ANA SAYFA

Düzey belirleme testi,

1 / 20
 1. 6 yüz binlik – 0 on binlik – 4 binlik – 2 yüzlük – 0 onluk – 9 birlik” çözümlenmiş halde verilen sayının rakamlarla yazılışı hangisidir?

  1. 604 209   
  2. 604 219   
  3. 640 209  
  4. 640 219
 2. “Dört yüz dört bin kırk dört”  sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

  1. 44 040 
  2. 404 004
  3. 404 044  
  4. 440 044
 3. 4-6-2-9-7 yandaki sayıları bir kez kullanarak oluşturulacak beş basamaklı en büyük tek sayı kaçtır?

  1. 97642
  2. 96427  
  3. 97624   
  4. 24679
 4. Aşağıdaki sayıların hangisinde, onlar ve binler basamaklarındaki rakamlar aynıdır                       

  1. 226 626  
  2. 75 758   
  3. 201 301 
  4. 451 331
 5. 21

  7

  6

    10

  8

  16

  3

  ?

  12


  Yukarıdaki tabloda sayıların yukarıdan aşağı ve soldan sağa toplamı 34’tür. ? olan yere hangi sayı gelmelidir?

  1. 15  
  2. 18  
  3. 19   
  4. 14
 6. 5624 + 354 > a   ise     “a” yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?

  1. 5978
  2. 5977
  3. 6978 
  4. 6977
 7. Sandalye 34 TL,           masa 315 TL,                 koltuk 105 TL
  Yukarıdaki eşyalardan 6 sandalye, 2 masa ve 4 koltuk alındığında kaç lira ödenmelidir?

  1. 315 
  2. 420 
  3. 1054  
  4. 1254
 8. “altı yüz bin altı” doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 610 006  
  2. 600 006
  3. 60 006   
  4. 6 006
 9. I. 28X14                            
  II. 32X16     
  III. 46X20                                            
  IV. 25X17
  Emre, yukarıda numaralandırılmış çarpma işlemlerini yaparak, çarpım sonuçlarının büyükten küçüğe doğru yerleştirmek istiyor. Sıralama nasıl olur?

  1. III > IV > II > I 
  2. III >I > II >IV    
  3. III > II > IV > I  
  4. I> IV> II> III
 10. Bugün dedem 73, babam 44, annem de 42 yaşındadır. 6 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?

  1. 159
  2. 141  
  3. 140
  4. 135
 11. Bir öğrenci bir günde 64 sayfa kitap okursa 5 haftada kaç sayfa kitap okur?

  1. 626 
  2. 819  
  3. 2240  
  4. 924
 12. Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğru yapılmıştır?

  1. 8941+7103= 16044
  2. 2179+1508= 3677
  3. 4923+6077= 10990
  4. 7450+3899= 10349
 13. Aşağıdaki sayılardan hangisini en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 2700 sayısını elde edemeyiz?­

  1. 2750   
  2. 2749   
  3. 2685  
  4. 2650
 14. BANA BENA BENE
  SANA SNA SNE
  Yukarıdaki örüntüde ile boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi harfler yazılmalıdır?

  1. A-E  
  2. İ-E
  3. S-A    
  4. E-E
 15. 1 - 3 - 6 - - 15 - 21 - - 36 - 45 kurallı sayı dizisinde ☼ yerine sırayla hangi sayılar gelmelidir?

  1. 10-28 
  2. 10-27  
  3. 9-28   
  4. 9-26
 16. Ardışık 4 çift sayının toplamı 220dir. Bu sayıların en büyüğü kaçtır?

  1. 52 
  2. 54
  3. 56 
  4. 58 
 17. Bir gömlek 27 TL, bir pantolon 43 TL, bir şapka 13 TLdir. Buna göre 2 gömlek,1 pantolon, 3 şapka alan Burak kaç TL para öder?

  1. 110
  2. 127
  3. 136  
  4. 143
 18. Gönül’ün yaşının 2/5 si Sevda’nın yaşının yarısına  eşittir. Yaşlarının toplamı 36 olduğuna göre Gönül kaç yaşındadır?

  1. 22  
  2. 20
  3. 25   
  4. 18  
 19. 5 hm + 12 dam + 7000 cm= …... m ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. 64 
  2. 240
  3. 690   
  4. 720 
 20. Bir bölme işleminde bölen 26, bölüm 18, kalan 7dir. Bölünen sayı kaçtır?

  1. 365 
  2. 475
  3. 427
  4. 530