ANA SAYFA

Ondalık Kesirleri Karşılaştırma Testi

1 / 20
 1. 3,6,7 rakamlarını ve virgülü kullanarak yaza bileceğimiz 7 den küçük en büyük ondalık kesir kaçtır?
  1. 3,67
  2. 6,37
  3. 6,73
  4. 7,63
 2. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 27,6 < 27,06
  2. 11,9 > 11,09
  3. 0,07 < 0,17
  4. 8,88 < 88,8
 3. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 1,07 > 0,07
  2. 10,1 > 10,01
  3. 9,9 > 9,09
  4. 6,3 > 6.4
 4. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 2,7 >2,07
  2. 3,09 > 3,9
  3. 4,1 > 3,2
  4. 17,6 > 17,5
 5. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 0,58 > 0,38
  2. 8,2 > 8,20
  3. 3,30 = 3,3
  4. 8,58 > 7,38
 6. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 56,6 < 56,06
  2. 25,9 > 25,09
  3. 5,07 < 5,17
  4. 9,98 < 99,8
 7. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 1,03 > 0,03
  2. 15,1 > 15,01
  3. 7,9 > 7,09
  4. 11,3 > 11.4
 8. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 12,7 >12,07
  2. 13,09 > 13,9
  3. 14,1 > 13,2
  4. 7,6 > 7,5
 9. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 10,58 > 10,38
  2. 18,2 > 18,20
  3. 13,30 = 13,3
  4. 18,58 > 17,38
 10. 5,7,9 rakamları ile yaza bileceğimiz en büyük ondalık kesir hangisidir?
  1. 57,9
  2. 75,9
  3. 79,5
  4. 97,5
 11. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 2,8’den küçüktür?
  1. 2,9
  2. 2,89
  3. 2,90
  4. 2,79
 12. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi diğerlerinde küçüktür?
  1. 0,3
  2. 0,03
  3. 0,30
  4. 3,0
 13. 3,2,0,5 rakamlarını birer defa kullanarak oluşturulabilecek en küçük ondalık kesir hangisidir?
  1. 3,205
  2. 5,203
  3. 0,253
  4. 0,235
 14. 36,36 > A ise “A” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
  1. 36,6
  2. 36,09
  3. 36,4
  4. 36,7
 15. 0,68 > 0,6B karşılaştırmasında “B” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
  1. 4
  2. 7
  3. 9
  4. 0
 16. Aşağıdaki ondalık kesirlerden tam kısmı en büyük olan hangisidir?
  1. 86,04
  2. 75,96
  3. 46,79
  4. 6,89
 17. 6,37 < 6,a7 ise a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
 18. 7, 0, 6 rakamları kullanılarak oluşturulan, onda birler basamağındaki rakamı tek olan en küçük ondalık kesir hangisidir?
  1. 0,67
  2. 0,76
  3. 6,07
  4. 6,70
 19. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  1. 6,06 < 6,60
  2. 102,6 > 10,02
  3. 17,04 > 17,9
  4. 56,1 > 56,01
 20. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
  1. 26,20 > 26,2
  2. 45,14 > 45,69
  3. 41,09 > 41,19
  4. 80,01 < 80,10