını milli kültürün yaşatılması, benimsenmesi sağlar.Gelenekler ise milli kültürün bel kemiğidir. Aşağıdakilerden hangisi bizim geleneklerimiz arasında yoktur?
  1. Bayramlarda büyüklerin ellerinin öpülmesi.
  2. Düğünlerde gelin alma merasimlerinin yapılması.
  3. Gelen misafire ikramda bulunmak.
  4. Kendi isteğine bağlı olarak askere gitmek.
 3. Toplumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır?
  1. Ailenin bir arada kalmasını sağlar.
  2. Ailenin zenginleşmesini sağlar.
  3. Ailenin fakirleşmesini sağlar.
  4. Ailenin mutlu olmasını sağlamaz.
 4. Aşağıdakilerden hangisi insanların farklı yönlerini anlatan kavramlardan biri değildir?
  1. zevkler
  2. beslenme
  3. hobiler
  4. yetenekler
 5. Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri değildir?
  1. Türkülerimiz
  2. Yollarımız
  3. Halk oyunlarımız
  4. Bayrağımız
 6. Milli egemenliğin gerçekleşmesine etki eden en önemli olay nedir?
  1. kongrelerin yapılması
  2. TBMM açılması
  3. Atatürk'ün Samsun'a çıkması
  4. padişahın yurdu terk etmesi
 7. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında bilgi veren belge ve nesnelerdir" tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılır?
  1. gelenek
  2. görenek
  3. kanıt
  4. kültür
 8. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?
  1. kardeş
  2. dayı
  3. hala
  4. enişte
 9. Sefa dedesine sorular sorarak geçmişini öğreniyor. Sefa'nın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Yazılı tarih yöntemi
  2. Sözlü tarih yöntemi
  3. Araştırma yöntemi
  4. Olayları yaşama
 10. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıyız?
  1. Annemizden
  2. Babamızdan
  3. Kitaplarımızdan
  4. Dedemizden
 11. Bir şeyin doğruluğunu gösteren belge ve delillere kanıt denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt değildir?
  1. bilimsel buluşlar
  2. resimler
  3. kitaplar
  4. söylentiler
 12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir?
  1. ileri görüşlülüğü
  2. açıksözlülüğü
  3. barışçı
  4. savaşmayı sever
 13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
  1. vatan ve millet sevgisi
  2. barışçılık
  3. Egemenlik padişaha aittir
  4. Akılcılık
 14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün amaçları arasında yer almaz?
  1. çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
  2. Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
  3. Millet egemenliğini esas alma
  4. Yabancı devletin himayesine girme
 15. I - anne
  II - baba
  III - çocuklar
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri aileyi oluşturan bireylere aittir?
  1. Yalnız I
  2. I ve II
  3. II ve III
  4. I,II ve III
 16. Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?
  1. Evlenmemiş çocuklar
  2. Komşular
  3. Babaanne
  4. Amca
 17. Hangisi kültürün ögelerinden değildir?
  1. Türkü
  2. Oyun
  3. Roman
  4. Düğün
 18. Hangisi , tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?
  1. Cirit
  2. Futbol
  3. Voleybol
  4. Tenis
 19. Düğünlerde gelin veya damada kına yakmak aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?
  1. geleneklerimiz
  2. göreneklerimiz
  3. kanıtlarımız
  4. kültürümüz
 20. Bir millete ait kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
  1. dil
  2. kıyafetler
  3. savaş
  4. gelenekler