ANA SAYFA

Sıvı Ölçüleri 1.Tset

1 / 20
 1. 15 Litrelik kaptaki 250 mL’lik kaplara boşaltmak istiyoruz. Kaç adet kaba ihtiyacımız vardır?
  1. 60
  2. 15
  3. 600
  4. 25
 2. 50 L +400 mL +600 mL işleminin sonucu kaç litredir?
  1. 51
  2. 52
  3. 53
  4. 54
 3. Her biri günde 15 litre süt veren 15 inekten elde edilen sütleri doldurmak için 25 litrelik kaç tane kap gerekir.
  1. 9
  2. 18
  3. 25
  4. 30
 4. Çeyreği dolu olan depoya, 900 litre daha su konulduğunda depo doluyor. Bu depo kaç litre su almaktadır?
  1. 1500
  2. 1400
  3. 1300
  4. 1200
 5. Bir litre su 5 bardak doldurursa 5 litre su kaç bardak doldurur?
  1. 20
  2. 10
  3. 15
  4. 25
 6. 2 yarım litre 5 çeyrek litre kaç mL eder?
  1. 225 mL
  2. 2250 mL
  3. 1250 mL
  4. 2255 mL
 7. Bir aile 2 günde 3 L süt tüketiyor. Bu aile 10 günde kaç litre su tüketir?
  1. 10
  2. 15
  3. 20
  4. 25
 8. Dakikada 50 mL su damlatan bir musluk bir saatte kaç litre su damlatır?
  1. 3
  2. 30
  3. 300
  4. 500
 9. Bir sucu tanesi 20 L su dolu olan bidonlardan 15 tane satıyor. Buna göre sucu kaç litre su satmıştır?
  1. 30
  2. 35
  3. 200
  4. 300
 10. 1 L benzinle 15 km yol giden bir araç, 330 km uzaktaki bir şehre gidip geliyor. Yolculuğu boyunca kaç litre benzin tüketmiştir?
  1. 20
  2. 28
  3. 38
  4. 44
 11. Bir köylünün günde ortalama 4 L süt veren 15 ineği vardır. Sütün litresi 80 Kr olduğuna göre köylünün sütlerden günlük geliri kaç TL’dir?
  1. 50 TL
  2. 48 TL
  3. 30 TL
  4. 22 TL
 12. Tanesi 250 mL ilaç alan enjektörlerle günde 8 hayvana iğne yapan bir veterinerin 5 gün için ne kadar ilaca ihtiyacı vardır?
  1. 10 mL
  2. 10 000 L
  3. 10 L
  4. 80 L
 13. 5 kg portakaldan 3 L portakal suyu elde eden bir satıcı 42 L portakal suyu elde etmek için kaç kilogram portakal almalıdır?
  1. 14
  2. 21
  3. 70
  4. 86
 14. İki çeşme dakikada toplam 80 L su akıtıyor. Biri, diğerinin 3 katı su akıttığına göre fazla akan çeşmeden dakikada kaç litre su akmaktadır?
  1. 80
  2. 60
  3. 40
  4. 30
 15. Saatte 65 L su akıtan bir çeşme boş bir havuzun çeyreğini 4 saatte doldurduğuna göre havuzun tamamı kaç litredir?
  1. 1040
  2. 1060
  3. 1195
  4. 1012
 16. 70 L zeytinyağı 750 mL’lik şişelere dolduruluyor. Şişeler doldurulurken bir miktar zeytinyağı yere dökülüyor. İşlem sonrası 80 şişe tam dolduğuna göre dökülen zeytinyağı ne kadardır?
  1. 10 L
  2. 750 mL
  3. 60 L
  4. 15 L
 17. Kaç tane 250 mL 10 litre eder?
  1. 60
  2. 40
  3. 30
  4. 10
 18. Aşağıdaki çevirmelerden hangisi doğrudur?
  1. 2800 mL = 2 L 80 mL
  2. 3 L 30 mL = 3300 mL
  3. 7 L 7 mL = 7070 mL
  4. 2600 mL = 2 L 600 mL
 19. 80 litre meyve suyu 250 mL’lik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe kullanılır?
  1. 220
  2. 300
  3. 320
  4. 400
 20. 60 L sirke yarım litrelik ve bir litrelik şişelere dolduruluyor. Bunun için yarım litrelik 108 şişe kullanıldığına göre kaç tane bir litrelik şişe kullanılmıştır?
  1. 23
  2. 16
  3. 9
  4. 6