ANA SAYFA

Toplama Problemleri Test

1 / 20
 1. Bir sayının 268 eksiği 576 ise bu sayı kaçtır?
  1. 844
  2. 854
  3. 744
  4. 754
 2. Bir okuldaki öğrencilerin 656’sı erkek, 498’i kız olduğuna göre bu okulda kaç öğrenci vardır?
  1. 1150
  2. 1153
  3. 1152
  4. 1154
 3. Ben 15 yaşındayım. Ağabeyim, benden 5; babam, ağabeyimden 27 yaş büyüktür. Babam kaç yaşındadır?
  1. 20
  2. 47
  3. 37
  4. 74
 4. Bir okulda 478 kız öğrenci, kızlardan 187 fazla erkek öğrenci vardır. Bu okulda toplam kaç öğrenci vardır?
  1. 1244
  2. 1342
  3. 1143
  4. 1145
 5. Bir çiftlikte 167 keçi, keçilerden 89 fazla koyun vardır. Bu çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?
  1. 423
  2. 424
  3. 425
  4. 426
 6. Bir toplama işleminde birinci terim 78.597, ikinci terim 47.478’tür. Bu toplama işleminde toplam kaçtır?
  1. 125 175
  2. 126 175
  3. 126 075
  4. 116 075
 7. Üç terimli bir toplama işleminde birinci terim 48.687, üçüncü terim 27.768, toplam ise 197.864’tür. Bu toplama işleminde ikinci terim kaçtır?
  1. 121 409
  2. 76 455
  3. 120 419
  4. 176 455
 8. Bir yolun birinci gün 450 m, ikinci gün 560 m üçüncü gün ise birinci günden 60 m fazlası asfaltlanmıştır. Üç günde toplam kaç m yol asfaltlanmıştır?
  1. 1120
  2. 1020
  3. 1200
  4. 1002
 9. Bir kümeste 5 horoz, 48 tavuk ve horozlarla tavukların toplam sayısının 21 fazlası kadar hindi vardır. Kümeste toplam kaç hayvan vardır?
  1. 127
  2. 126
  3. 125
  4. 124
 10. Bir ağaç dikme kampanyasında 2805 meşe fidanı, bundan 980 fazla da çam fidanı dikilmiştir. Bu ağaç dikme kampanyasında toplam kaç ağaç dikilmiştir?
  1. 3785
  2. 6490
  3. 6595
  4. 6590
 11. Bir tiyatro salonunda 58 çocuk, çocuklardan 125 fazla erkek, erkeklerden 19 fazla kadın izleyici vardır. Bu tiyatro salonundaki toplam izleyici sayısı kaçtır?
  1. 443
  2. 442
  3. 441
  4. 440
 12. Bir çiftçinin tarlasından son üç yılda sırasıyla, 1275 kg, 2809 kg, 1909 kg pamuk toplandı. 3 yılda toplanan pamuk kaç kilogramdır?
  1. 5991
  2. 5992
  3. 5993
  4. 5994
 13. Ayşen, yeni başladığı kitabın ilk gün 18 sayfasını okudu. İkinci gün 23, üçüncü gün ise 28 sayfa okudu. Ayşen okumayı her gün bir önceki günden 5 sayfa fazla okuyarak kitabı toplam 5 günde bitirdi. Okuduğu kitap kaç sayfadır?
  1. 140
  2. 130
  3. 150
  4. 120
 14. Bir fındık üreticisi, bahçesinden ilk yıl 3274 kg, ikinci yıl 2968 kg, üçüncü yıl ise 2789 kg fındık almıştır. Üç yılda toplam kaç kg fındık almıştır?
  1. 9030
  2. 9031
  3. 9032
  4. 9033
 15. Bir tiyatro salonunun ilk sıradaki koltuklarında toplam 175 kişi vardır. Bundan sonraki her sırada bir öncekinden 5 fazla seyirci bulunmaktadır. Salonda toplam 12 sıra koltuk olduğuna göre gösteriyi seyretmeye kaç kişi gelmiştir?
  1. 2430
  2. 2160
  3. 2100
  4. 2330
 16. Bir kamyona 1296 kg elma, 3055 kg portakal, 759 kg mandalina yükleniyor. Kamyonda kaç kilogram meyve vardır?
  1. 5110
  2. 5120
  3. 5220
  4. 5213
 17. Havva’nın boyu 155 cm’dir. Baran, Havva’dan 9 cm daha uzun, Berna’dan de 7 cm daha kısadır. Bu üç arkadaşın boylarının toplamı kaçtır?
  1. 457 cm
  2. 467 cm
  3. 367 cm
  4. 357 cm
 18. Bir otobüs 254 km gittikten sonra mola vermiş, molanın ardından 382 km daha yol giderek ikinci molayı vermiştir. Otobüsün gideceği yol 790 km olduğuna göre ikinci moladan sonra kaç kilometre yol gidecektir?
  1. 636 km
  2. 153 km
  3. 154 km
  4. 625 km
 19. 3, 0, 9, 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılacak dört basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?
  1. 9830
  2. 3089
  3. 11819
  4. 12919
 20. Okulumuzdaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerden 116 fazladır. Erkek öğrencilerin sayısı 657 olduğuna göre okulumuzdaki öğrenci sayısı kaçtır?
  1. 1430
  2. 1340
  3. 1330
  4. 1230