ANA SAYFA

Okuduğunu Anlama Testi

1 / 20
 1. İkindi güneşinin gözler alan aydınlığı içinde, sokakları yabancı yabancı dolaştı. Kasabanın iç ma¬halleleri şenlik günlerine has bir boşlukla sessiz, durgundu. Çeşmelerden su taşıyan tek tük adam¬larla, birkaç yaşlı nineden başka kimseye rastla¬mamıştı. Onlar da kendisine herkes bahçelerde iken neden buralarda dolaştığıma şaşar gibi bak¬mışlardı... Sonra... Kızgın, dumanlı bir gurup oldu. Ezan sesleri arasında, kısık, uyuşuk lambalar birer birer yanıp kasabayı kasvetli bir gece sardı.
  Refik Halit KARAY
  ( İlk yedi soruyu parçaya göre cevaplayınız.)
  Sözü edilen kişi sokaklarda nasıl dolaşıyor?
  A) Boş boş dolaşıyor.
  B) Rahat rahat dolaşıyor.
  C) Telaşlı bir şekilde dolaşıyor.
  D) Yabancı yabancı dolaşıyor.
 2. Parçaya göre kasabanın mahalleleri nasıldır?
  A) Sessiz ve durgun.
  B) Çok kalabalık.
  C) Çok güzel.
  D) Çok düzensiz.
 3. Kasabayı dolaşan kişi kimlere rastlıyor?
  A) Okuldan dönen çocuklara.
  B) Tarlada çalışan insanlara.
  C) Su taşıyan adamlara.
  D) Kasabayı gezen turistlere.
 4. Karşılaştığı insanlar adama niçin şaşırarak bakıyorlar?
  A) Tanımadıkları için.
  B) Bahçede çalışmak yerine aylak dolaştığı için.
  C) Adamın korkunç bir yüz ifadesi olduğu için.
  D) Yabancı görmeye alışkın olmadıkları için.
 5. Akşama doğru hangi sesler duyuluyor?
  A) Çocuk sesleri.
  B) Traktör sesleri.
  C) Hayvan sesleri.
  D) Ezan sesleri.
 6. Gece kasaba evlerini aydınlatan nedir?
  A) Ay ışığı
  B) Kısık, uyuşuk lambalar
  C) Traktör ışıkları
  D) Kırmızı ampuller
 7. Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kasabada Akşam
  B) Dostluk
  C) Ay Işığı
  D) Çeşmelerimiz
 8. “……… ……… göl olur.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdaki ikilemelerden hangisi gelmelidir?
  A) Yana yana
  B) Boşala boşala
  C) Gide gide
  D) Damlaya damlaya
 9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlısıyla eşleştirilmemiştir?
  A) kelime-sözlük
  B) merasim-tören
  C) imlâ-yazım
  D) konut-ev
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı kullanılmıştır?
  A) Arkadaşlarıma üçer elma verdim.
  B) Toplantıya kaç personel katılacak?
  C) Ahmet sınavda kaçıncı oldu.
  D) Yeşil perdeler çok yakıştı.
 11. “Taze” kelimesi hangi cümlede zamir olarak kullanılmıştır?
  A) Tazeleri babam yedi.
  B) Yediğimiz elmalar tazeydi.
  C) Balıklar uzaktan taze görünüyor.
  D) Taze ekmek insanın iştahını kabartıyor.
 12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?
  A) şrup
  B) pılak
  C) terazi
  D) kremit
 13. Bu okul.......siz........başka kim okuyor? Cümlesindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi durum ekleri getirilmelidir?
  A) -da, -i
  B) -u, -e
  C) -da, -den
  D) -a, -i
 14. Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelimedir?
  A) çevresinde
  B) aslanağzı
  C) kelime
  D) avize
 15. Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almıştır?
  A) Nilüfer
  B) Akşamlar
  C) Sızlar
  D) Parlar
 16. “O” harfi için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) İncedir-geniştir-düzdür
  B) Kalındır-geniştir-yuvarlaktır
  C) İncedir-geniştir-yuvarlaktır
  D) Kalın-dar-yuvarlak
 17. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
  A) kapıya
  B) davulu
  C) kemanı
  D) sirke
 18. –lik eki hangisinin sonuna getirilirse bir eşya adı olur?
  A) kuru
  B) çimen
  C) kulak
  D) dar
 19. Aşağıdakilerden hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
  A) Okan, kim derse desin, iyi bir çocuktur.
  B) Başlıca yiyecekler: et, süt, yumurta…
  C) Olacak iş mi bunun yaptığı.
  D) 23.04.2000’de doğdum.
 20. Aşağıda sözcüklerden hangisi sonuna sesli bir ek aldığında ses düşmesi yaşamaz?
  A) alın
  B) çene
  C) hacim
  D) göğüs