ANA SAYFA

Maddeyi Tanıyalım Test 2

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi maddenin özelliklerden birisi değildir?
  1. Madde boşlukta yer kaplar.
  2. Maddenin ağırlığı vardır.
  3. Maddeler aynı yapıdadır.
  4. Maddeleri duyu organlarımızla algılarız.
 2. Işığı yansıtan maddelere ne ad verilir?
  1. Saydam Madde
  2. Opak Madde
  3. Mat Madde
  4. Parlak Madde
 3. Aşağıdaki maddelerden hangisi mattır?
  1. Cam
  2. Su
  3. Toprak
  4. Altın
 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. Cilalanmış tahta pürüzsüdür.
  2. Portakalın yüzeyi pürüzlüdür.
  3. Ayna pürüzsüz maddedir.
  4. Toprak pürüzsüz maddedir.
 5. Uzayıp kısalabilen, bükülebilen ve tekrar eski hâline dönebilen maddelere ne ad verilir?
  1. Berk Madde
  2. Esnek Madde
  3. Hareketli Madde
  4. Yaylanan Madde
 6. Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda kırılgan maddedir?
  1. Esnek Madde
  2. Opak Madde
  3. Saydam Madde
  4. Berk Madde
 7. Aşağıdakilerden hangisi berk maddelere örnektir?
  1. Kurşun kalem
  2. Naylon poşet
  3. Kâğıt
  4. Paket lastiği
 8. Mıknatıs Aşağıdaki Maddelerden hangisini çekmez?
  1. Çelik
  2. Kobalt
  3. Bakır
  4. Demir
 9. Işığı geçiren maddelere ne ad verilir?
  1. Opak Madde
  2. Saydam Madde
  3. Parlak Madde
  4. Berk Madde
 10. Işığın tamamını geçirmeyip bir kısmını geçiren maddelere ne ad verilir?
  1. Saydam Madde
  2. Yarısaydam Madde
  3. Parlak Madde
  4. Yarı Parlak Madde
 11. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  1. Saydam - Opak
  2. Parlak - Mat
  3. Pürüzlü - Pürüzsüz
  4. Esnek-Kırılgan
 12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. Laboratuarlarda maddeleri karıştırmak için kullanılan cam çubuk bir eşyadır.
  2. Camdan yapılan pencere, ampul birer eşyadır.
  3. Cama şekil verilerek yapılan sürahi bir cisimdir.
  4. Cam, pencere ve ampul yapımında kullanıldığında bir malzemedir.
 13. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  1. Cam - Alettir
  2. Ayna - Eşyadır
  3. Kum - Malzemedir
  4. Tahta – Cisim
 14. Aşağıdaki maddelerden hangisi doğada üç halde de bulunur?
  1. Toprak
  2. Hava
  3. Su
  4. Ses
 15. Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz maddelere örnektir?
  1. Su
  2. Buz
  3. Hava
  4. Işık
 16. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  1. Petrol - sıvı
  2. Kum - katı
  3. Buz - sıvı
  4. Bulut – gaz
 17. Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnek değildir?
  1. Tuzun su içine atılıp karıştırılması
  2. Demir tozlarının kum içine atılıp karıştırılması
  3. Mumum bir kaba konulup ısıtılması
  4. Sütün içine kahve konulup karıştırılması
 18. Bir maddeyi ısıtınca hangi kaba koyarsak onun şeklini aldığını görmekteyiz. Bu madde ısıtılmadan önce ne haldeydi?
  1. katı
  2. sıvı
  3. gaz
  4. akıcı
 19. 1.Oksijen gaz bir maddedir.
  2. Buz suyun katı halidir.
  3. Bulut madde değildir.
  Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  1. yalnız 1
  2. 2,3
  3. 1,3
  4. 1,2
 20. Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın içini tamamen doldurur?
  1. tuz
  2. su
  3. hava
  4. petrol