ANA SAYFA

Türemiş Sözcükler Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki ile türemiştir?
  1. sazlık
  2. dizlik
  3. maskeli
  4. gözlük
 2. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir?
  1. şekerlik
  2. kiralık
  3. kitaplık
  4. delik
 3. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür?
  1. balık
  2. dalak
  3. suluk
  4. çelik
 4. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir?
  1. çiçekçi
  2. bekçi
  3. işçi
  4. çiftçi
 5. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür?
  1. gezici
  2. keçi
  3. koca
  4. kuyumcu
 6. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür?
  1. deli
  2. salı
  3. paslı
  4. yalı
 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
  1. çiçekçi
  2. gözlükçü
  3. simitçi
  4. demirci
 8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi en fazla yapım eki almıştır?
  1. gözlükçülük
  2. kuyumculuk
  3. simitçilik
  4. denizcilik
 9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  1. buzlu
  2. buzlar
  3. buzluk
  4. buzsuz
 10. Aşağıdakilerin hangisinde kitapların konulduğu yer anlamı vardır?
  1. kitaplık
  2. kitapçık
  3. kitapçılık
  4. kitaplar
 11. “Ev” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde aldığı ek nedeniyle farlı bir anlam kazanmıştır?
  1. evde
  2. eve
  3. evsiz
  4. evler
 12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ek nedeniyle bir meslek adı olmuştur?
  1. dişçi
  2. yazlık
  3. evli
  4. evcilik
 13. Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmıştır?
  1. okulu
  2. gemiler
  3. sinemada
  4. şarkıcı
 14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmamıştır?
  1. gecelik
  2. bilgisiz
  3. sanatçı
  4. dergiler
 15. Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir?
  1. alışveriş
  2. komşu
  3. kuşlar
  4. balıkçıl
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek alarak yeni bir anlam kazanmış sözcük vardır?
  1. En büyük hayalim avukat olmaktı.
  2. Gücü kuvveti yerine geldi.
  3. Kendini herkesten akıllı zannediyor.
  4. Çocuklar bahçede oynuyorlar.
 17. “Çiçek bulunmayan yer.” Anlamında bir kelime yapmak için aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?
  1. -çi
  2. -li
  3. -siz
  4. -lik
 18. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür?
  1. yalı
  2. halı
  3. çalı
  4. ballı
 19. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir?
  1. çelik
  2. suluk
  3. yolluk
  4. doğruluk
 20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ek nedeniyle diğerlerinden farklıdır?
  1. bulut
  2. bulutsuz
  3. bulutlar
  4. buluttan