ANA SAYFA

Kendimi Tanıyorum

1 / 20
 1. Nüfus cüzdanına bakarak hangi sonuca ulaşılamaz?
  1. Yaş
  2. Soyadı
  3. Kan grubu
  4. Okuduğu okul
 2. Aşağıdakilerdaen hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?
  1. adınız
  2. doğum yeriniz
  3. anne- baba adı
  4. yetenekleriniz
 3. Aşağıdakilerden hangisi kimliğimizde bulunmaz?
  1. aile sıra no
  2. TC kimlik no
  3. baba adı
  4. okul no
 4. Duygularımız bizde neyin gelişmesine sebep olur?
  1. Yeteneklerimizin gelişmesine
  2. boyumuzun gelişmesine
  3. düşüncelerimizin gelişmesine
  4. yaşantımızın gelişmesine
 5. Hangisi okul kimliğinde yer almaz?
  1. aile sıra no
  2. anne- baba adı
  3. doğum yeri
  4. sınıf/ şube
 6. Yasin 4/B sınıfında okumaktadır.Derslerinde fazla başarılı lomamasına rağmen beden eğitimi dersinde güzel futbol oynamaktadır. Bu tanım Yasin'in hangi özelliğini göstermektedir?
  1. Yasin başarılı bir öğrencidir.
  2. Yasin beden eğitimi dersini sevmemektedir.
  3. Yasin'in futbola karşı bir yeteneği vardır.
  4. Yasin derslerde yeteneğini gösterememektedir.
 7. Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı nasıl davranmalıyız?
  1. Farklı duygu ve düşüncelere izin vermeliyiz.
  2. Farklı düşünceleri görmemezlikten gelmeliyiz.
  3. Kendi düşüncelerimizin doğruluğunu kabul ettirmeye çalışmalıyız.
  4. Farklı duygu ve düşünceye katılmasak da saygılı davranmalıyız.
 8. Nüfus cüzdanı bilgilerinde hangisi yoktur?
  1. ev adresimiz
  2. anne adımız
  3. cinsiyetimiz
  4. doğum yerimiz
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzüntü belirten bir anlam vardır?
  1. Bugün çok yoruldum.
  2. Keşke sinemaya gidebilseydim.
  3. Yolda sevimli bir kedi gördüm.
  4. Başarmak için çalışmalıyız.
 10. "Bireylerin kendine özgü özelliklerine ............... denir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  1. farklılık
  2. benzerlik
  3. duygu
  4. birey
 11. Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir?
  1. Takvim
  2. Kronoloji
  3. Tarih
  4. Sıralama
 12. Kendi hayatımızla ilgili bir zaman cetveli hazırlarsak, aşağıdakilerden hangisini en sona koymalıyız?
  1. Okula başladım.
  2. 2.Sınıfa geçtim.
  3. Suluova'da doğdum.
  4. Okumayı öğrendim.
 13. Hangisi ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan gelir –gider dengesidir?
  1. sigorta
  2. sosyal güvence
  3. bütçe
  4. ihtiyaç
 14. Olayların ve durumların oluş sırasına göre sıralanmasına ne denir?
  1. kimlik
  2. kanıt
  3. kronoloji
  4. Jeoloji
 15. ”laiklik, diğer milletlerin örf ve adetlerine ………………davranmayı gerektirir.” Sözünü en iyi hangisi tamamlar.
  1. karşı çıkmayı
  2. olumsuz
  3. hoşgörülü
  4. bilinçli
 16. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana'nın en önemli özelliğidir?
  1. Cimrilik
  2. Hoşgörü
  3. Kıskançlık
  4. Zenginlik
 17. İnsanların zihinlerinde ürettikleri fikirlere ne denir?
  1. akıl
  2. kimlik
  3. düşünce
  4. duygu
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mutluluk belirten bir anlam vardır?
  1. Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum.
  2. Seyrettiğim filmi çok beğendim.
  3. Karşımızdakilerin fikirlerine saygı önemlidir.
  4. Dayımın tatilde bize gelecek olması ne güzel
 19. Hangi atasözü bütçe ile ilgilidir?
  1. ayağını yorganına göre uzat
  2. bu günün işini yarına bırakma
  3. bir elin nesi var, iki elin sesi var
  4. beş parmağın beşi bir olmaz
 20. Hangisi bireysel farklılıkla ilgili bir atasözüdür?
  1. Beş parmağın beşi bir olmaz
  2. Bir elin nesi var,iki elin sesi var
  3. Sakla samanı.gelir zamanı
  4. Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur