ANA SAYFA

Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. 97 718” sayısından 7 rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?

  1. 7700
  2. 77
  3. 7
  4. 14
 2. “1-3-9-?- 81” örüntüsünde “?” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  1. 18
  2. 27
  3. 36
  4. 45
 3. Rakamları birbirinden farklı en küçük altı basamaklı doğal sayıların binler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır?

  1. 9000
  2. 3000
  3. 2000
  4. 1000
 4. “4578, 4587, 4570, 4577” sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralarsak 4.sayı hangisi olur?

  1. 4578
  2. 4587
  3. 4570
  4. 4577
 5. "54 087" sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri arasındaki fark kaçtır?

  1. 4000
  2. 3990
  3. 3920
  4. 3900
 6. “789 A96” sayısının sayı değerlerinin toplamı 46 olduğuna göre, yüzler basamağı ile binler basamağının toplamı kaçtır?

  1. 9700
  2. 9600
  3. 9800
  4. 9500
 7. “Altı yüz bin altmış altı” sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 600 606
  2. 606 066
  3. 600 666
  4. 600 066
 8. Atatürk öldükten 12 yıl sonra doğan bir kimse, 2007 yılında kaç yaşında olur?

  1. 57
  2. 59
  3. 60
  4. 61
 9. “20 000 + A = 100 000” işleminde " A" yerine kaç yazılmalıdır?

  1. 40 000
  2. 60 000
  3. 80 000
  4. 90 000
 10. Üç basamaklı en küçük tek sayı ile toplandığında, dört basamaklı en küçük doğal sayıyı veren doğal sayı kaçtır?

  1. 899
  2. 999
  3. 9 000
  4. 9 898
 11. Bir futbol karşılaşmasında taraftarların seyirci sayısı 2 719 ve 2 985’dir. Toplam seyirci sayısı kaçtır?

  1. 166
  2. 5604
  3. 5704
  4. 5794
 12. En büyük üç basamaklı tek sayı ile en büyük dört basamaklı çift sayının toplamını bulunuz.

  1. 10 099
  2. 10 100
  3. 10 995
  4. 10 997
 13. Okulumuzda 422 kız, kızların 39 eksiği kadar da erkek öğrenci vardır. Okulumuzun mevcudu kaçtır?

  1. 800
  2. 805
  3. 810
  4. 385
 14. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi yanlıştır?

  1. 1920 + 1922 = 3842
  2. 1071 + 1453 = 2424
  3. 1881 + 1938 = 3819
  4. 1919 + 1923 = 3842
 15. Okulumuzda 297 kız öğrenci ve kızlardan 15 fazla erkek öğrenci olduğuna göre okulumuzda toplam kaç öğrenci vardır?

  1. 312
  2. 590
  3. 594
  4. 609
 16. Bir çıkarma işleminde eksilen 4686 ve fark 1354 ise çıkan kaçtır?

  1. 3232
  2. 3332
  3. 3432
  4. 6040
 17. Bir çıkarma işleminde fark 870’tir. Eksilen 230, çıkan 230 eksiltilirse yeni fark kaç olur?

  1. 1330
  2. 1200
  3. 1110
  4. 870
 18. Bir çıkarma işleminde fark 450’dir. Eksilen 100, çıkan 150 eksiltilirse yeni fark kaç olur?

  1. 500
  2. 550
  3. 600
  4. 700
 19. Bir çıkarma işleminde fark 500 dür. Eksilen 250 azaltılıp, çıkan 210 arttırılırsa yeni fark kaç olur?

  1. 960
  2. 750
  3. 290
  4. 40
 20. Bir çıkarma işleminde fark 130 dur. Eksilen 50 arttırılıp, çıkan 20 eksiltilirse yeni fark kaç olur?

  1. 220
  2. 200
  3. 80
  4. 60