ANA SAYFA

Farklıyım, Farklısın, Farklı Konu Testi

1 / 10
 1. I.Saç rengi
  II. Giysi rengi
  III. Boy
  IV. Kilo
  V.Göz rengi
  Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kişisel özelliklerdendir?

  1. I-III-IV-V
  2. |-II-III   
  3. II-III-IV-V   
  4. Yalnız l
 2. Bireyler arasındaki .............Farklılıklarını kabul etmek.................olmanın gereğidir.”
  Bu cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangilerini getirmeliyiz?

  1. düşünce / hoşgörülü  
  2. fikir / duyarlı
  3. İhtiyaç / merhametli   
  4. yetenek / cesur
 3. Kendine özgü nitelikleri olan, toplumu oluşturan birbirlerinden farklı insanlardan her birine ne denir?

  1. birey   
  2. halk 
  3. millet   
  4. dost
 4. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?

  1. saç rengimiz 
  2. boyumuz   
  3. parmak izimiz
  4. yeteneklerimiz
 5. ”Yiğit,sarı saçlı,mavi gözlü, uzun boylu, bir çocuktur.”Bu durumda Yiğit’in hangi özellikleri anlatılmıştır?

  1. Toplumsal özellikleri    
  2. Duygusal özellikleri
  3. Fiziksel özellikleri    
  4. Sosyal özellikleri
 6. Kıvırcık saçlı olmak……….özelliklerden biridir?

  1. fiziksel   
  2. kişisel
  3. acıma   
  4. duygusal
 7. Aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?

  1. Farklılıklar her bireyi kendine özgü yapar.
  2. Cinsiyet insanlar arasındaki farklılıklardan biridir.
  3. Toplumu oluşturan tüm bireyler benzer yeteneklere sahiptir.
  4. Bedensel özelliklerimiz diğer insanlardan farklıdır.
 8. "Kadir çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor."
  Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisini çıkarabiliriz?

  1. Herkesin fiziksel yetenekleri birbirinden farklıdır.
  2. Herkes farklı yeteneklere sahiptir.
  3. İstersek hepimiz yeteneklerimizi geliştirebiliriz.
  4. Kardeşlerden birinin yapabildiğini diğeri de yapabilir.
 9. Zeynep, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir.
  Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

  1. Bir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.
  2. Farklılıklar, insanları birbirinden ayırır.
  3. İnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.
  4. İnsanlar, cinsiyet ve yaşları yönünden birbirinden farklıdır.
 10. İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?

  1. Futbol oynamaktan hoşlanma
  2. Beslenme ihtiyacı
  3. Resim çizmekten hoşlanma  
  4. İyi dercede piyano çalabilme