ANA SAYFA

Sesteş Sözcükler Testi

1 / 20
 1. “Yüz” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı anlamında kullanılmıştır?
  1. Bugün havuzda yüzdüm.
  2. Koyunun derisini yüzdüm.
  3. Bu yüzü bir yerden hatırlıyorum.
  4. Yüz sayfa kitap okudum.
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime yoktur?
  1. El elin eşeğini türkü söyleyerek arar.
  2. Al elmaya taş atan çok olur.
  3. Yarın bizim evde eğlence var.
  4. Çaydan geçerken ayakları ıslanmış.
 3. Hangi cümlede eş sesli kelimeler bir arada kullanılmıştır?
  1. Öğrenciler tören alanında toplandılar.
  2. Eve gelirken taze ekmek al.
  3. Çam ağaçları dört mevsim yeşildir.
  4. Çay kenarında çay içtik.
 4. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir kelime değildir?
  1. yat
  2. yüz
  3. bul
  4. düz
 5. “Yaş günü için yaş pasta aldım,” Koyu yazılı kelimeler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır?
  1. eş sesli
  2. eş anlamlı
  3. zıt anlamlı
  4. deyim anlamlı
 6. “Yaşlı kadınlar çayın kenarında yün yıkıyorlardı.” cümlesinde kaçıncı kelimeler eş seslidir?
  1. bir-üç
  2. iki – dört
  3. beş – altı
  4. üç – altı
 7. “Dolu” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
  1. Dün yine dolu yağdı.
  2. Dolu, ağaçlara zarar verdi.
  3. Sokaklar insan doluydu.
  4. Dolu, evin camlarını kırmış.
 8. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur?
  1. sağ
  2. saz
  3. el
  4. sel
 9. “El – an – öt – bol” Yukarıdaki kelimelerden nesi eş seslidir?
  1. bir
  2. iki
  3. üç
  4. dört
 10. I. Evde ……….. bitmiş.
  Il. Bu yıl patates .,..,,.,.,,,,… gerek.
  Yukarıdaki noktalı yerlere hangi kelime yazılmalıdır?
  1. zeytin
  2. tuz
  3. yetiştirmek
  4. ekmek
 11. “Soy – yağ – bin – boş” kelimelerinden hangisinin eş seslisi yoktur?
  1. soy
  2. yağ
  3. bin
  4. boş
 12. “Kat” kelimesi hangi cümlede “takım elbise” anlamında kullanılmıştır?
  1. Evleri üç katlıydı.
  2. Kazağını ikiye katladı.
  3. İki kat elbisesi vardı.
  4. Beşinci katta oturuyoruz.
 13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?
  1. sıra
  2. masa
  3. sandalye
  4. dolap
 14. “Bağ – Kır – Dost – Dil – Ocak” sözcüklerinden kaç tanesi sesteş sözcüktür?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
 15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
  1. dal
  2. kara
  3. usta
  4. kazan
 16. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ yol “ sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
  1. Bu yol Ankara’ya gider.
  2. Tavuğun tüylerini yoldum.
  3. Arkadaşımın evine arka yoldan gidilir.
  4. Okul yolunda oyalanmamalıyız.
 17. “Ateş” sözcüğü hangi cümlede “Ocağın ateşi söndü.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
  1. Baran ateşin üzerinden zıpladı.
  2. Ceren’in ateşi çok yükseldi.
  3. Çocuğun yanakları sıcaktan ateş gibi olmuştu
  4. Çocuğun ateşini düşürmek için şurup verdi.
 18. “Bu davranışıyla annesinin kalbini kırdı.” Cümlesindeki “kırmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzer anlamda kullanılmıştır?
  1. Sözlerin beni çok kırdı.
  2. Vazoyu elinden düşürüp kırdı.
  3. Düşünce, kolunu kırdı.
  4. Soğuğun şiddeti biraz kırıldı.
 19. "Düş" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
  1. Kitap yere düştü.
  2. Ağaçtan elma düştü.
  3. Düşümde dedemi gördüm.
  4. Ayağım kaydı düştüm.
 20. “dil” kelimesi hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır?
  1. Kaç dil biliyorsun?
  2. Çay içerken dilim yandı.
  3. Bizim dilimiz Türkçedir.
  4. Yabancı dilimi geliştirmeliyim.