ANA SAYFA

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar Kavrama Testi

1 / 10
 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 8704 sayısının okunuşudur?

  1. Sekiz bin dört yüz yedi
  2. Sekiz bin yetmiş dört
  3. Sekiz bin yedi yüz dört
  4. Sekiz bin kırk yedi
 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. Dört basamaklı en küçük doğal sayı 111’dir.
  2. Beş basamaklı en büyük doğal sayı 99 999’dur.
  3. Altı basamaklı en küçük doğal sayı 100 000’dir.
  4.   Beş basamaklı en küçük doğal sayı 10 000’dir
 3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  1. 6204 = Altmış iki bin dört
  2. 39 518 = Otuz dokuz bin beş yüz on sekiz
  3. 400 216= Dört yüz bin iki yüz on altı
  4. 5014 = Beş bin on dört
 4. “Üç yüz bin üç” sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 3003   
  2. 30 003
  3. 300 003  
  4. 300 033
 5. “72 516” sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Yedi yüz yirmi beş bin on altı
  2. Yedi bin beş yüz on altı
  3. Yetmiş iki bin beş yüz on altı
  4. Yedi yüz yirmi beş
 6. "54 087" sayısının binler basamağındaki rakamın basa­mak değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ara­sındaki fark kaçtır?

  1. 4000
  2. 3990
  3. 3920
  4. 3900
 7. "608 302" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 

  1. altmış bin üç yüz iki
  2.  altı yüz sekiz bin üç yüz iki
  3. altı yüz sekiz bin yüz iki
  4. altı yüz bin üç yüz iki
 8. "600 012" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  1. altı yüz bin on iki
  2. altmış bin on iki
  3. altı yüz bin yüz iki
  4. altı bin yüz on iki
 9. "Yüz bin on bir" sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 100 111
  2. 101 101
  3. 101111
  4. 100 011
 10. “6418 - 30 514 – 909 - 348 504”aşağıdakilerden hangisi yandaki sayılardan birinin okunuşu değildir?

  1. Dokuz yüz dokuz
  2. Üç yüz kırk sekiz bin beş yüz dört
  3. Altmış dört bin on sekiz
  4. Otuz bin beş yüz on dört
Bittikten Sonra Testi Tekrar Çözebilirsiniz. Her Seferinde Soru ve Şıkların Yeri Değişmekte, Test Yenilenmektedir.