ANA SAYFA

Hep Birlikte Ünite Testi

1 / 20
 1. Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumlara ne denir?
  1. Resmi kurum
  2. Grup
  3. Vakıf
  4. Sosyal örgüt
 2. Aşağıdakilerden hangisi resmi kurum değildir?
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Milli Eğitim Bakanlığı
  3. Valilik
  4. TEMA Vakfı
 3. “Türkiye Çöl olmasın.” Sloganı aşağıdaki örgütlerden hangisi ile ilgilidir?
  1. Kızılay
  2. TEMA Vakfı
  3. Yeşilay
  4. AKUT
 4. Aşağıdakilerden hangisi okulda öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için etkinlikler yapar?
  1. Kızılay Kulübü
  2. Sivil Savunma Kulübü
  3. Kütüphanecilik Kulübü
  4. Müzik Kulübü
 5. “Kurumlar, insanların ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulmuş olan kalıcı gruplardır.” Aşağıdakilerden hangisi resmî bir kurumdur?
  1. Emniyet Teşkilatı
  2. TEMA
  3. Koç Vakfı
  4. ÇEKÜL
 6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulanmamaktadır?
  1. Birlikten kuvvet doğar
  2. Bir elin nesi var, iki elin sesi var
  3. Az eli aşta gör, çok eli işte gör
  4. El, elin eşeğini türkü çalarak arar
 7. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisine kana ihtiyaç duyduğumuzda başvurabiliriz?
  1. LÖSEV
  2. Yeşilay
  3. Kızılay
  4. TEMA
 8. Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi doğru eşleştirilmiştir?
  1. hastane -doktor
  2. postacı-sağlık ocağı
  3. TEMA-öğretmen
  4. Yeşilay-okul
 9. Gruplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. Üye sayısı en az ikidir.
  2. Üyeler aynı amaçla toplanır.
  3. Amaçlar bittikten sonra dağılırlar.
  4. Kalıcıdırlar.
 10. Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumdur?
  1. Türk Eğitim Vakfı
  2. Milli Eğitim Bakanlığı
  3. Eğitim Gönüllüleri Vakfı
  4. Türkiye Kızılay Derneği
 11. Aşağıdakilerden hangisi savaşlarda, doğal afetlerde insanların yardımına koşar?
  1. Çocuk Esirgeme Kurumu
  2. Kızılay
  3. Yeşilay
  4. Tema Vakfı
 12. Aşağıdakilerden hangisi fakir ailelere yardım etmek için kurulmuş bir örgüttür?
  1. AKUT
  2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  3. Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı
  4. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
 13. Aşağıdakilerden hangisi okullarımızda kurulan sosyal kulüplerden değildir?
  1. Kitaplık Kulübü
  2. Sivil Savunma Kulübü
  3. Çocuk Esirgeme Kulübü
  4. Kızılay Kulübü
 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kızılay Derneğinin görevlerinden değildir?
  1. Depremzedelere yiyecek ve giyecek vermek.
  2. Sivil savunma eğitimine yardım etmek.
  3. Yoksullara yardım etmek.
  4. Evi olmayanlara ev almak.
 15. “Sosyal örgütlerde …….……… esastır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  1. Zenginlik
  2. Gönüllülük
  3. Güç
  4. Kültür
 16. Sosyal örgütlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
  1. Sosyal örgütler, uzun sürelidir.
  2. Sosyal örgütler, gönüllülük esasına dayanır.
  3. Sosyal örgütler, çevre ve sağlık gibi sorunların çözümüyle ilgilenebilirler.
  4. Sosyal örgütler, devlet kurumudurlar.
 17. İnsanlara içki, sigara, eroin gibi maddelerin zararlarını anlatmak ve onları bu alışkanlıklardan kurtarmak için oluşturulmuş kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Afet İşleri Genel Müdürlüğü
  2. Çocuk Esirgeme Kurumu
  3. Yeşilay
  4. Kızılay
 18. Aşağıdakilerden hangisi bir resmi kurum değildir?
  1. Alış Veriş Merkezi
  2. Milli Eğitim Müdürlüğü
  3. Ankara Valiliği
  4. Emniyet Müdürlüğü
 19. Aşağıdakilerden hangisi evlat edinme hizmeti yapmaktadır?
  1. Afet İşleri Genel Müdürlüğü
  2. Türk Eğitim Vakfı
  3. Türkiye Kızılay Derneği
  4. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 20. Tüketicileri korumak amacıyla kurulan sosyal örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  1. AKUT
  2. TÜKO-DER
  3. KIZILAY
  4. TEMA