ANA SAYFA

Atasözleri Testi

1 / 20
 1. "Damlaya damlaya...........olur." atasözünü hangi sözcük anlamlı tamamlar?
  1. dağ
  2. bağ
  3. göl
  4. deniz
  1. Aklını peynir ekmekle yemek.
  2. Körle yatan şaşa kalkar.
  3. Keskin sirke küpüne zarar verir.
  4. Akıl yaşta değil baştadır.
 2. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” atasözü ile ne anlatılmak isteniyor?
  1. çalışma
  2. tutumluluk
  3. gürültü
  4. yardımlaşma
 3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tasarrufla ilgilidir?
  1. İşleyen demir pas tutmaz.
  2. İyilik eden iyilik bulur.
  3. Her horoz kendi çöplüğünde öter.
  4. İşten artmaz, dişten artar.
  1. Ağaç yaşken eğilir.
  2. Adam olana bir söz yeter.
  3. Ağacı kurt, insanı dert yer.
  4. Altını üstüne getirmek.
 4. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Atasözünün en doğru açıklanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  1. İnsanlar beraberce daha büyük işler başarırlar.
  2. Tek elle iş üretmek zordur.
  3. İnsan, iki eliyle daha iyi iş yapar.
  4. İki elimizi çırpınca daha iyi ses çıkar.
 5. Her işin zamanında yapılmasını öğütleyen atasözü hangisidir?
  1. İyi iş altı ayda çıkar.
  2. İş insanın aynasıdır.
  3. Demir tavında dövülür.
  4. Kişi ne yaparsa kendine yapar.
 6. “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” atasözünün anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru biçimde verilmiştir?
  1. Kimse ayranım ekşi demez.
  2. Üzüm üzüme baka baka kararır.
  3. Elle gelen düğün bayram.
  4. Elden gelen öğün olmaz.
 7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde tutumlu olmanın önemini anlatmaktadır?
  1. Dağ başı dumansız olmaz.
  2. Lafla peynir gemisi yürümez.
  3. Damlaya damlaya göl olur.
  4. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
 8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanların birbirlerinden etkilendikleri anlamına gelir?
  1. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
  2. Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış.
  3. Haydan gelen huya gider.
  4. Körle yatan şaşı kalkar.
 9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanların alışkanlıklarını değiştiremeyeceklerini anlatır?
  1. Can çıkmayınca, huy çıkmaz.
  2. Can boğazdan gelir.
  3. Çabuk parlayan çabuk söner.
  4. Çürük tahta çivi tutmaz.
 10. “İkna edici ve güzel konuşmak.” Anlamına gelen atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
  2. Söz gümüşse sükût altındır.
  3. Söz ağızdan çıkar.
  4. Önce düşün, sonra söyle.
 11. “ Ayağını yorganına göre uzat.” Atasözünün anlamını en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Yorgan küçük olmamalıdır.
  2. Kişi gelirine göre harcama yapmalıdır.
  3. Büyük yorgan iyi değildir.
  4. Ayağı yorgandan dışarı çıkma.
 12. Aşağıdaki atasözlerin hangisi “tutumluluk” ile ilgili değildir?
  1. Sakla samanı gelir zamanı.
  2. Damlaya damlaya göl olur.
  3. Ak akçe kara gün içindir.
  4. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
  1. Ateş düştüğü yeri yakar.
  2. Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.
  3. Öpülecek el ısırılmaz.
  4. Korkudan tir tir titriyordu.
 13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır?
  1. Ne ekersen onu biçersin.
  2. Ayıpsız yâr arayan yârsız kalır.
  3. Körler sofrasında ışıkla kaşık aranmaz.
  4. Tencere dibin kara, seninki benden kara.
 14. “Demir tavında dövülür.” atasözünün doğru açıklayan ifade hangisidir?
  1. Her iş zamanında yapılmalıdır.
  2. Usta demirciler, demiri tavında dövdüler.
  3. Demiri tavladıktan sonra dövmelidir.
  4. Her işin bir yapılış şekli vardır.
 15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Kişilikli, bilgili ve deneyimli kişiler, toplumda önemli görevlere getirilmedir." anlamındadır?
  1. Yalnız taş duvar olmaz.
  2. Misafir kısmeti ile gelir
  3. Köşe taşı köşede yakışır.
  4. Yakın dost uzak akrabadan iyidir.
 16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır?
  1. Ev alma komşu al.
  2. İş insanın aynasıdır.
  3. Komşu ekmeği komşuya borçtur.
  4. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 17. 1.komşu
  2.külüne
  3.muhtaçtır
  4.komşunun
  Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
  1. 1 – 2 – 3 – 4
  2. 2 – 3 – 1 – 4
  3. 4 – 2 – 1 – 3
  4. 1 – 4 – 2 – 3