ANA SAYFA

Yaşadığımız Yer 3.Test

1 / 20
 1. Aşağıdaki yönlerden hangisi ara yön değildir?
  1. kuzeydoğu
  2. güneybatı
  3. güneydoğu
  4. batıkuzey
 2. Aşağıdaki yönlerden hangisi ana yön değildir?
  1. batı
  2. doğu
  3. kuzeydoğu
  4. güney
 3. Aşağıdakilerden yön bulma yollarından biri değildir?
  1. pusula
  2. kutup yıldızı
  3. güneş
  4. ayın görünüşü
 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?
  1. Trafik kazaları
  2. Seller
  3. Çığ
  4. Deprem
 5. Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir?
  1. güney
  2. kuzey
  3. batı
  4. kuzey batı
 6. Düz bir zemin üzerine dikilen çubuğun gölgesi en kısa olduğu zaman hangi yönü gösterir?
  1. doğuyu
  2. batıyı
  3. kuzeyi
  4. güneyi
 7. Güneybatı yönünün tam karşısında hangi yön bulunmaktadır?
  1. kuzeydoğu
  2. kuzeybatı
  3. güneydoğu
  4. güney batı
 8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1. Karınca yuvalarının ağzı kuzeyi gösterir.
  2. Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
  3. Minarelerin kapısı güneyi göstermektedir.
  4. Pusulaların renkli ucu kuzeyi gösterir.
 9. Geceleyin yüzümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde, sağ kolumuz hangi yönü gösterir?
  1. batı
  2. kuzey
  3. doğu
  4. güney
 10. “ Kuzeybatı” aşağıdaki yönlerden hangileri arasında kalmaktadır?
  1. doğu – güney
  2. güney – batı
  3. kuzey – batı
  4. kuzey - doğu
 11. Bir yerin kuş bakışı taslak çizimine ne denir?
  1. harita
  2. plan
  3. taslak
  4. kroki
 12. Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir?
  1. Kaba taslak çizimlerdir.
  2. Ölçekle çizilirler.
  3. Bir yerin kuşbakışı görünüşüdür.
  4. Bir yeri tarif ederken yararlanılırlar.
 13. Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara ne ad verilir?
  1. beşeri unsur
  2. yapay unsur
  3. doğal unsur
  4. doğal afet
 14. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlara örnek olarak verilebilir?
  1. dereler
  2. yollar
  3. konutlar
  4. köprüler
 15. Aşağıdakileri grupladığımızda hangisi bu grubun dışında kalır?
  1. nehir
  2. ağaç
  3. kaldırım
  4. orman
 16. Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir?
  1. dağlar
  2. yaylalar
  3. caddeler
  4. göller
 17. Aşağıdaki olaylardan hangisi hava olayları arasında yer alır?
  1. çığ
  2. deprem
  3. sel
  4. rüzgâr
 18. Aşağıdaki olaylardan hangisi çevremizde meydana gelen hava olaylarından değildir?
  1. sel
  2. fırtına
  3. kar
  4. tsunami
 19. Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez?
  1. sel
  2. deprem
  3. çığ
  4. heyelan
 20. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınabilecek önlemler arasında yer almaz?
  1. Deprem çantası hazırlamak.
  2. Deprem tahliye planı hazırlamak.
  3. Dolap, raf gibi eşyaları duvarasabitlemek.
  4. Pencere, merdiven gibi yerlerden uzak durmak.