ANA SAYFA

Metinde Anlam Testi

1 / 20
 1. “Her şey bir hayalle başlar. Günümüzde kullandığımız birçok teknolojik ürün, yıllar önce sadece bir hayaldi. Şimdi bize hayal gelenler, gelecekte sıradan şeyler haline geleceklerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  1. hayal etmenin önemine
  2. her hayalin bir gün gerçekleşebileceğine
  3. hayallerin bir sınırının olduğuna
  4. birçok teknolojik ürünün bir hayalle başladığına
 2. “Kesilen her bir ağaç ile kendi kolunu kestiğinin farkında olmuyor insan. İnsanlar için yararı saymakla bitmeyen ağaçlar, yine insanlar tarafından bilinçsizce yok ediliyor. Akciğerlerini söküp atmak gibi bir şeydir ağaçları kesmek. Boşuna dememişler insana en büyük kötülüğü yine insan yapar diye.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  1. insana, yine insanın kötülük ettiğine
  2. ağaç kesmenin nedenlerine
  3. ağaç kesmenin zararlarına
  4. ağaçların nasıl yok edildiğine
 3. “Ağaçlar yeniden doğuyor sanki
  . Yuvasına dönüyor göçmen kuşlar
  . Dünyayı yeşile boyuyor sanki
  . Ellerinde fırça bütün ressamlar.”
  Yukarıdaki dörtlükte hangi mevsim anlatılmıştır?
  1. yaz
  2. kış
  3. ilkbahar
  4. sonbahar
 4. “Nerede kaldı gençliğim benim
  . saçlarıma düşmüş beyaz teller
  . bırakıp gitti bütün sevdiklerim
  . iyi gün dostlarım şimdi nerdeler?
  Yukarıdaki şiirde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur?
  1. özlem
  2. sitem
  3. üzüntü
  4. korku
 5. “Eskiden savaş sırasında insanlar kalelere sığınır, kendilerini düşmanlardan korurlarmış. Günümüz ise insanlar kendileri kötülüklerden koruyacak böyle bir kale arıyor. İşte bu kale, kişinin ailesidir.İnsanı kötülüklerden koruyacak en büyük kalesi, onun mutlu yuvasıdır.” Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kaleler, savaş sırasında insanları korur.
  2. Dünya kötülüklerle doludur.
  3. Aile, insanları kötülüklerden koruyan bir yapıdır.
  4. Her insanın bir ailesi mutlaka vardır.
 6. “Doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü
  . Sen öğrettin bana teşekkür ederim.
  . Vatana, millete yararlı olmayı
  . Sen anlattın bana teşekkür ederim.”
  Yukarıdaki dörtlükte şairin teşekkür ettiği kişi kimdir?
  1. Atatürk
  2. Annesi
  3. Öğretmeni
  4. babası
 7. “Ali, dördüncü sınıfa giden çalışkan bir öğrencidir. Arkadaşları ile geçinir kimseye bir kötülük yapmaz. Bu nedenle de arkadaşları tarafından çok sevilir. Uzun boyu sayesinde çok güzel basketbol oynar. Zaten basketbol, onun en sevdiği oyundur.” Yukarıdaki paragrafa göre, Ali ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
  1. Fiziksel özelliklerine
  2. Kişilik özelliklerine
  3. Hobilerine
  4. Fobilerine
 8. “Kültür, bir milletin geçmişten günümüze taşıdığı değerlerin toplamıdır kısaca Bir ülkenin temel taşlarında onu oluşturan milletin kültürü vardır. Bunun içindir ki Atatürk: “ Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.” demiştir. Yukarıdaki paragrafta kültürün hangi özelliğinden söz edilmiştir?
  1. kültürün değişerek gelecek nesillere aktarıldığından
  2. kültürün, bir devletin temelini oluşturduğundan.
  3. her milletin kültürünün farklı olduğundan
  4. kültürlerin zaman içinde farklılık gösterdiğinden
 9. “Bizi köyümüz dağın hemen eteklerinde kurulmuş; şirin, küçük bir köydür. İnsanları tarım ve hayvancılıkla uğraşırlar. Köyde işler hep imece usulü ile yapılır. Kışları çok soğuk ve sert geçer. Yazlar ise bambaşkadır, her yer yemyeşil, cıvıl cıvıldır.” Yukarıdaki paragrafta, köy ile ilgili aşağıda-kilerden hangisinden söz edilmemiştir?
  1. Köyün çevre şartlarından
  2. Köyün iklim özelliklerinden
  3. Köylülerin eğitim durumlarından
  4. Köylülerin geçim kaynaklarından
 10. “Ayşe, arkadaşlarıyla oynamayı pek sevmeyen kendi halinde bir çocuktu. Kalabalık bir yere girdiğinde utanır, kekeler, konuşamazdı. Bu nedenle yalnız bir çocuktu. Kitap okumasını çok sever, sürekli kitap okurdu.” Yukarıdaki paragrafa göre, Ayşe için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. içine kapanık
  2. utangaç
  3. atılgan
  4. asosyal
 11. . “ Dengeli beslenmeli her insan
  . Olmak istiyorsa eğer sağlıklı
  . Temiz olmalı her zaman
  . Spor yapmayı unutmamalı.”
