ANA SAYFA

Doğal Sayıların Bölükleri Kavrama Testi

1 / 10
 1. Birler bölüğü: 614 ve binler bölüğü: 2 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 6142
  2. 2614
  3. 2164
  4. 2164
 2. Binler bölüğü: 25 ve birler bölüğü: 904 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 904 025
  2. 250 904
  3. 90 425
  4.   25 904
 3. Birler bölüğü: 32 ve binler bölüğü: 57 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 57 032
  2. 32 057
  3. 570 032
  4. 320 057
 4. Binler bölüğü: 208 ve birler bölüğü: 3 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 2083
  2. 208 003
  3. 3 208
  4. 208 300
 5. 8206 sayısının birler bölüğünü oluşturan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 8
  2. 82
  3. 820
  4. 206
 6. 52 418 sayısının binler bölüğünü oluşturan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 52
  2. 524  
  3. 418  
  4. 241
 7. Birler bölüğünde 46, binler bölüğünde 104 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 10 446
  2. 46 104
  3. 460 104
  4. 104 046
 8. “809 607” doğal sayısının binler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

  1. 809
  2. 80 900 
  3. 809 000
  4. 900 000
 9. “Sekiz yüz dört bin sekiz yüz on iki” doğal sayısının birler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

  1. 862
  2. 820 
  3. 812
  4. 802
 10. Beş basamaklı bir doğal sayının binler bölüğündeki sayı, iki basamaklı en büyük çift sayıdır. Bu sayı en fazla kaç olabilir?

  1. 99 999
  2. 98 999
  3. 90 999
  4. 89 999
Bittikten Sonra Testi Tekrar Çözebilirsiniz. Her Seferinde Soru ve Şıkların Yeri Değişmekte, Test Yenilenmektedir.