ANA SAYFA

Kendimi Tanıyorum 3

1 / 20
 1. Aşağıdaki davranışlardan hangisi tüm canlıları kapsar?
  1. düşünme
  2. hoşgörü
  3. inanç
  4. kızgınlık
 2. Bir gıda ürünü alırken öncelikle hangisine dikkat edilmelidir?
  1. Ürünün ambalajının rengine.
  2. Ürünün markasına.
  3. ürünün son kullanma tarihine
  4. ürünün reklamlarda çok çıkıyor olmasına
 3. 1-Duygu 1996'da doğdu.
  2- 2002 yılında okula başladı.
  3- 2010 yılında ilköğretimi bitirecek.
  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru sıralanılmıştır?
  1. 2-3-1
  2. 3-1-2
  3. 1-2-3
  4. 1-3-2
 4. Zeynep Hürriyet Mahallesi'ne yeni taşınan fakir bir ailenin kızıdır. Cansu Zeynep ile kısa sürede arkadaş olmuştur.Her zaman beraber oynamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
  1. Zeynep başarılı bir öğrencidir.
  2. İlgi alanları aynıdır.
  3. Cansu Zeynep'i kıskanmaktadır.
  4. Cansu ile Zeynep akrabadır.
 5. Aşağıdakilerden hangisi insanların ortak özelliklerinden değildir?
  1. Beslenme ihtiyacı
  2. barınma ihtiyacı
  3. yetenekler
  4. ortak duygular
 6. Ülkemizde ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek için hangi kurum oluşturulmuştur?
  1. TSE
  2. THK
  3. TBMM
  4. TOBB
 7. Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olan bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  1. Saygısız
  2. Heyecanlı
  3. Hoşgörülü
  4. Çok dikkatli
 8. Hangi meslek önemlidir?
  1. ÇİFTÇİ
  2. hemşire
  3. öğretmen
  4. hepsi
 9. 2-1998 yılında doğdum.
  1- Üç yaşındayken büyük bir kaza geçirdim.
  4-2005 yılında okula başladım.
  3-İlk karnemi 2005 yılının yarıyıl tatilinde aldım.
  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiiştir?
  1. 2-1-4-3
  2. 2-3-4-1
  3. 3-2-1-4
  4. 2-4-3-1
 10. Hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı işlerden biri değildir?
  1. Reklamını gördüğü bir ürünü hemen alır.
  2. Alacağı bir ürünün gerçekten ihtiyacı olup olmadığını sorgular.
  3. Alacağı ürünün bütçesine uygunluğunu kontrol eder.
  4. Standartlara uygun olarak üretilip üretilmediğini kontrol eder
 11. iyi bir yüzücü olmamız,hangi bireysel özelliğimizden kaynaklanır?
  1. zekamızdan
  2. duyarlılığımızdan
  3. yeteneğimizden
  4. uyruğumuzdan
 12. Aşağıda meslekler ve çalışma alanları verilmiştir.Bunların hangisi yanlıştır?
  1. Fırıncı-ekmek yapan kişi
  2. çiftçi – tarımla uğraşan kişi
  3. boyacı – boya yapan kişi
  4. kapıcı- kapı yapan kişi
 13. Çok özlediğin bir arkadaşınla birden bire karşılaştın ne hissedersin?
  1. Dehşet
  2. Mutluluk
  3. Üzüntü
  4. Korku
 14. ''Empati''sözcüğünün tam karşılığı hangisidir?
  1. ortak düşünme
  2. düşünce birliğine varma
  3. karşıdakine anlayış gösterme
  4. kendini karşıdakinin yerine koyma
 15. Satın alınan bir ürün ile ilgili sorunla karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  1. Ürünü atmalıyız.
  2. Ürünü atmalıyız. Mahkemeye şikayet etmeliyiz
  3. Ürünü bir tamirciye götürmeliyiz
  4. Ürünün faturası ile birlikte satıcı veya yetkili servise gitmeliyiz
 16. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde çatışmaya neden olur?
  1. Dayanışma
  2. Bencillik yapma
  3. Saygılı olma
  4. Yardımlaşma
 17. 'Birey'' sözcüğünün anlamdaşı hangisidir?
  1. insan
  2. kişi
  3. fert
  4. adam
 18. Hangisi teknolojik bir ürün sayılamaz?
  1. buzdolabı
  2. çamaşır makinesi
  3. radyo
  4. su
 19. Kimlik belgesi gösteremeyenler yada kimlik bilgilerinden kuşku duyulanlar, en çok kaç saat polis tarafından göz altında tutulabilirler?
  1. 32 saat
  2. 48 saat
  3. 62 saat
  4. 24 saat
 20. Aşağıdakilerden hangisi çağımızın en büyük teknolojik buluşlarından biri olamaz
  1. yazı
  2. bilgisayar
  3. televizyon
  4. ceptelefonu