ANA SAYFA

Doğal Sayıları Konu Kavrama Testi

1 / 10
 1. Binler bölüğünde “20”, birler bölüğünde “203” olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 
  1. iki yüz iki bin üç 
  2. yirmi bin iki yüz üç 
  3. iki bin iki yüz üç 
  4. iki yüz iki bin yüz üç
 2. Okunuşu, “altı yüz seksen dört bin yüz on” olan sayının hangi iki basamağındaki rakam aynıdır? 
  1. onlar - yüzler 
  2. birler - onlar 
  3. yüzler - binler 
  4.   on binler – binler
 3. “Sekiz yüz on bin dokuz” şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 
  1. 8109 
  2. 800 109 
  3. 81 009 
  4. 810 009
 4. Basamak değerleri 400 000+100+4+3000 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 
  1. 43 104 
  2. 430 104 
  3. 403 014 
  4. 403 104
 5. Aşağıda okunuşları verilen sayılardan hangisinin binler basamağındaki rakam 0 (sıfır)dır? 
  1. otuz iki bin beş 
  2. üç yüz yirmi beş bin dokuz 
  3. elli altı bin on yedi 
  4. iki yüz on bin dört yüz
 6. 320 780 sayısında yüzler basamağındaki rakamla on binler basamağındaki rakamın yerlerini değiştirdiğimizde aşağıdaki sayılardan hangisi oluşur? 
  1. 720 380 
  2. 327 080 
  3. 370 280
  4. 380 720
 7. 2 on binlik + 4 binlik + 3 yüzlük + 4 birlik şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir? 
  1. 20 434 
  2. 24 304 
  3. 4342 
  4. 2434
 8. 280 371 doğal sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
  1. 80 000 
  2. 8000 
  3. 800 
  4. 80
 9. Beş basamaklı bir doğal sayıda aşağıdaki basamaklardan hangisi bulunmaz? 
  1. yüzler
  2. binler 
  3. on binler 
  4. yüz binler
 10. 36a 7a3 sayısı altı basamaklı bir doğal sayıdır. a yerine yazılacak rakamların basamak değerleri toplamı 4040’tır. Buna göre a yerine gelecek rakam aşağıdakilerden hangisidir? 
  1. 2
  2. 4
  3. 6
  4. 8
 11. Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler bölüğünde 7 rakamı bulunmaz? 
  1. 30 716 
  2. 70 286 
  3. 126 307
  4. 23 573
 12. Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler bölüğü 3, 7 ve 4 rakamlarından oluşmuştur? 
  1. 683 740 
  2. 837 420 
  3. 374 602 
  4.   810 374
 13. 360 379 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? 
  1. 600 000 
  2. 300 300 
  3. 30 006 
  4. 100 100
 14. Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın onluğa yuvarlandığında 4280 eder? 
  1. 4267
  2. 4273 
  3. 4284
  4. 4288
 15. Arda, 4,0,6,8 sayılarını birer kez kullanarak 4 basamaklı bir sayı oluşturdu. Oluşturduğu sayı 4500 ile 4700 arasında olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
  1. 4685 
  2. 4860
  3. 4068 
  4. 4806
 16. 407 135 sayısında hangi rakam ya da rakamların kendisi ile basamak değeri aynıdır? 
  1. 5 ve 0
  2. yalnız 5 
  3. yalnız 0 
  4. 1 ve 5
 17. “7, 0, 3, 6” rakamları birer kez kullanılarak oluşturulan en büyük 4 basamaklı tek sayının onlar basamağında hangi rakam olur? 
  1. 0
  2. 3
  3. 6
  4. 7
 18. Aşağıdaki sayılardan 6400’e en yakın olanı hangisidir? 
  1. 6412
  2. 6384 
  3. 6385 
  4. 6413
 19. 378 a91 < 378 641 ise a yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? 
  1. 21
  2. 19
  3. 15
  4. 10
 20. 703 841 > 703 799 > 703 794 > 703 796 > 703 609 
  Yukarıdaki sıralamada hangi iki sayı yer değiştirdiğinde sıralama doğru olur? 
  1. 703 799 - 703 799 
  2. 703 794 - 703 609 
  3. 703 796 - 703 794
  4. 703 609 - 703 796
Bittikten Sonra Testi Tekrar Çözebilirsiniz. Her Seferinde Soru ve Şıkların Yeri Değişmekte, Test Yenilenmektedir.