ANA SAYFA

Yaşadığımız Yer 1.Test

1 / 20
 1. Duvara harita asıp haritaya sırtını dönerek kollarını yana açan öğrencinin sağ kolu haritada hangi yönü gösterir?
  1. Kuzey
  2. Güney
  3. Doğu
  4. Batı
 2. I. Karınca yuvaları
  II. Güneş
  III. Deniz kıyısı ifadelerinden hangisi ya da hangileri yön bulmada kullanılamaz?
  1. Yalnız II
  2. I ve III
  3. I ve II
  4. II ve III

 3. 3, 4, 5, 6 ve 7. soruları şekle göre cevaplayınız.
  Orman, okula göre hangi yöndedir?
  1. Doğu
  2. Batı
  3. Kuzey
  4. Güney
 4. Okuldan markete, sonra da evine giden öğrenci sırasıyla hangi yönde ilerlemiştir?
  1. Batı - Doğu
  2. Doğu - Batı
  3. Kuzey - Güney
  4. Güney – Kuzey
 5. Şekle göre bir kişi kuzey - doğu yönünde hareket ediyor. Parktan yola çıkan bu kişi aşağıdakilerden hangisine gidemez?
  1. apartman
  2. eczane
  3. banka
  4. okul
 6. Banka, apartmanlara göre hangi yöndedir?
  1. Doğu
  2. Batı
  3. Kuzey
  4. Güney
 7. Aşağıdakilerden hangisi ormanın batısındadır?
  1. Okul
  2. Park
  3. Market
  4. Apartmanlar
 8. ava durumu tahmini ülkemizde hangi kurum tarafından yapılmaktadır?
  1. Türk Hava Kurumu
  2. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
  3. İç İşleri Bakanlığı
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
 9. Bir hava gözlem grafiği ile,
  I. Güneşli gün sayısı
  II. Yağış şekli
  III. Yeryüzü şekilleri ifadelerinden hangileriyle ilgili bilgi edinilebilir?
  1. I ve II
  2. I ve III
  3. II ve III
  4. I, II ve III
 10. Hava sıcaklığı ölçen araca ne ad verilir?
  1. Higrograf
  2. Termometre
  3. Sismograf
  4. Barometre
 11. Millî kültür ögeleri toplumun ortak değerleridir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olamaz?
  1. Doğal kaynaklar
  2. Halk oyunları
  3. Mimarî eserler
  4. Müzik eserleri
 12. “Her ülke kendine ait bir yemek kültürüne sahiptir.” Bu açıklama doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi ülkemiz mutfağına ait bir yemek değildir?
  1. Döner kebap
  2. Pizza
  3. Gözleme
  4. Yaprak sarması
 13. “Türk kültüründe spor ve sportif oyunların çok önemli bir yeri vardır.” Aşağıdakilerden hangisi, günümüze kadar gelen ata sporlarımızdan birisidir?
  1. masa tenisi
  2. cirit
  3. basketbol
  4. futbol
 14. “Millî kültür ögeleri değişerek geleceğe taşınır.” Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?
  1. Lale desenli seramik eşyaların, cam eşyalardan daha fazla ilgi görmesi
  2. Tarihî binaların tavanlarında görülen süslemelerin evlerde de kullanılması
  3. Geleneksel çocuk oyunlarının yerini, bilgisayar oyunlarının almaya başlaması
  4. Eskiden mendil olarak kullanılan çevrelerin, sehpa örtüsü olarak kullanılması
 15. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmamıştır?
  1. Ankara
  2. Erzurum
  3. Sakarya
  4. Gaziantep
 16. Aşağıdakilerden hangisi beşerî bir unsurdur?
  1. çocuk parkı
  2. vadi
  3. ırmak
  4. orman
 17. I-Büyük ve ağır eşyaları duvara sabitlemek
  II-Acil durum çantası hazırlamak
  III-Yerleşim birimlerini sağlam zeminler üzerine yapmak
  IV- İtfaiyeye haber vermek
  Yukarıdakilerden hangisi depremden önce alınacak önlemlerden biri değildir?
  1. I
  2. II
  3. III
  4. IV
 18. “Depreme hazırlıklı olmanın bir yolu da deprem yaşandığında kullanabileceğimiz çantalar hazırlamaktır.” Aşağıdakilerden hangisi bu çantada olması gereken malzemelerden biri değildir?
  1. İlk yardım malzemeleri
  2. Battaniye ya da uyku tulumu
  3. mp3 ve müzik CDleri
  4. Konserve gıdalar
 19. “Öğretmenimiz, Kutup Yıldızı’nın daima kuzeyi gösterdiğini söyleyip, bir araştırma yapmamızı istedi. Dedeme sordum. Dedem, Kutup Yıldızı’na başka bir isim söyledi.” Kutup Yıldızı’nın halk arasında bilinen adı nedir?
  1. Demirkazık
  2. Küçükayı
  3. Takım yıldızı
  4. Büyükayı
 20. Aşağıdaki kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1. Ülkelerin de krokisi çizilebilir.
  2. Önemli yerler şematik olarak gösterilir.
  3. Krokiye ölçek konulmaz.
  4. Uzunluklar göz kararı ile belirtilir.