ANA SAYFA

Solunum Sistemi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi solunum organlarından biri değildir?
  1. kalp
  2. yutak
  3. burun
  4. gırtlak
 2. I. Akciğerler
  II. Diyafram
  III. Soluk borusu
  IV. Damarlar
  Soluduğumuz hava kana karışmadan önce yukarıdakilerin hangilerinden geçmez?
  1. I, II
  2. II, III
  3. II, IV
  4. III, IV
 3. I. Diyafram adı verilen kaslı yapı, kasılıp gevşeyerek solunuma yardımcı olur.
  II. Soluk alma sırasında akciğerler küçülür.
  III. Akciğerlerden dışarı atılan havadaki karbondioksit oranı, alınan havadakin den daha fazladır.
  Solunumla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  1. I ve II
  2. I ve III
  3. II ve III
  4. I, II ve III
 4. I. Diyafram kubbeleşir.
  II. Göğüs kafesi daralır.
  III. Akciğerler şişer.
  IV. Diyafram düzleşir.
  Soluk aldığımızda yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?
  1. I, III
  2. I, IV
  3. II, III
  4. III, IV
 5. Özel yapısı sayesinde soluduğumuz havadaki mikropları tutarak vücuda girmesini engelleyen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Saçlarımızdaki kıllar
  2. Ağzımızdaki sıvı
  3. Burnumuzdaki sıvı
  4. Derimizdeki tüyler
 6. Aşağıdakilerin hangisinden hem hava hem de besinler geçer?
  1. burun
  2. gırtlak
  3. soluk borusu
  4. yutak
 7. I. Su buharı
  II. Karbondioksit
  III. Oksijen
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri soluk verirken dışarı atılır?
  1. Yalnız II
  2. I, II
  3. II, III
  4. I, II, III
 8. Yiyecekleri yutarken soluk alamayız. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Yiyeceklerin yemek borusuna geçerken yutağı kapatması
  2. Gırtlağın, soluk borusuyla birlikte yukarı çıkıp soluk borusunun girişini kapatması
  3. Kalp atışının geçici olarak durması
  4. Ağzımızdaki yiyeceklerin hava geçişini engellemesi
 9. . I. Gırtlak
  II. Burun
  III. Yutak
  IV. Akciğerler
  V. Soluk borusu
  Soluduğumuz hava, yukarıdaki organlardan hangi sıra ile geçer?
  1. I - II - III - V - IV
  2. III - II - V - IV - I
  3. II - III - I - V - IV
  4. II - I - III - IV - V
 10. Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerimizin özelliklerinden değildir?
  1. Her zaman hava ile dolu değildir.
  2. Göğüs kafesinde yer alır.
  3. Sağda ve solda olmak üzere iki tanedir.
  4. Kandaki karbondioksidi dışarı atar.
 11. Soluk verdiğimizde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

  1. Diyafram gevşeyerek kubbeleşir.
  2. Göğüs kafesi genişler.
  3. Akciğerler daralır.
  4. Karbondioksit dışarı atılır.
 12. Yutaktan akciğere kadar uzanır.
  Başlangıç kısmı farklı bir adla adlandırılır.
  Uzantısı olan borucuklar akciğerlerin içine dağılmıştır.
  Yukarıda verilen paragrafta özellikleri anlatılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. gırtlak
  2. yemek borusu
  3. soluk borusu
  4. diyafram
 13. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan solunum organları tarafından gerçekleştirilir?
  1. Besinlerdeki enerjinin açığa çıkması
  2. Vücuda oksijen girmesi
  3. Kanın vücutta dolaşması
  4. Vücutta karbondioksidin meydana gelmesi
 14. Kirli hava öncelikle aşağıdaki organlarımızdan hangisine zarar verir?
  1. mide
  2. bağırsaklar
  3. akciğerler
  4. kalp
 15. Aşağıdakilerden hangisi burnumuzun görevlerinden biri değildir?
  1. Alınan havayı temizlemek
  2. Alınan havayı nemlendirmek
  3. Havanın kana geçmesini sağlamak
  4. Alınan havayı ısıtmak
 16. Soluk verdiğimizde vücudumuzdaki havanın geçtiği organların doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
  1. Akciğer–Soluk borusu–Gırtlak–Yutak-Ağız
  2. Burun-Gırtlak-Yutak- Soluk borusu–Akciğer
  3. Burun- Yutak-Gırtlak-Soluk borusu–Akciğer
  4. Akciğer–Gırtlak–Yutak-Soluk borusu–Ağız
 17. I. Burun
  II. Akciğerler
  III. Soluk borusu
  IV. Göğüs kafesi
  Soluk aldığımızda yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri genişler?
  1. Yalnız II
  2. I, II
  3. II, IV
  4. I, III, IV
 18. kalp - yutak - soluk borusu - burun - omurga - gırtlak - akciğerler - diyafram Yukarıda işlevi yapan kavramlarla bir grup oluşturulsa hangi ikisi dışarıda kalır?
  1. yutak - diyafram
  2. kalp - omurga
  3. akciğerler - gırtlak
  4. burun - akciğerler
 19. Solunum organlarımızdan hangisi göğüs kafesinde yer alır?
  1. burun
  2. yutak
  3. gırtlak
  4. akciğerler
 20. Aşağıdakilerden hangisi solunum ile ilgili bir yapı değildir?
  1. Soluk borusu
  2. Yutak
  3. Damar
  4. Gırtlak