ANA SAYFA

Eş Anlamlı Sözcükler Test

1 / 20
 1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?
   yaşam-hayat
  1. kalın-ince
  2. yeni-eski
  3. ıslak-kuru
 2. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
   şehir-kent
  1. işitme-duyma
  2. acı-tatlı
  3. his-duygu
 3. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
   uzak-yakın
  1. genç-ihtiyar
  2. hızlı-yavaş
  3. tanık-şahit
 4. 1. kalp-yürek
  2. geniş-dar
  3. kanıt-ispat
  4. il-vilayet
  Yukarıdakilerden hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmemiştir?
   1
  1. 2
  2. 3
  3. 4
 5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
   ışık-ses
  1. özgür-hür
  2. cimri-pinti
  3. yoksul-fakir
 6. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
   anıt
  1. sayı
  2. üye
  3. Duvar
 7. Seçenekteki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
   kanıt – delil
  1. menfaat – yetenek
  2. kaygı – endişe
  3. dergi – mecmua
 8. Sorunları çözerken aklını kullanırdı.” Yukarıdaki altı çizili kelimenin yerine hangi kelime getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
   parasını
  1. iplikleri
  2. problemleri
  3. Sokağı
 9. “Az önce sen içeride değil miydin?” Yukarıdaki cümlede hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur?
   az
  1. sen
  2. önce
  3. içeride
 10. I. soluk-nefes
  Il. tartışma – münakaşa
  III toplumsal – sosyal
  IV. tanık – hakim
  Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi eş anlamlı değildir?
   I
  1. Il
  2. III
  3. IV
 11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
   Açın karnı doyar, gözü doymaz.
  1. Doğru söz yemin istemez.
  2. Dost başa, düşman ayağa bakar.
  3. Yiğit bir yaşar, fırsat bin düşer.
 12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
   sonuç – netice
  1. hızlı – yavaş
  2. mutluluk – saadet
  3. görev – vazife
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yöresel” kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?
   Kadınlar, mahalli elbiselerini giymişti.
  1. Sonunda dağın doruğuna ulaştık.
  2. Yaşamını baştan sona gözden geçirdi.
  3. Arkadaşı için kaygılanıyordu.
 14. Uyarı – bağışlama – kimlik – hüviyet – ikaz” Yukarıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı verilmemiştir?
   uyarı
  1. bağışlama
  2. kimlik
  3. ikaz
 15. Seçenekteki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?
   gel
  1. in
  2. yüksek
  3. ressam
 16. “Türkiye bir tarım ülkesidir.” cümlesinde, altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir?
   sanayi
  1. hayvancılık
  2. madencilik
  3. ziraat
 17. “Nitelikli eleman aranıyor” cümlesiyle aynı anlama gelen cümle hangisidir?
   Zeki eleman aranıyor.
  1. Vasıflı eleman aranıyor.
  2. Askerliğini yapmış eleman aranıyor.
  3. İşsiz eleman aranıyor.
 18. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
   Bugünün küçüğü, yarının büyüğü.
  1. Damlaya damlaya göl olur.
  2. Gülme komşuna gelir başın
  3. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
 19. “Mimar Sinan önemli yapıtlar bırakmıştır.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün anlamdaşı hangisidir?
   eser
  1. mimar
  2. heykel
  3. Resim
 20. “Sunduğu öneri sınıfça kabul edildi.”cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangi cümlede vardır?
   Okula sürekli erken geliyor.
  1. Sonunda verilen teklif hoşuna gitti.
  2. Yaşamın getirdikleri onu üzdü.
  3. Arkadaşı sürekli mızıkçılık