ANA SAYFA

Üretimden Tüketime Konu Tarama Testi 4

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi karşılanmadıkları zaman yaşamımızı devam ettirmede zorlukla karşılaşacağımız ihtiyaçlardan değildir?
  1. ayakkabı
  2. kazak
  3. barınma
  4. forma
 2. Aşağıdaki hangisi en öncelikli ihtiyaçlarımız arasında yer alır?
  1. su
  2. okul önlüğü
  3. defter
  4. pantolon
 3. Aşağıdakilerden hangisinin ihtiyaçlarımızın belirlenmesinde ve çeşitlenmesinde etkisi yoktur?
  1. yaşadığımız yer
  2. yaşımız
  3. hava durumu
  4. arkadaşlarımızın
 4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımız arasında yer almaz?
  1. gezmek
  2. sinemaya gitmek
  3. eğlenmek
  4. barınmak
 5. Berke ile babası çarşıya alışverişe çıkıyorlar. Alışveriş sırasında Berke oyuncak araba, babası ise parfüm alıp satış fişini aldıktan sonra eve dönüyorlar. Eve döndüklerinde ihtiyaçların bir kısmını almadıklarını fark ediyorlar. Berke ile babasının yaptıkları yanlış aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Berke isteğini almıştır.
  2. Baba isteğini almıştır.
  3. Alışveriş listesi hazırlamamışlardır.
  4. Satış fişi almışlardır.
 6. Kişisel dileklerimiz ve arzularımızı aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru olarak ifade eder?
  1. ihtiyaç
  2. istek
  3. gereksinim
  4. gider
 7. I. oyuncak
  II. ilaç
  III. sebze
  IV. şapka
  Yukarıda verilenlerden hangisine daha fazla ihtiyacımız vardır?
  1. I – IV
  2. I – III
  3. III – IV
  4. II – III
 8. “Belirli bir süre için planlanan, gelir ve giderlerin tümüne ………….. denir. “ Cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlamalıyız?
  1. bütçe
  2. gelir
  3. para
  4. alışveriş
 9. “Standartlara uygun üretilmiş mallarda ………… damgası bulunur.” cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamladığımızda doğru bir bilgi vermiş oluruz?
  1. TRT
  2. TSE
  3. YSE
  4. TESK
 10. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
  1. Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar.
  2. Fiyat araştırması yapar.
  3. Alacağı ürünün ambalajına dikkat eder.
  4. Alışveriş sonunda fiş veya fatura alır.
 11. Aşağıdakilerden hangi alışverişlerde aldığımız fiş veya faturaların yararları arasında yer almaz?
  1. Fiş ve faturaları ihtiyacı olanlara veririz.
  2. Vatandaşlık görevini yerine getirmiş oluruz.
  3. Fiş ve ya faturalar karşılığında devletimize vergi geliri sağlarız.
  4. Karşılaşılacak bir sorunda ürünü aldığımız kanıtlar.
 12. Aşağıdaki ürünlerden hanginin garanti belgesi bulunmaz?
  1. televizyon
  2. fırın
  3. kitap
  4. bilgisayar
 13. Dikkatsizlik sonucunda aldığınız bir malın son kullanma tarihinin geçtiğini evinize geldiğinizde anladınız. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru bir davranış olurdu?
  1. Son kullanma tarihi geçtiği için ürünü çöpe atardınız.
  2. Satış fişi ile aldığınız yere giderek ürünü değiştirmek istediğinizi söylerdiniz.
  3. Son kullanma tarihinin fazla geçmediğini düşünerek ürünü tüketirdiniz.
  4. İş işten geçmiştir diyerek ürünü tüketmekten vazgeçerdiniz.
 14. İnsanların ihtiyaçlarını tek başına karşılaması mümkün değildir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin doğmasına neden olmuştur?
  1. mesleklerin
  2. arkadaşlıkların
  3. çiftçiliğin
  4. esnaflığın
 15. Aşağıdakilerden hangisi ekmeğin soframıza gelinceye kadarki geçen süreçte görev alan meslekler arasında yer almaz?
  1. çiftçi
  2. fırıncı
  3. ziraat mühendisi
  4. mimar
 16. Meslek seçerken dikkat edilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  1. İlgi ve yeteneklerimize uygun meslekler seçmeliyiz.
  2. Bizi mutlu edebilecek meslek seçmeliyiz.
  3. Toplumun ihtiyaç duyduğu bir meslek olmasına dikkat etmeliyiz.
  4. Seçtiğimiz meslekle ilgili eğitim almadan çalışmaya başlamalıyız.
 17. Aşağıdakilerden hangisi hammaddedir?
  1. kumaş
  2. buğday
  3. ayakkabı
  4. ekmek
 18. Aşağıdakilerden hangisi üretim süreci içerisinde yer almaz?
  1. ham madde
  2. mamul
  3. ürün
  4. market