ANA SAYFA

Üretimden Tüketime Konu Tarama Testi 3

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?
  1. barınma
  2. beslenme
  3. haberleşme
  4. giyinme
 2. I.giyinme
  II.eğlenme
  III.tatil
  IV.beslenme
  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri sosyal ihtiyaçlarımızdandır?
  1. I ve IV
  2. II ve III
  3. I ve III
  4. II ve IV
 3. “Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümüne ………………denir.” Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  1. bütçe
  2. hesap
  3. ekonomi
  4. maliye
 4. Bilinçli bir üretici aşağıdakilerden hangisine dikkat etmese de olur?
  1. garanti belgesine
  2. TSE damgasına
  3. son kullanım tarihine
  4. ürünün reklamına
 5. I.Market alışverişine gitmeden önce alınacak listesi yapmalıyız.
  II.Alışveriş yaparken pazarlık yapmayı unutmamalıyız.
  III.Harcamalarımızı bütçemize göre yapmalıyız.
  IV.Elde edilecek değerler karşılığı yapılan harcamalara gelir denir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  1. I ve III
  2. I,II ve IV
  3. I,II ve III
  4. hepsi
 6. “Yiğit annesiyle birlikte alışverişe gitti. Alış – verişe gitmeden önce alınacaklar listesi yaptı. Öncelikle temel ihtiyaçları almaya karar verdi.”
  Buna göre, Yiğit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. Yiğit, bilinçli bir tüketicidir.
  2. Temel ihtiyaçlarına daha önem vermektedir.
  3. Ayağını yorgana göre uzatmamaktadır.
  4. İyi bir alışverişin kurallarını bilmektedir.
 7. Market alışverişine çıkan Alper’in, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesine gerek yoktur?
  1. ürünün fiyatına
  2. ürünün kalitesine
  3. ürünün ambalajına
  4. TSE damgasına
 8. Malların üzerinde bulunan TSE damgası neyi gösterir?
  1. ucuz olduğunu
  2. yeni olduğunu
  3. kalite kontrolünü
  4. Türk malı olduğunu
 9. “Yiğit, yeni aldığı pantolonu ilk yıkanmasında renginin solduğunu gördü. Aldığı mağazaya gidip değiştirmek istedi. Fakat mağaza sahibi bunu kabul etmedi.”
  Bu durumda Yiğit, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  1. belediyeye şikâyet etmelidir.
  2. kaymakama şikayet etmelidir.
  3. müşteri hizmetlerini aramalıdır.
  4. tüketici hakları derneğine başvurmalıdır.
 10. I.iade hakkı
  II.itiraz hakkı
  III.ücretsiz ürün alma hakkı
  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tüketici haklarından değildir?
  1. yalnız III
  2. I ve II
  3. I,III
  4. II,III
 11. “Ben bilinçli bir tüketiciyim. Bir ürün alırken ürünün………………………..dikkat ederim.” Yiğit, tümcesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsa kendisi ile çelişkili bir ifade söylemiş olur?
  1. kalitesine
  2. fiyatına
  3. son kullanma tarihine
  4. ambalajına
 12. Tüketici hakları yasasına göre, aldığımız bir ürünü beğenmediğimiz zaman, kaç gün içinde değiştirme hakkına sahibiz?
  1. 30
  2. 21
  3. 14
  4. 7
 13. I.araba
  II.ev
  III.ekmek
  IV.kıyafet
  Yukarıda verilenlerden istek ve ihtiyaç olanlar hangileridir?
  İstek ihtiyaç
  1. I – IV II – III
  2. I- II – III – IV
  3. II – III I – IV
  4. II – III – IV I
 14. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
  1. yemek yemek : istek
  2. su içmek : ihtiyaç
  3. sinemaya gitmek : istek
  4. evde kalmak: ihtiyaç
 15. I.yaş
  II.cinsiyet
  III.meslek
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insanların ihtiyaçlarının farklı olmasında etkilidir?
  1. yalnız I
  2. I,II
  3. I,III
  4. I,II,III
 16. I.tatil
  II.giyinme
  III.beslenme
  IV.fatura
  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri aylık bütçemizde mutlaka bulunur?
  1. II – IV
  2. yalnız III
  3. II – III
  4. III – IV
 17. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketiciye ait bir davranış olamaz?
  1. israftan kaçınmak
  2. ucuz ve kaliteli mal almak
  3. çöple geri dönüşüm maddelerini ayırmak
  4. ürünlerin en ucuz olanlarını seçer.
 18. Bir İngiliz atasözü der ki: “Ucuz mal alacak kadar zengin değilim.”
  Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Ucuz mal almak daha akıllı bir davranıştır.
  2. Sürekli bozulan ucuz mallardan almak mantıklı değildir.
  3. Zengin insanların ucuz mal almasına gerek yoktur.
  4. Durumu iyi olmayan insanlar ucuz mal alabilirler.