ANA SAYFA

Noktalama İşaretleri Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki kelimelerin hangisi yanlış yazılmıştır?
  1. kupkuru
  2. hasta hane
  3. yanlışsız
  4. tren
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” ayrı yazılmalıdır?
  1. Okulda kitaplarımı unuttum.
  2. Yakında senin boyunu geçecek.
  3. Gelirken annenede uğra.
  4. Amcam işinde çok başarılı.
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  1. Ağabeyim kedisine “Boncuk” adını verdi.
  2. Onların işyeri evren caddesinde.
  3. Dr. Ahmet bey geldi mi?
  4. Öğretmen maaşları resmi gazetede açıklandı.
 4. Aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisi cümle sonunda bulunmaz?
  1. virgül
  2. ünlem işareti
  3. soru işareti
  4. nokta
 5. “Bu akşamki toplantıya Ayşe de annesiyile katılacak mı?”cümlesinde altı çizili kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?
  1. akşamki
  2. Ayşe de
  3. annesiyile
  4. katılacak mı?
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
  1. Öğretmen Eda’ya çok kızdı.
  2. Aslı, TEMA’ ya üye oldu.
  3. TBMM, 1920’de açıldı.
  4. Akşam Ankara’lı işadamları toplanacaklar.
 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?
  1. kılavye
  2. prova
  3. film
  4. tramvay
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  1. Maraton koşusuna üç bin beş yüz kişi katıldı.
  2. Barış 19 nisan 1996’da doğdu.
  3. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır.
  4. Babam Devlet Demir Yolları’nda çalışıyor.
 9. “Beklediğimiz film biraz sonra başlayor.” Cümlesinde yanlış yazılan kelime hangisidir?
  1. Beklediğimiz
  2. film
  3. sonra
  4. başlayor
 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konulmuştur?
  1. Olacak iş mi bunun yaptığı?
  2. Hey gidi günler hey?
  3. Ey Türk gençliği!
  4. Bunu yaptığımız iyi oldu.
 11. Cemil sopasını yere indirdi ve( ) ( ) Git sopanı al öyleyse( ) Dayağı yiyeceksin. …diye bağırdı( )
  Yukarıdaki cümlede parantez içindeki boşluklara sıra ile hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
  1. ( ? ) ( - ) ( . ) ( . )
  2. ( : ) ( - ) ( ? ) ( . )
  3. ( : ) ( – ) ( ! ) ( . )
  4. ( , ) ( , ) ( ; ) ( - )
 12. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisinin yazımı yanlıştır?
  1. İSKİ’de
  2. THY’nin
  3. THY’da
  4. AB’ye
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  1. Mervey’le Ümran çok iyi arkadaşlar.
  2. O kadar sakin ki kıpırdamıyor bile.
  3. Onların da evinde jakuzi varmış.
  4. O eşarptan anneme alacağım.
 14. “Bunu yıkamadım çünki içinde daha yemek var.” Yukarıdaki cümlede yanlış yazılan sözcük hangisidir?
  1. yıkamadım
  2. yemek
  3. çünki
  4. bunu
 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?
  1. Güzel mi güzel bir bisikleti vardı
  2. Babam geldi mi hepimiz susar, dersi bekleriz
  3. Nermin okula hepimizden erken mi geldi
  4. Dedem çağırdı mı hemen eve koşarım
 16. Aşağıdaki özel isimlerden hangisi yanlış ek almıştır?
  1. Afyon’a
  2. Gemlik’de
  3. Sivas’ta
  4. Malatya’ya
 17. “ Onur, amcası ile alışverişe gitti.” cümlesinde virgül hangi görevi yapıyor?
  1. Yüklemi belirliyor
  2. Yüklemi tümleçten ayırıyor
  3. Eş görevli sözcükleri ayırıyor
  4. Özneyi tümleçten ayırıyor
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  1. Arabamız Urfa’da mola verdi.
  2. Onlar bayramda Çankaya Köşküne gittiler
  3. Yıllar önce İzmirli bir arkadaşım vardı.
  4. Bu belgeseli TRT’de izlemiştim
 19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?
  1. seyiretmiştim
  2. gelmişiken
  3. yaşlanmışdı
  4. çaresizdi
  1. Mektup başlıklarının ilk kelimesi küçük harfle başlar.
  2. Seslenmelerden sonra virgül konulur.
  3. Ekleri belirtmede kısa çizgi kullanılır.
  4. Sayılara getirilen ekleri ayırmada kesme işareti kullanılır.