ANA SAYFA

Sözcükte Anlam Test

1 / 20
 1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?
  1. yaşam-hayat
  2. kalın-ince
  3. yeni-eski
  4. ıslak-kuru
 2. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
  1. şehir-kent
  2. işitme-duyma
  3. acı-tatlı
  4. his-duygu
 3. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
  1. uzak-yakın
  2. genç-ihtiyar
  3. hızlı-yavaş
  4. tanık-şahit
 4. Aşağıdakilerden hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmemiştir?
  1. kalp-yürek
  2. geniş-dar
  3. kanıt-ispat
  4. il-vilayet
 5. “Çirkin-güzel” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  1. şişman-zayıf
  2. yetenek-kabiliyet
  3. hız-sürat
  4. hür-özgür
 6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre daha genel anlamlıdır?
  1. erik
  2. domates
  3. karpuz
  4. sebze
 7. “Yurdumu canımdan çok severim.”
  Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. vatan
  2. millet
  3. toprak
  4. yuva
 8. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  1. basit-kolay
  2. olay-hadise
  3. millet-ulus
  4. tembel-çalışkan
 9. “Cüzdanımı evde unuttum.”
  Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt(karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Buldum
  2. hatırladım
  3. ulaştım
  4. gördüm
 10. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  1. Anımsamak-hatırlamak
  2. Gitmek-Gelmek
  3. İnmek-Binmek
  4. Yükselmek-Alçalmak
 11. “Bıkmak” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. yorulmak
  2. usanmak
  3. üşenmek
  4. çekinmek
 12. “Öğrencilerin kimisi çalışkan, kimisi de tembeldir.” Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerdeki an-lam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  1. kara-siyah
  2. ırmak-nehir
  3. şekil-biçim
  4. ileri-geri
 13. “Öykü-Hikâye” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  1. anlam-mana
  2. özgür-tutsak
  3. cömert-cimri
  4. cevap-soru
 14. “Boyu uzun aklı kısa.” Yukarıda geçen altı çizili sözcüklerden anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  1. sahil-kumsal
  2. al-kırmızı
  3. kalabalık-tenha
  4. kin-nefret
 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birbirlerine zıt sözcükler birlikte kullanılmıştır?
  1. Perdeler yıkanınca temiz pak oldu.
  2. Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürüyor.
  3. Elindeki bütün çiçekleri salondaki yaşlılara verdi.
  4. Bu vatanın her köşesinde mehmetçiğin emeği vardır.
 16. “Az veren candan, çok veren maldan.” Yukarıdaki atasözünde geçen altı çizili sözcüklerdeki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  1. büyük-küçük
  2. yasa-kanun
  3. hekim-doktor
  4. kötü-fena

 17. I. Kuş
  II. Kır
  III. Yar
  IV. Kirli
  Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi eş seslidir?
  1. 4
  2. 3
  3. 2
  4. 1
 18. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sesteşi yoktur?
  1. it
  2. et
  3. güzel
  4. bit
 19. Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
  1. güleç-fırsat
  2. otel- ev
  3. Sevinç-hüzün
  4. kusur – hata
 20. Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından, diğerlerinden farklıdır?
  1. büyük – küçük
  2. tümce – cümle
  3. iç – dış
  4. sık – seyrek