ANA SAYFA

Doğal Sayıları Okuma Yazma

SEÇ Menüsünü Kullanarak Doğru Cevapları Bulabilirsiniz. (YENİLE butonunu kullanarak tekrar çözebilirsiniz. )
Seksen beş bin yüz yetmiş dört =
Üç yüz kırk beş bin yedi yüz on yedi =
Yedi yüz altmış beş bin dokuz yüz elli dört =
İki yüz otuz dört bin altı yüz on dört =
Yetmiş beş bin dört yüz yetmiş dört =
Otuz bir bin dört yüz altmış dokuz =
Elli bin üç yüz kırk sekiz =
Altı bin dokuz yüz seksen üç =
Sekiz bin  dokuz yüz yetmiş dört =
Üç yüz yetmiş beş bin yüz sekiz =
YENİLE