ANA SAYFA

Farklıyım, Farklısın, Farklı Konu Testi

1 / 10
 1. Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir?
  1. Yaşadığımız çevre
  2. Ailemizin ekonomik durumu
  3. Duygularımız ve düşüncelerimiz   
  4. Doğum tarihimiz
 2. Beden Eğitimi dersinde bazı arkadaşlarımızın takla atma hareketini birçok kez denemelerine rağmen başaramadıklarını görürüz. Buradan şu çıkarımda bulunabiliriz: .................,  insanların  ..................olduğu alanlardan biridir.

  Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerini getirirsek, bu metni anlamlı hale getirmiş oluruz?

  1. temel ihtiyaçlar / benzer
  2. temel ihtiyaçlar / farklı
  3. beceriler / benzer
  4. yetenekler / farklı
 3. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden ayıran fiziksel özelliklerden biri değildir?

  1. zayıf ya da şişman olması 
  2. parmak izi  
  3. duygu ve düşünceleri    
  4. saç rengi
 4. Ezgi, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir.

  Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

  1. Bir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.
  2. Farklılıklar,  insanları birbirinden ayırır.
  3. İnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.
  4. İnsanlar, cinsiyet ve yaşları yönünden birbirinden farklıdır.
 5. Bireyler, toplumun vazgeçilmez öğelerindendir.

  Bireyler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Bireyler,  yaşadıkları toplumdan etkilenirler.
  2. Toplum, bireylerden oluşur.
  3. Bireyler arasında benzerlikler yoktur.
  4. Bireyler, birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir.
 6. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan biri değildir?

  1. Yeteneklerimiz
  2. Duygularımız 
  3. Dış görünüşümüz   
  4. Temel ihtiyaçlarımız
 7. Dünyada milyonlarca çocuk yaşar, bu çocukların hepsi..................

  Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?

  1. birbirinden farklıdır. 
  2. çok başarılıdır.
  3. aynı sporu sever.
  4. aynı yeteneklere sahiptir.
 8. Aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?

  1. Farklılıklar her bireyi kendine özgü yapar.
  2. Cinsiyet insanlar arasındaki farklılıklardan biridir.
  3. Toplumu oluşturan tüm bireyler benzer yeteneklere sahiptir.
  4. Bedensel özelliklerimiz diğer insanlardan farklıdır.
 9. "İrem çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor."

  Yukarıdaki  metinden aşağıdakilerden hangisini çıkarabiliriz?

  1. Herkesin fiziksel yetenekleri birbirinden farklıdır.
  2. Herkes farklı yeteneklere sahiptir.
  3. İstersek hepimiz yeteneklerimizi geliştirebiliriz.
  4. Kardeşlerden birinin yapabildiğini diğeri de yapabilir.
 10. Azra ve Ceyda annelerinin yaptığı pırasa yemeğini severek yerken, kardeşleri Elif  bu yemeği yüzünü buruşturarak yedi.

  Buradan aşağıdaki çıkarımların hangisinde bulunabiliriz?

  1. İnsanlar, farklı yeteneklere sahiptir. 
  2. Bireylerin benzer temel ihtiyaçları vardır.
  3. İnsanlar farklı şeylerden hoşlanabilirler. 
  4. Elif, et yemeklerini daha çok sever.