ANA SAYFA

Ondalık Kesirleri Sıralama Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 0,4 < 0,8
  2. 0,9 > 0,2
  3. 0,7 >0,1
  4. 1 >1,1
 2. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 1,4 < 1,6
  2. 2 < 1,9
  3. 6,8 <7, 1
  4. 2,4 > 2,3
 3. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 12,1 > 9,8
  2. 9,8 < 9,9
  3. 6,4< 5,8
  4. 5< 5,7
 4. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 9,6 < 6,9
  2. 0,12 < 0,20
  3. 1 > 0,09
  4. 1 < 1,03
 5. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 0,63 > 0,41
  2. 1, 29 < 1,36
  3. 2,48 < 3,15
  4. 2,40 > 2,98
 6. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en küçüktür?
  1. 2,01
  2. 2,06
  3. 2,31
  4. 2,69
 7. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en küçüktür?
  1. 3,17
  2. 3,91
  3. 3,24
  4. 3,01
 8. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en küçüktür?
  1. 3, 05
  2. 3, 04
  3. 3,06
  4. 3,02
 9. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en büyüktür?
  1. 4,91
  2. 4,34
  3. 4,03
  4. 4,79
 10. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en büyüktür?
  1. 2, 9
  2. 2, 55
  3. 2, 73
  4. 2,82
 11. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en büyüktür?
  1. 5,07
  2. 5,9
  3. 5,06
  4. 5,52
 12. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?
  1. 0,5 < 0,6 < 0,7 < 0,9
  2. 1,8> 1,5 > 1,4 > 1,3
  3. 1,3<1,4< 1< 1,8
  4. 2,6 > 2,5 > 2,4 > 2
 13. 4,8 – 4,2 - 4,5 – 4 ondalık kesirlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 4,8 < 4,2 < 4,5 < 4
  2. 4,8 < 4,5 < 4,2 < 4
  3. 4,8 > 4,2 > 4,5 > 4
  4. 4,8 > 4,5 > 4,2 > 4
 14. 3,2 – 0,4 – 2,9 – 0,6 ondalık kesirlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 3,2 > 0,4 > 2,9 > 0,6
  2. 3,2 > 2,9 > 0,6 > 0,4
  3. 3,2 < 0,4 < 2,9 < 0,6
  4. 3,2 < 2,9 < 0,6 < 0,4
 15. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  1. 0,7 < 1,2 < 0,8
  2. 1,9 > 2,1 > 1,8
  3. 8,5 > 8 > 6,3
  4. 10,3 < 11,1 < 0,9
 16. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?
  1. 0,75< 0,8 < 0,83 < 0,9
  2. 5> 4,2 > 4,09 > 3,96
  3. 13,06 > 12,3 >12,09 >11,89
  4. 6,7 < 13, 6 < 6, 3 < 11, 8
  1. 0,15 < 0,2 < 0,3
  2. 1,2 > 1, 02 > 2
  3. 0,6 > 0,58 < 0,63
  4. 3 > 2,68 > 2,9
  1. 5,02 < 5, 2 =5,20
  2. 31,07 < 31,70 > 30, 07
  3. 0,7 < 0,09 > 0,05
  4. 4,29 < 4,3> 4,21
 17. 0,3< 0,5< 0,63 sıralamasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? <…..< 0,63 sıralamasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
  1. 0,57
  2. 0,68
  3. 0,45
  4. 0,50
 18. 4,5> 4,1>……>4 sıralamasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
  1. 4.3
  2. 4,16
  3. 4,09
  4. 4,9