ANA SAYFA

Üretimden Tüketime Konu Tarama Testi 1

1 / 20
 1. Hangisi temel ihtiyaç değildir?
  1. giyinme
  2. barınma
  3. beslenme
  4. TV seyretme
 2. Hayatımızı devam ettirmek için mutlaka karşılanması gerekir. Bu tanımla anlatılan kavram hangisidir?
  1. İstek
  2. İhtiyaç
  3. Arzu etmek
  4. Sosyal faaliyetler
 3. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlarımızdan biri değildir?
  1. Beslenme
  2. Eğlenme
  3. Giyinme
  4. Barınma
 4. Gelir ve giderlerimizi gösteren çizelgeye ne denir?
  1. Para
  2. Tüketim
  3. Üretim
  4. Bütçe
 5. "Karşılanması zorunlu olan isteklere .......... denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  1. gelir
  2. ihtiyaç
  3. bütçe
  4. gider
 6. Bir gıda maddesi alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemize gerek yoktur?
  1. Ürünün şekline
  2. Üretim tarihine
  3. TSE damgasına
  4. Son kullanma tarihine
 7. Aşağıdakilerden hangisi insanların zorunlu ihtiyaçlarından birisi değildir?
  1. barınma
  2. gezme
  3. beslenme
  4. giyinme
 8. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bütçeyi tanımlar?
  1. Karşılanması zorunlu olan istekler.
  2. İnsanların sahip olmayı arzuladıkları şeyler.
  3. Paranın nasıl kullanılacağı ile ilgili yapılan plan.
  4. İnsanlara belli zamanlarda gelen para.
 9. Türk Standartları Enstitüsü' nün görevi nedir?
  1. Kaliteli üretim yapabilecek fabrikalar kurmak
  2. Kaliteli üretim yapabilecek elemanlar yetiştirmek
  3. Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak
  4. Kaliteli ürünler üretip satmak
 10. Bilinçli bir tüketici olmak için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
  1. ürünün alındığı markete
  2. Ürünün fiyatının aile bütçesine uygunluğuna
  3. ürünü satan esnafa
  4. Ürünün sergilendiği rafa
 11. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapar?
  1. Yiyeceklerin kalitesinden çok, fiyatlarına bakar.
  2. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alır.
  3. Ambalajı açılmış gıdaları seçer.
  4. Alacağı ürünün sağlığa uygunluğuna dikkat eder.
 12. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçtır?
  1. Yemek yemek
  2. Süs eşyası almak
  3. Resim yapmak
  4. Mağaza gezmek
 13. Temel ihtiyaçlarla ilgili,
  I. Karşılanması zorunludur.
  II. Tüm insanlarda aynıdır.
  III. İstekler daha önemlidir.
  ifadelerden hangileri doğrudur?
  1. I ve II
  2. I ve III
  3. II ve III
  4. I, II ve III
 14. Belirli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülen nesne ya da duruma karşı duyulan özlem ve arzuya ne ad verilir?
  1. istek
  2. çaba
  3. sıkıntı
  4. öncelik
 15. Gelir ve giderlerin dengelenmesi aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Plan
  2. Bütçe
  3. Tasarı
  4. Amaç
 16. İnsanlar niçin bütçe yaparlar?
  1. Maaşları az olduğundan
  2. Ürün fiyatları sürekli arttığından
  3. Paralarını bilinçli harcama ihtiyacından
  4. Satın alacakları ürüne karar Veremediklerinden
 17. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketici davranışı değildir?
  1. Fiş veya fatura almak
  2. Ambalajı güzel ürünü olmak
  3. Son kullanma tarihine bakmak
  4. Bütçeye uygun ürün almak
 18. Satın alınan süt bozuk çıktığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  1. Alınan yere geri verilmelidir.
  2. Ürün çöpe atılmalıdır.
  3. Belediyeye haber verilmelidir.
  4. Mağazadan ürünün iki katı para istenmelidir.
 19. Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün belli standartlara göre üretildiğini gösterir?
  1. Son kullanma tarihi
  2. TSE damgası
  3. Kullanma kılavuzu
  4. Fiyat listesi
 20. Alışveriş listesinde aşağıdakilerden hangisi en son yer alır?
  1. Meyve, sebze
  2. Kaban
  3. Sinema bileti
  4. Süt