ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Hangisi insanlar arasındaki farklılıklara örnektir?

  1. Yetenekleri
  2. Sevgi duygusu
  3. Barınma ihtiyacı 
  4. Beslenme ihtiyacı 
 2. Diğer insanlarla olan benzer özelliklerimiz hangisidir?

  1. Kitap okumayı sevmek   
  2. Giyinme ihtiyacı
  3. Yetenekler  
  4. Zevkler
 3. Hoşgörülü olmak ne demektir?

  1. Farklılıkları kaldırmaya çalışmak
  2. Benzerlikleri artırmaya çalışmak
  3. Farklılıkları en aza indirgemek
  4. Farklılıklara saygı duymak, değer vermek
 4. Yarışmada 1. olmayı bekleyen ve amacına ulaşamayan birey nasıl bir duygu yaşar?

  1. Hayal kırıklığı
  2. Sevinç
  3. Heyecan
  4. Öfke
 5. Düştüğünü gördüğümüz bir çocuğa hemen yardım ederiz. Yardım etmeye sevk eden duygu hangisidir?

  1. Sevinç 
  2. Öfke
  3. Acıma
  4. Kin
 6. Hangisi duygularımıza bir örnek değildir?

  1. Hüzün
  2. Spor yapmak
  3. Sevinç
  4. Heyecan
 7. Başkalarına karşı duyarlılık örneği hangi seçenekte verilmiştir?
  1. Yarışmada derece yapan arkadaşımızı kutlamak
  2. Temizliğimize özen göstermek
  3. Verilen ödevleri yapmak
  4. Rolümüzü bilmek
 8. Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir?

  1. Tarih
  2. Sıralama
  3. Takvim
  4. Kronoloji
 9. Hangisi kimlik belgesi değildir?

  1. Pasaport
  2. Ehliyet
  3. Not defteri
  4. Nüfus cüzdanı
 10. Nüfus cüzdanına bakarak hangi bilgiye ulaşamayız?

  1. Hobilerine
  2. Yaşına
  3. Kimlik numarasına
  4. Anne adına
 11. Hangi anlatım yanlıştır?
  1. Farklılıklar yaşantımızı kolaylaştırır.
  2. Bireyler arasında farklılık yoktur.
  3. Farklılıklar saygıyla karşılanmalıdır.
  4.                                      Farklılıklar toplumun zenginlikleridir.
 12. “Toplumu oluşturan ve aralarında farklılıklar ve benzerlikler bulunan her bir insana” ne ad verilir?

  1. Düşünce 
  2. Birey
  3. Saygı
  4. Aile
 13. Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi, “Benim her emrim yapılır. Çünkü benden yapılamayacak emir çıkmaz.” sözü ile ilgilidir?

  1. Açık sözlülüğü  
  2. Çok yönlülüğü
  3. Yöneticiliği   
  4. Vatanseverliği
 14. Okul tatile girdiği için arkadaşlarını göremeyen bir öğrenci hangi duyguları yaşar?

  1. Hayret
  2. Sevinç
  3. Kızgınlık
  4. Özlem
 15. Kişiye özel, çok önemli bir kimlik belgesi sayılan fiziksel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  1. ten rengi  
  2. kilo
  3. parmak izi   
  4. ses tonu   
 16. Nüfus cüzdanında biz ve ailemizle ilgili bilgiler vardır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?

  1. Doğum tarihi 
  2. Doğum yeri
  3. Mesleği
  4. Ana adı    
 17. Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermeye....................denir." cümlesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. İmrenme
  2. Kıskanma
  3. Takdir etme      
  4. Hoşgörü
 18. "Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye ........................... denir." cümlesini hangi seçe­nek doğru tamamlar?

  1. nüfus cüzdanı 
  2. paso
  3. doğum raporu 
  4. öğrenci kimlik kartı
 19. Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapıştırılır?

  1. on beş yaşına girince 
  2. okulu bitirince
  3. evlenince   
  4. okula başlayınca
 20.  I. İleri görüşlü olması    
  II. Nüfus kağıdında TC kimlik numarası olması
  III. İyi bir yönetici ve lider olması     
  IV. Açık sözlü olması
  V. Sarı saçlı olması

  Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Atatürk’ün kişilik özelliklerindendir?

  1. I-II-III  
  2. II-III-IV
  3. I -III –IV  
  4. I-II-IV- V