ANA SAYFA

Sözcükte Anlam Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kelimeler birbiriyle eş anlamlı değildir.
  1. ihtiyar - yaşlı
  2. yürek – kalp
  3. millet – ulus
  4. iyi – kötü
 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bulunmamaktadır?
  1. Gece gündüz demeden çalışıp durdu.
  2. Kimse yoğurdum ekşi demez.
  3. Her yokuşun birde inişi vardır.
  4. Gençlerin hepsi ayağa kalkarak yaşlılara yer verdi.
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler kullanılmıştır?
  1. Ödevlerimin hepsini şimdiden yapıp bitirdim.
  2. Yıllar sonra onu yeniden görmek güzeldi.
  3. Ayakkabıları çok eskimiş ve yıpranmıştı.
  4. Önce ellerini yıkadı; sonra da sofraya oturdu.
 4. “Ayşe, yaş gününde aldığım hediyeyi çok beğendi.” tümcesinde hediye sözcüğü yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse tümcenin anlamı değişmez?
  1. Sürprizi
  2. Elbiseyi
  3. Armağanı
  4. Pastayı
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  1. Genç delikanlıyı köpek kovaladı.
  2. İhtiyar adama kimse bakmıyordu.
  3. İrili ufaklı meyveleri poşetledik.
  4. Kızgın ve sinirli bir şekilde odaya girdi.
 6. ’’Bu yıl çok güzel geçti.’’ tümcesinde ‘’yıl’’ sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
  1. bahar
  2. matem
  3. sene
  4. mevsim
 7. “Yaşlı adam, fakir çocuklara yardım ediyordu.” Yaşlı-fakir kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangileri getirilirse anlamı değişmez?
  1. iyi-yoksul
  2. genç-fakir
  3. genç-evsiz
  4. ihtiyar-yoksul
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  1. Bir güldürüyor, bir ağlatıyor.
  2. Ara sıra bize de gel.
  3. Bazı bazı görüyorum onu.
  4. Ufak tefek bir kızcağızmış.
 9. Aşağıdakilerden hangisi “vatan” sözcüğü yerine yazılabilir?
  1. yurt
  2. millet
  3. devlet
  4. toprak
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler birlikte kullanılmıştır?
  1. Acıyan çok, ekmek veren yok.
  2. Yanlış yolda yürüyenler, başkalarına doğru yolu gösterirler.
  3. Yalan yanlış sözlerle beni kandıramazsın.
  4. Satılan tayın güçlü kuvvetli olduğu her halinden belliydi.
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur?
  1. Aç doymam, tok acıkmam sanır.
  2. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer
  3. Her inişin bir çıkışı vardır.
  4. Her çok azdan olur.
 12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, sırasıyla yeni, büyük, uzun kelimelerinin zıt anlamlıları verilmiştir.
  1. eski – kısa – yakın
  2. sağlam – kocaman – geniş
  3. eski – küçük – kısa
  4. çürük – dar – ince
 13. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?
  1. Açık-kapalı
  2. Sıcak-soğuk
  3. Ak-beyaz
  4. Zayıf-şişman
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?
  1. Eskiden uçağa tayyare derlermiş.
  2. Senin adın benim ismime benziyor.
  3. Hatıralarımı anı kitabımda topladım.
  4. İncecik beline büyük kemer takmış.
 15. Güz kelimesinin eş anlamlısı nedir?
  1. sonbahar
  2. ilkbahar
  3. yaz
  4. kış
 16. “Yanlış” kelimesinin karşıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
  1. Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
  2. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
  3. Gülme komşuna, gelir başına.
  4. İyilik eden, iyilik bulur.
 17. “Hasret” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
  1. Annem misafirleri karşıladı.
  2. Kötü arkadaş insanı yoldan çıkarır.
  3. Burada en çok annemin yemeklerini özledim.
  4. Kışın kalın elbise giymelisin.
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler kullanılmamıştır?
  1. Az veren candan, çok veren maldan.
  2. Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var.
  3. Gelen gideni aratırmış.
  4. Görünen köy kılavuz istemez.
 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  1. Sakla samanı, gelir zamanı.
  2. Her yokuşun bir inişi vardır.
  3. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
  4. Ağaç yapraklarıyla gürler.
 20. “Çirkin - güzel" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  1. şişman – zayıf
  2. hız – sürat
  3. yetenek – kabiliyet
  4. hür – özgür