ANA SAYFA

Duygudan Düşünceye Konu Testi

1 / 10
 1. Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak
  Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?

  1. iyi niyettir
  2. hoşgörüdür
  3. Duyarlılıktır   
  4. İyimserliktir
 2. Aşağıdakilerden hangisi bazı olaylar karşısında hissettiğimiz duygulara örnek olamaz?      
  1. Elektrikler kesildiğinde karanlıktan korkmak
  2. Öğretmenin sorduğu soruya en doğru cevabı vermek
  3. Muhtaç birini gördüğümüzde ona acımak
  4. Arkadaşlarımızın başarılarına sevinmek
 3. “Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen doğal afetler, başka ülkelerde yas ilan edilmesine neden olabiliyor. Bu durum, insanların ............... davrandıklarını gösterir.”
  Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

  1. Duyarlı  
  2. tedbirli
  3. hoşgörülü
  4. önyargılı
 4. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?                     

  1. Arkadaşlarımızın duygularını paylaşmak
  2. Öfkelenmiş birine öfkeyle karşılık vermek
  3. Farklılıkları anlayışla karşılamak
  4. Kendi hatamızı kabul etmek
 5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Bireysel farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar.
  2. Duygu ve düşüncelerimiz zamanla değişir.
  3. Tüm insanlar sevgi, saygı merhamet gibi ortak duygular taşır.
  4. Hiç kimse başkalarının farklılıklarını kabul etmek zorunda değildir.
 6. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırmalıdır?

  1. sevinç
  2. şaşkınlık
  3. kıskançlık
  4. üzüntü
 7. “Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim, insanlara karşı ..................olduğumuzu gösterir. “
  Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?
  1. hoşgörülü
  2. Duyarsız  
  3. duyarlı
  4. Temkinli
 8. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz? 
  1. Başkalarının fikirlerine saygı göstermek
  2. Hatalı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmak
  3. Hatalı davranışları görmemezlikten gelmek
  4. Yapıcı eleştirileri kabul etmek
 9. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?

  1. şaşkınlık
  2. Sevinç   
  3. kıskançlık
  4. Hoşgörü
 10. Olayların insanların iç  dünyasında uyandırdığı izlenime…………..denir?

  1. fiziksel    
  2. kişi
  3. kıskançlık
  4. duygu