ANA SAYFA

4, 5 ve 6 Basamaklı Sayıları Çözümleme Kavrama Testi

1 / 10
 1. 3000 + 400 + 20 + 6 olarak çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 3 426
  2. 30 426
  3. 304 026
  4. 34 260
 2. 10 000 + 5000 + 700 + 10 + 6 olarak çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 105 716
  2. 157 016
  3. 15 716
  4.   157 160
 3. 100 000 + 50 000 + 2000 + 800 + 30 + 4 olarak çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 152 384
  2. 153 284
  3. 152 834
  4. 152 348
 4. 4 on binlik + 5 binlik + 2 yüzlük + 8 onluk + 4 birlik olarak çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 45 284
  2. 450 284
  3. 405 284
  4. 452 840
 5. “50 + 10 000 + 8 + 300 + 6000” olarak çözümlenmiş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 15 836
  2. 16 358
  3. 61 385
  4. 18 536
 6. (5 x 100 000) + (5 x 1000) + (5 + 100) + (5 x 1) şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 555 510
  2. 550 550
  3. 505 505 
  4. 505 500
 7. “4 on binlik + 6 binlik + 8 onluk” şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 406 800  
  2. 406 080
  3. 46 800  
  4. 46 080
 8. “65 603” sayısının çözümlenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 6 on binlik + 5 binlik + 6 yüzlük + 1 onluk + 3 birlik
  2. 60 000 + 5000 + 600 + 3
  3. 6000 + 5000 + 60 + 3
  4. 6000 + 500 + 60 + 3
 9. 4 on binlik + 8 binlik + 2 yüzlük + 3 onluk + 2 birlik
  Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 48 232
  2. 480 232
  3. 408 232
  4. 480 223
 10. 450 290 Yandaki sayı hangi seçenekte doğru olarak çözümlenmiştir?

  1. 400 000 + 50 000 + 2 000 + 90
  2. 400 000 + 5 000 + 200 + 90
  3. 400 000 + 50 000 + 2 000 + 90
  4. 400 000 + 50 000 + 200 + 90
Bittikten Sonra Testi Tekrar Çözebilirsiniz. Her Seferinde Soru ve Şıkların Yeri Değişmekte, Test Yenilenmektedir.