ANA SAYFA

Toplama İşlemi Test 2

1 / 20
 1. 217 + 86 + ? = 713 işleminde " ?" işareti yerine kaç yazılmalıdır?
  1. 390
  2. 395
  3. 400
  4. 410
 2. 20 000 + A = 100 000 işleminde " A" yerine kaç yazılmalıdır?
  1. 60 000
  2. 40 000
  3. 80 000
  4. 90 000
 3. 328 + 14672 + 49 işleminin sonucu kaçtır?;
  1. 15194
  2. 15049
  3. 14149
  4. 14049
 4. 3965 fazlası 5890 eden sayı kaçtır?
  1. 1925
  2. 1935
  3. 1945
  4. 2025
 5. 3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır?
  1. 3524
  2. 2786
  3. 4494
  4. 4280
 6. 5 basamaklı en küçük sayıya kaç eklenirse 6 basamaklı en küçük sayı olur?
  1. 1
  2. 999
  3. 90 000
  4. 99 999
 7. İki terimli bir toplama işleminde; birinci terime 145 ekler, i kinci terimden de 73 çıkarırsak toplamın sonucu nasıl etkilenir?
  1. 72 azalır
  2. 72 artar
  3. 218 artar
  4. 218 azalır
 8. 76A + 3B6 =1152 işleminde A ve B yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır?
  1. 12
  2. 14
  3. 16
  4. 18
 9. Ardışık 3 çift sayının toplamı 30 'dur. Ortadaki sayı kaçtır?
  1. 8
  2. 10
  3. 12
  4. 14
 10. 4979 + 7085= ? İşleminin sonucu kaçtır?
  1. 11064
  2. 12054
  3. 11964
  4. 1264
 11. 1916 + A31B = 8233 işleminde A ve B yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır?
  1. 10
  2. 11
  3. 12
  4. 13
 12. Dört basamaklı, üç basamaklı ve iki basamaklı en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?
  1. 1001
  2. 1010
  3. 1111
  4. 1110
 13. 4315 + 5423 = ......... toplama işlemi sonucu yaklaşık hangisi olabilir?
  1. 9000
  2. 9500
  3. 10000
  4. 9730
 14. (85+99)+ ? = 251 işleminde soru işareti olan yere kaç gelmelidir?
  1. 67
  2. 68
  3. 125
  4. 140
 15. 75 in 18 farkından 50 eksilirse kaç kalır?
  1. 40
  2. 5
  3. 60
  4. 7
 16. Hangi sayıdan 113 çıktığında 126 kalır?
  1. 229
  2. 239
  3. 149
  4. 259
 17. 225 farkı 75 olan sayının yarısı kaçtır?
  1. 300
  2. 150
  3. 200
  4. 250
 18. Bir toplama işleminde birinci toplanan 8 000’dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır?
  1. 11 100
  2. 12 000
  3. 12 100
  4. 13 000
 19. 8 300 fazlası 16 800 eden sayı kaçtır?
  1. 8500
  2. 8600
  3. 8700
  4. 8800
 20. Ardışık üç sayının toplamı 333’tür. Büyük sayı kaçtır?
  1. 112
  2. 113
  3. 114
  4. 115