ANA SAYFA

İyi ki Var Ünite Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki araçlardan hangisi iletişim aracı değildir?
  1. Radyo
  2. Bilgisayar
  3. Telsiz
  4. Gemi
 2. Aşağıdaki araçların hangisinden ulaşımda yararlanamayız?
  1. Vapur
  2. Otobüs
  3. Projektör
  4. Tren
 3. Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi elektrikle çalışmaz?
  1. Buzdolabı
  2. Dürbün
  3. Televizyon
  4. Çamaşır makinesi
 4. Aşağıdakilerden hangisi eski haberleşme araçlarından değildir?
  1. Faks
  2. Güvercin
  3. Telgraf
  4. Tatar
 5. Aşağıdakilerden hangisi eski insanların yaşadığı yerlerden değildir?
  1. Mağaralar
  2. Ağaç kovukları
  3. Çalı çırpı ile yapılan kulübeler
  4. Apartmanlar
 6. Aşağıdakilerden hangisi deniz ulaşım aracı değildir?
  1. Yat
  2. Feribot
  3. Zeplin
  4. Yelkenli
 7. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan teknolojik bir ürün değildir?
  1. Diyaliz makinesi
  2. Enjektör
  3. Aşı
  4. Telefon
 8. Aşağıdakilerden hangisi kulanım alanı bakımından diğerlerinden farklıdır?
  1. Telsiz
  2. Araba
  3. Telefon
  4. Telgraf
 9. Aşağıdakilerden hangisi ilkel haberleşme yöntemi değildir?
  1. Telsiz
  2. Posta güvercini
  3. Duman
  4. Tatar
 10. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılır?
  1. Buzdolabı
  2. Elektrik süpürgesi
  3. Röntgen cihazı
  4. Bulaşık makinesi
 11. Aşağıdaki takvim çeşitlerinden hangisinde Güneş yılı esas alınmıştır?
  1. Miladi
  2. Hicri
  3. Celali
  4. On iki hayvanlı
 12. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılmaz?
  1. Röntgen cihazı
  2. İşitme cihazı
  3. Diyaliz makinesi
  4. Dikiş makinesi
 13. Bir ürün tasarlarken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  1. Yapılacak işi belirlemek
  2. Bir bilenle görüşmek
  3. Bilgi toplamak
  4. Özgün çalışma yapmak
 14. Türkiye'de hangi takvim kullanılmaktadır?
  1. On iki hayvanlı takvim
  2. Hicri takvim
  3. Rumi takvim
  4. Miladi takvim
 15. Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Miladi takvim
  2. Rumi takvim
  3. Hicri takvim
  4. On iki hayvanlı takvim
 16. Buluş yapma sırasında izlenecek ilk yol hangisidir?
  1. Araştırma yapma
  2. İhtiyacı belirlemek
  3. Doğru fikri uygulama
  4. Fikirler üretmek
 17. Sağlık ocağında çalışan bir hemşire aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
  1. Tansiyon aleti
  2. Enjektör
  3. Termometre
  4. Projeksiyon cihazı
 18. Ay yılında aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
  1. Ay’ın Dünya etrafında dönüşü
  2. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi
  3. Ay tutulması
  4. Ay’ın görünümleri
 19. Teknolojik ürünlerin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
  1. Makineleşme
  2. Pahalılık
  3. İhtiyaç
  4. Fiziksel gelişme
 20. Aşağıdaki saat çeşitlerinden hangisi en kullanışlıdır?
  1. Güneş saati
  2. Mekanik saat
  3. Kum saati
  4. Su saati