  Yukarıdaki şiire en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  1. Dengeli beslenme
  2. Temizlik
  3. Sağlıklı yaşam
  4. Sporun önemi
 12. “Bütün çocuklar el ele versek
  . Durdursak bütün savaşları
  . İnan dünyaya barış gelecek
  . Kurtaracağız çocuklar yarınları”
  Yukarıdaki dörtlüğe en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Dünya Çocukları
  2. Savaşı Durdurun
  3. Dünya Barışı
  4. Bütün Çocuklar
 13. “Bu romanda yazar varoşlarda yaşayan insanların acılarını, dertlerini satırlara dökmüş. Romanın kahramanı içimizden biri gibidir. Olaylar, kahramanın etrafında gelişir ve finalde bizi büyük bir sürpriz beklemektedir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  1. Romandaki olaylara
  2. Romanın kahramanına
  3. Romanın konusuna
  4. Romanın finaline
 14. Bir yer düşlüyorum
  Gürültüden kirden uzak
  Bazen şarkılar söylüyorum
  O yerlerin hayalini kurarak
  Alıp başımı gitmek istiyorum
  Yanıma gölgemi alarak…
  Yukarıdaki dizelerin sahibi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. Hayatın yükünden yorulduğu
  2. Bir yerlere kaçmak istediği
  3. Yalnızlığı tercih ettiği
  4. Her şeye rağmen hayattan zevk aldığı
 15. “Sabah horozların sesiyle uyanırdık her gün. Annemin hazırladığı kahvaltıda neler olmazdı ki. Taze sağılmış süt, taze yumurtalar, sıcacık tandır ekmeği. Bahçede oyun oynarken o tertemiz havayı içimize çekerdik. Ya şimdi? Araba sesleriyle uyanıyorum. Makine gürültüleri, kirli bir hava ve bomboş oyun parkları…”Yukarıdaki paragrafta, yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. Köy hayatını çok özlemiştir.
  2. Şehir hayatını sevmemektedir.
  3. Çocukluğu şehirde geçmiştir.
  4. Çocukluğu çok güzel geçmiştir.
 16. “ – Elbette. O günleri unutmak mümkün mü? Arkadaşlık,dostluklar daha başkaydı. Şimdi sırtımızı kime dönsek bir darbe ondan yiyoruz.” Yiğit, sorulan bir soruya böyle cevap vermiştir.
  Buna göre, sorulan soru aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  1. Çocukluğunuzu özlüyor musunuz?
  2. Çocukluğunuzda neler yapmıştınız?
  3. Bu zaman için ne düşünüyorsunuz?
  4. Şimdiki dostluklar size göre nasıl?
 17. “Dokuz yıllık hayatının en zor gününü yasıyordu Yasemin. Çünkü annesi aniden rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılmıştı. Bu durumda is basa düşmüştü. Titreyen elleri, dolaşan ayaklarıyla evin içinde dolaşıp duruyor, mutfağa boş yere girip çıkıyordu.” Küçük kız, ev islerine neden birdenbire başlayamıyor?
  1. Ev işlerini bilmediğinden.
  2. Evdeki işleri bitiremeyeceğinden.
  3. Evde işler çok olduğundan.
  4. Annesi, anneannesine gittiğinden.
 18. Tehlikeler karşısında önlem almak gerektiğinde bazen olumsuz düşünebiliriz. Ancak olumsuz düşünmeyi bir alışkanlık hâline getirmek, bizi tehlikelerden korumak yerine tehlikeye atar. Yazar, neyi alışkanlık hâline getirmenin zararlı olacağını söylemektedir?
  1. önlem almayı
  2. olumsuz düşünmeyi
  3. tehlikelerden korunmayı
  4. tedbirli olmayı
 19. Yaşamın her anı kutsaldır, değerlendirilmelidir. Güzelliklerden güzellikler çıkar ama sıkıntılardan da güzellikler çıkarmak mümkündür. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen paragraftan çıkarılacak bir sonuç değildir?
  1. Yaşamın her anı değerlidir.
  2. Yaşamda sıkıntılardan da güzellikler doğabilir.
  3. Yaşam, sıkıntıları da beraberinde getirir.
  4. Yaşamın her anının kıymeti bilinmelidir.
 20. Bilinçli bir tüketici öncelikle aynı kalitedeki malların fiyatlarını araştırır. Satıcıların yaptığı reklamlardan etkilenmez. Aldatıldığında veya zarara uğradığında hakkını aramak için tüketici koruma derneklerine başvurur. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak yazılmış olabilir?
  1. Nasıl alışveriş yapmalıyız?
  2. Bilinçli tüketici nasıl olur?
  3. Tüketici koruma dernekleri nerelerde bulunur?
  4. Bilinçli tüketici neleri yapmaz?