ANA SAYFA

Doğal Sayıları Sıralama Kavrama Testi

1 / 10
 1. “514 615 - 478 643 - 510 999 - 482 000 - 506 847” doğal sayılarını küçükten büyüğe sıraladığımızda baştan 3. sayı hangisi olur?

  1. 482 000
  2. 506 847 
  3. 510 999
  4. 514 615
 2. “703 841 > 703 799 > 703 794 > 703 796 > 703 609”
  Yukarıdaki sıralamada hangi iki sayı yer değiştirdiğinde sıralama doğru olur?

  1. 703 799 - 703 796 
  2. 703 794 - 703 609
  3. 703 796 - 703 794 
  4.   703 609 - 703 796
 3. “3105 > 3096 >O > 3009” sıralamasında “O” yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılamaz?

  1. 3010 
  2. 3085
  3. 3079 
  4. 3002
 4. Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur?

  1. 300 905 < 310 029 < 300 876 < 310 844
  2. 300 876 < 300 905 < 310 029 < 310 844
  3. 310 029 < 310 844 < 300 905 < 300 876
  4. 300 876 < 300 905 < 310 844 < 310 029
 5. 7008 < 7019 < …………... < 7025
  Yukarıdaki sıralamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

  1. 7018 
  2. 7020
  3. 7022 
  4. 7024
 6. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

  1. 3333 < 3334 < 3332
  2. 6006 > 6016 > 6116
  3. 4444 < 555 < 666
  4. 10 001 < 20 002 < 30 003
 7. “714 - 25 198 2567 - 15 468” sayılarının sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  1. 714 < 2567 < 15 468 < 25 198
  2. 714 < 25 198 < 2567 < 15 468
  3. 714 < 2567 < 25 198 < 15 468
  4. 714 < 2567< 25 198 < 15 468
 8. “12 965 > 12 654 > A > 12 423 > 10 127” sıralamasının doğru olabilmesi için “A” yerine hangi sayı yazılabilir?

  1. 12 853    
  2. 12 757 
  3. 12 525 
  4. 12 146
 9. Hangi seçenekte büyükten küçüğe doğru sıralama yapılmıştır?
  1. 52 00 > 54000 > 53002 > 51790
  2. 51790 > 52 00 > 53002 > 54000
  3. 54000 > 53002 > 52 00 > 51790
  4. 54000 > 53002 > 51 790 > 52 00
 10. 3504 - 1232 > ..............
  Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için noktalı yere yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?

  1. 2270
  2. 2271
  3. 2273
  4. 2274
Bittikten Sonra Testi Tekrar Çözebilirsiniz. Her Seferinde Soru ve Şıkların Yeri Değişmekte, Test Yenilenmektedir.