ANA SAYFA

İnsanlar ve Yönetim Testi

1 / 20
 1. Hangisi, belediye başkanı ve muhtarın ortak özelliğidir?
  1. Halkoyu ile seçilmek
  2. Hükümet tarafından atanmak
  3. Süresiz iş başında kalmak
  4. Valinin görevlerini belirlemek
 2. İl özel idare bütçesini hangisi hazırlar?
  1. il genel meclisi
  2. vali
  3. il daimî encümeni
  4. kaymakam
 3. I- belediye
  II- köy yönetimi
  III- kaymakamlık
  IV- il özel yönetimi
  V- valilik
  Kaç tanesi yerel yönetim değildir?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 4. I- il daimî encümeni
  II- il genel meclisi
  III- belediye başkanı
  IV- belediye meclisi
  V- belediye encümeni
  Belediye yönetiminde hangileri yer almaz?
  1. I ve III
  2. II ve V
  3. III - IV ve V
  4. I ve II
 5. Belediye başkam göreve hangi yolla gelir?
  1. Başbakan tarafından atanarak
  2. Vali tarafından seçilerek
  3. Halkoyu ile seçilerek
  4. Belediye meclisi tarafından seçilerek
 6. Hangisi, il daimî encümeninin görevlerinden biridir?
  1. Belediye memurlarını denetler.
  2. İl genel meclisi kararlarını uygular.
  3. Belediyeyi temsil eder.
  4. Belediye adına anlaşmalar imzalar.
 7. İlin ihtiyacı olan yol, köprü, okul ve has-taneleri yaptırmak Kimsesiz çocukları korumak ve yetiştirmek Örnek çiftlikler ve fidanlıklar kurmak Yukarıdaki görevler hangisine aittir?
  1. il özel idaresinin
  2. il daimî encümeninin
  3. belediye başkanının
  4. valinin
 8. Belediyeler, hangisini toplamakla yükümlüdür?
  1. gelir vergisi
  2. emlâk vergisi
  3. kurumlar vergisi
  4. özel iletişim vergisi
 9. Hangisi, yerel yöneticilerden biri değildir?
  1. muhtar
  2. belediye başkanı
  3. kaymakam
  4. il daimî encümeni
 10. I- Seçimle iş başına gelir.
  II- 5 yılda bir seçilir.
  III- Belediye memurlarını denetler.
  IV- Belediye meclisi ve encümeninin kararlarını uygular.
  Belediye başkanı ile ilgili bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 11. Hangisi, belediyenin görevleri arasında değildir?
  1. Yıllık bütçe hazırlamak
  2. Çarşı ve pazarları denetlemek
  3. Okul ve hastane yaptırmak
  4. Kaçak inşaat yapımını önlemek
 12. Köyün ortak işleri için harcanacak paranın köy halkına paylaştırılmasına......... denir.
  Noktalı yerlere hangisinin gelmesi doğru olur?
  1. imece
  2. çöp vergisi
  3. salma
  4. çevre temizlik vergisi
 13. Hangisi, köy yönetimi içerisinde yer almaz?
  1. muhtar
  2. köy encümeni
  3. ihtiyar heyeti
  4. köy derneği
 14. Hangisi, köy ihtiyar heyeti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
  1. Muhtar tarafından seçilirler.
  2. Köy imamı doğal üyesidir.
  3. 5 yılda bir seçimle göreve gelirler.
  4. Köy öğretmeni doğal üyesidir.
 15. Okul çağına gelmiş çocukların okula yazılmasını sağlar.
  İmece usulü yapılacak işleri düzenler.
  Evleneceklerin nikâhını kıyar.
  Yukarıdaki görevler hangisinin görevidir?
  1. köy muhtarının
  2. köy öğretmeninin
  3. köy imamının
  4. köy derneğinin
 16. Hangisi, yerel yöneticilerden biridir?
  1. vali
  2. il daimî encümeni
  3. kaymakam
  4. il nüfus müdürü
 17. Hangisi, il genel meclisi üyesi olabilmek için gerekli değildir?
  1. T.C vatandaşı olmak
  2. Aklî dengesi yerinde olmak
  3. Üniversite mezunu olmak
  4. Okur - yazar olmak
 18. "Atatürk'ün Samsun'a çıkması - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" Yukarıdakine benzer bir ilişki hangisinde vardır?
  1. Halifeliğin kaldırılması - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  2. Cumhuriyetin ilânı - 30 Ağustos Zafer Bayramı
  3. TBMM'nin açılması - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  4. Saltanatın kaldırılması - 24 Kasım Öğretmenler Günü
 19. Hangisi, bir toplumda kamuoyunun oluşmasını sağlayan etkenlerden biri olamaz?
  1. Kitap, dergi ve gazete gibi basılı araçların çoğalması
  2. Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesiyle haberleşmenin yaygınlaşması
  3. Sivil tolum kuruluşlarının sayıca artması
  4. Geçim sıkıntısı çeken insanların toplumsal konularda duyarsızlaşması
 20. I- muhtar
  II- köy ihtiyar heyeti
  III- belediye başkanı
  IV- il genel meclisi
  V- vali
  VI- kaymakam
  Sayılanlardan kaç tanesi halkın oyunu alarak seçilir?
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 60