ANA SAYFA

İsmin Halleri Test

1 / 20
 1. İsmin hallerinde kullanılan ekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
  1. e, i, li, ce
  2. e, i, de, den
  3. de, ki, den, I
  4. ler, li, mi, de
 2. “Ankara” sözcüğü ismin hangi halindedir?
  1. -de hali
  2. Yalın hal
  3. -den hali
  4. -e hali
 3. Aşağıdaki isimlerden hangisi yalın haldedir?
  1. Çatıda
  2. Merdiven
  3. Duvarı
  4. Bacadan
 4. Aşağıdaki isimlerden hangisi hal eki almamıştır?
  1. Okulda
  2. Sınıftan
  3. Masaya
  4. Tahta
 5. Aşağıdakilerden hangisi yalın haldedir?
  1. Çiçek
  2. Dergiyi
  3. Kitapta
  4. Okuldan
 6. Aşağıdaki isimlerden hangisi yalın haldedir?
  1. Okulda
  2. Sınıftan
  3. Sandalye
  4. Masaya
 7. - den durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Köyden
  2. Halamdan
  3. Kürdan
  4. Sokaktan
 8. - de durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Sofrada
  2. Konuda
  3. Yolda
  4. Kalemlik
 9. - i durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Ali
  2. Örtüyü
  3. Gülü
  4. Eli
 10. “Kayalıkta” sözcüğü ismin hangi halindedir?
  1. -de hali
  2. -i hali
  3. -den hali
  4. -e hali
 11. Aşağıdaki kelimelerin hangisi ismin –de hal ekini almamıştır?
  1. Manda
  2. Bahçede
  3. Oyunda
  4. Uykuda
 12. “adayı – elmayı - örtü” sözcükleri sırasıyla adın hangi hâlindedirler?
  1. “-i” durumu, “-i” durumu, “-i” durumu
  2. “-i” durumu, yalın durumu, “-i” durumu
  3. “-i” durumu, “-i” durumu, “-de” durumu
  4. “-i” durumu, “-i” durumu, yalın durumu
 13. Adın durum ekleri hangi seçenekte yanlış yazılmıştır?
  1. kulağı : “-i” durumu
  2. kulakta : “-e” durumu
  3. kulak : yalın durumu
  4. kulaktan : “-den” durumu
 14. Hangi tümcede adın “-e” durum ekini almış bir sözcük vardır?
  1. Deniz kenarında balık tuttuk.
  2. Okuldan eve giderken yaya kaldırımından yürüdüm.
  3. Güneşin zararlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanmak gerekir.
  4. Gökhan çalışmalarımda çok yardımcı oldu.
 15. “Marangoz ......... cadde ......... gördüm” tümcesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki hal eklerinden hangileri getirilmelidir?
  1. –a, -i
  2. –u, -den
  3. –u, -de
  4. –da, -de
 16. “................. hiç hoşlanmam” tümcesinde boş yere aşağıdaki isimin hal eklerini almış sözcüklerden hangisi gelmelidir?
  1. Çikolatada
  2. Çikolatayı
  3. Çikolataya
  4. Çikolatadan
 17. “Okuma ....... oynamak ..... daha çok severim” Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki hal eklerinden hangisi gelmelidir?
  1. –yı, -tan
  2. –da, -tan
  3. –yı, -ya
  4. –ya, -tan
 18. “Huy ....... huyun...... vazgeçmez.” Atasözünde boş bırakılan yerlere aşağıdaki eklerden hangisi gelmelidir?
  1. –suz, -dan
  2. –lu, -dan
  3. –lu, -da
  4. –lu, -u
 19. “Yaşlı ağacın altında oyun oynamayı özledim.” Cümlesinde hangi isim hal ekleri kullanılmıştır?
  1. -de,-i
  2. -in, -de, -i
  3. -li ,- in,-de,-i
  4. –i ,-de
 20. Altı çizili kelimelerden hangisi adın “-e” hali durumundadır?
  1. Karşıya yaya geçidinden geçerim.
  2. Güzelce uyudum.
  3. Dondurmaya hiç dayanamam.
  4. İlçe, köyden büyüktür.