ANA SAYFA

Deyimler Konu Tarama Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “sevinç” ifade etmez?
  1. Ağzı kulaklarına varmak
  2. Havalara uçmak
  3. Gözleri dönmek
  4. Gözlerinin içi gülmek
 2. Aşağıdakilerden hangisi “elini tutmak” deyiminin anlamıdır?
  1. Yardım etmek
  2. Elini avucuna almak
  3. Muhtaç olmak
  4. İş birliği yapmak
 3. “Çok sevinmek, neşelenmek, sevinçten yerinde duramamak” anlamında olmayan deyim hangisidir?
  1. Ağzı kulaklarına varmak
  2. Havalara uçmak
  3. Etekleri zil çalmak.
  4. İçi cız etmek.
 4. “Alın teri dökmek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Heyecanlanmak
  2. Çok çalışmak
  3. Utanmak
  4. Dikkatli olmak
 5. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok kızmak, sinirlenmek” anlamına gelir?
  1. Kafası şişmek
  2. Kafasının tası atmak
  3. Kafa yormak
  4. Kafadan atmak
 6. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı farklıdır?
  1. Kulak kabartmak
  2. Dil dökmek
  3. Nefes tüketmek
  4. Dilinde tüy bitmek
 7. “Babam eli açık bir insandır.” Cümlesindeki deyim, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  1. Cömertlik
  2. Savurganlık
  3. Çalışkanlık
  4. Zenginlik
 8. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bıkmak, usanmak” anlamındadır?
  1. Canına okumak
  2. Canı çekmek
  3. Canı yanmak
  4. Canından bezmek
 9. “Başa gelen bir halden alınan dersi hiç unutmamamız” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kulaklarını dikmek.
  2. Kulağını açmak.
  3. Kulağına küpe olmak.
  4. Kulak misafiri olmak.
 10. “Sözü ağzına tıkamak” deyiminin anlamı hangisidir?
  1. Çok fazla konuşmak.
  2. Sohbet etmeyi bilmemek.
  3. Söylediği şeylerden utanmak.
  4. Bir kimsenin konuşmasına fırsat vermemek.
 11. Aşağıdaki deyimlerin hangisi "güzel konuşmak" anlamındadır?
  1. İğne ipliğe dönmek.
  2. Ağzından bal damlamak.
  3. Ağzını bıçak açmamak.
  4. Ağzı gevşek olmak.
 12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir deyim kullanılmıştır?
  1. Bir resim yap bana, kâğıdı kocaman olsun.
  2. Bir manzara çiz Anadolu’dan.
  3. Dünyamı karartan kara bulutları çizme sakın!
  4. Önce, güneşi yap, en üst köşeye…
 13. “Alın teri dökmek” deyiminin anlamı hangisidir?
  1. Heyecandan yüzü kıpkırmızı olmak.
  2. Çok dikkatli olmak.
  3. Çok emek vermek.
  4. Akılsızca işler yapmak.
 14. "Mürekkep yalamış" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Yetişip topluma yararlı olabilmesi için çok uzun bir zaman gerekli olan kişi.
  2. Kararsızlık içinde, düşünerek gezmek.
  3. Öğrenim görmüş, okumuş, kültürlü kişi.
  4. Herhangi bir engel nedeniyle elindeki olanaklardan yararlanamamak.
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yargısı bir deyimden oluşmuştur?
  1. Çalışmalarıyla öğretmeninin gözüne girdi.
  2. Zeki, grubun sözcüsüydü.
  3. Gözlerinin rengini biliyor musun?
  4. Yarın göz doktoruna gidecek.
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "dört gözle beklemek" deyimi kullanılabilir?
  1. Ne olursa olsun kardeşimi affetmeyeceğim.
  2. Babamın işten gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum.
  3. Onu duymamak için sınıftan çıktım.
  4. Erdal en sonunda olayı anlattı.
 17. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok iyi dinlemek” anlamı taşır?
  1. Kulağı çınlamak.
  2. Kulak kabartmak.
  3. Kulağına koymak.
  4. Can kulağıyla dinlemek.
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
  1. Her evin bir bahçesi vardır.
  2. Arabayı elden çıkardı.
  3. Korkudan dilini yuttu.
  4. Yemeği görünce ağzı sulandı.
 19. “Hapı yutmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Hasta olunca hapı yutmak.
  2. Kötü duruma düşmek.
  3. İğneden korktuğundan hapı yutmak.
  4. Hapı sevmek.
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır?
  1. İzlediğimiz oyunu hepimiz beğendik.
  2. Bunları duyunca kafam karıştı.
  3. Ormandaki kuru ağaçları kesmişler.
  4. Sözlerini anlamak çok zor.