ANA SAYFA

Kütle Ölçüleri 1.Test

1 / 20
 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  1. 1 ton 200 kg = 120 kg
  2. 5 kg 250 g = 5250 kg
  3. 20 kg 15 g = 20 015 g
  4. 3 ton 5 kg = 3005 kg
 2. Aşağıdaki miktarlardan hangisi en azdır?
  1. 5000 gram
  2. 1 ton
  3. 8 kilogram
  4. 5 kilogram 5 gram
 3. Aşağıdakilerden hangisinde tartma birimi kullanılmıştır?
  1. İstanbul ve Ankara arası mesafe
  2. Kova içindeki su
  3. Marketten alınan peynir
  4. Sıranın boyu
 4. Bir kamyonete taşıyacağı şekerin 770 kg 150 gramı yüklenmiştir. Bu kamyonette toplam 1 ton şeker yükleneceğine göre, daha ne kadar şeker yüklemesi yapılmalıdır?
  1. 230 kg 850 gr
  2. 229 kg 150 gr
  3. 229 kg 850 gr
  4. 230 kg 150 gr
 5. 18 kilogramlık zeytin, 300 gramlık kaç kutuya doldurulabilir?
  1. 60
  2. 90
  3. 125
  4. 150
 6. Ayrı ayrı kaplarda bulunan 1 kilogramlık, 350 gramlık ve 100 gramlık toz şeker büyük bir kapta toplanıyor. Buna göre büyük kapta kaç gram toz şeker bulunur?
  1. 1350
  2. 1450
  3. 1045
  4. 452
 7. 2 ton 2000 kg olduğuna göre, 3000 kg + 1 ton kaç tona eşittir?
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
 8. 1 kg peynirin 400 g tüketilince kaç g peynir kalır?
  1. 600g
  2. 500g
  3. 400g
  4. 300g
 9. 2 kg unun 650 g ile pasta yapılmıştır. Geriye kaç g un kalmıştır?
  1. 1450g
  2. 1550 g
  3. 1350 g
  4. 850g
 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1. 3500 g = 35 kg
  2. 40 000 g = 4 kg
  3. 5 g = 5 000 mg
  4. 1400 kg = 14 t
 11. 1 kg 450 g lık tuzun 750 g’ı tüketilince kaç g tuz kalır?
  1. 700g
  2. 750g
  3. 550 g
  4. 500g
 12. 7 tane 150 g, 1 kg dan kaç gram fazladır?
  1. 100g
  2. 50g
  3. 150g
  4. 175g
 13. 2 t 300 kg kömürün 750 kg’ı yakıldığına göre kaç kg kömür kalmıştır?
  1. 1550kg
  2. 1450kg
  3. 1250kg
  4. 1650kg
 14. Bir otomobil 3 ton 250 kilogram geldiğine göre bu araç kaç kg’dır?
  1. 3000
  2. 3002
  3. 3200
  4. 3250
 15. 5 g 101 mg kaç mg’dır?
  1. 50101 mg
  2. 505 mg
  3. 5101 mg
  4. 501 mg
 16. Bir bidon zeytinyağı brüt 5 kg gelmektedir. İçinde 4 kg 875 g zeytinyağı olduğuna göre bidonun darası kaç gramdır?
  1. 225g
  2. 175g
  3. 150g
  4. 125g
 17. İçinde 25 kg 300 g domates bulunan bir kasanın darası 1 kg 800 g geliyor. Bir kasa domatesin brüt kütlesi kaç kg’dır?
  1. 22kg500g
  2. 23kg500g
  3. 24kg500g
  4. 23kg
 18. Bir kavanoz balın kütlesi 3 kg’dır. Öğle yemeğinde 750 g’ı, akşam yemeğinde ise çeyrek kilogramı tüketildiğine göre kaç kg bal kalmıştır?
  1. 2kg
  2. 4kg
  3. 1kg
  4. 3kg
 19. Ayşe teyze yemek yapmak için aldığı 2 kg patatesin bir buçuk kg’ını kullandığına göre geriye kaç g patatesi kalmıştır?
  1. 500g
  2. 1000g
  3. 750g
  4. 250g
 20. 2 825 kg aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  1. 2t8500kg
  2. 28t 250kg
  3. 2t825kg
  4. 2t850kg