ANA SAYFA

2.Dönem 3.Değerlendirme

1 / 20
 1. 2 1 4 2 8 4 ? 8 dizisinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?
  1. 4
  2. 1
  3. 16
  4. 2
 2. 5,7,0,9 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilen dört basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır?
  1. 4041
  2. 4491
  3. 4671
  4. 3950
 3. Aralarında 6’şar sayı fark olan üç ardışık tam sayının toplamı 783’dir.Bu sayıların en büyüğü kaçtır?
  1. 381
  2. 207
  3. 261
  4. 267
 4. A+B=30 B=A:5 olduğuna göre 3A+2B=?
  1. 80
  2. 85
  3. 70
  4. 75
 5. Bir çıkarma işleminde eksilenle farkın toplamı 410’dur.Çıkan 70 ise, fark kaçtır?
  1. 180
  2. 170
  3. 240
  4. 200
 6. 5 çocuk bir miktar cevizi eşit paylaşınca 4 tane artıyor.Eğer bu cevizleri 4 çocuk eşit paylaşsalardı hiç artmayacaktı.Buna göre en az kaç ceviz vardır?
  1. 20
  2. 16
  3. 24
  4. 36
 7. İki sayıdan biri diğerinin 3 katından 5 fazladır.Farkları 71 olduğuna göre ,küçük sayı kaçtır?
  1. 35
  2. 32
  3. 33
  4. 36
 8. Biri diğerinin 5 katı olan iki sayının toplamı 258’dir.Büyük sayı kaçtır?
  1. 43
  2. 215
  3. 212
  4. 2259
 9. Hangi sayının 30 fazlasının 5 katının yarısı 1500 eder?
  1. 1200
  2. 600
  3. 565
  4. 570
 10. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinde verilmeyen sayı en büyüktür?
  1. 356 + _ = 1006
  2. 385 + _ = 705
  3. 223 + _ =1103
  4. 861 + _ = 1337
 11. Bir çiftlikte 16 tavuk kümesi,her kümeste 105 tane tavuk olduğuna göre bu çiftlikte kaç tavuk vardır?
  1. 1680
  2. 1030
  3. 7085
  4. 2685
 12. Aşağıdaki verilen işlemlerden hangisi yanlıştır?
  1. 101x100=10100
  2. 327x10=3270
  3. 45x1000=45000
  4. 206x100=2600
 13. 1:5<a:10<3:5 sıralamasının doğru olabilmesi için a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
  1. 7
  2. 6
  3. 3
  4. 2
 14. a:12 basit kesir ise a en fazla kaç olabilir?
  1. 1
  2. 11
  3. 12
  4. 13
 15. 405,003 kesrinin binde birler basamağında hangi rakam vardır?
  1. 5
  2. 0
  3. 3
  4. 4
 16. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  1. 50 mL=0.5 L
  2. 60 kr=0.6 TL
  3. 3586 mL=3.536 L
  4. 565 g= 0.565 kg
 17. 1 litrelik sürahinin 1:5’i kaç mililitre su alır?
  1. 400
  2. 200
  3. 600
  4. 800
 18. Akşam 10.15’de yatan bir öğrenci sabah 7.40’da kalkmıştır.Bu öğrenci ne kadar uyumuştur?
  1. 8 saat 10 dakika
  2. 8,5 saat
  3. 9 saat 25 dakika
  4. 10 saat 15 dakika
 19. Bir adımı 60 cm olan bir öğrenci 900 m uzağındaki okulu kaç adımda gider?
  1. 150
  2. 750
  3. 1000
  4. 1500
 20. Aşağıdaki şekillerin hangisinden simetri doğru çizilemez?
  1. A
  2. E
  3. M
  4. S